Mål: Justera kostnader så att projektet följer budget

Anta att du upptäcker ett problem med projektets budget. Vad ska du göra då? När du har identifierat ett budgetproblem kan du vidta rätt åtgärd genom att använda Microsoft Office Project 2007 för att korrigera problemet och optimera om schemat efter kostnad.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Knappsats på kassaapparat

nummer 1 Ta reda på hur kvalitet påverkar kostnader     Överväg de olika alternativen som finns när du måste minska kostnaderna.

 Mer information ...

När kostnaderna överskrider budget måste du bestämma vilka åtgärder som ska vidtas för att hålla kostnaderna under kontroll, och ha begränsningarna i projekttriangel i åtanke. Vilka ändringar av scheman som du ska göra för att hålla dig inom budgeten, är beroende av vad som är viktigt.

Du kan offra kvalitet genom att använda billigare resurser, till exempel personer med mindre erfarenhet eller sämre material, eller så kan du ändra omfattning och bara ta bort några av aktivitet som ska utföras.

Det kanske är bättre att satsa mer på högkvalitetsresurser om de resurserna kan hjälpa dig att slutföra aktiviteten eller projektet på kortare tid, vilket kan minska kostnaderna.

Oavsett vilka åtgärder du vidtar för att minska kostnaderna, måste du ta hänsyn till hur de påverkar andra aktiviteter, resurser och projektets slutprodukt. Du kanske också måste omförhandla kvaliteten med kunder och intressenter.

Nummer 2 Optimera planen för att hålla budget    

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

  • Ta bort eller ersätta en resurstilldelning om du vill ta bort kostnader för en viss resurs, eller ersätta en viss resurs med en billigare eller någon som arbetar snabbare. Om du byter ut en resurs kanske det inte behövs lika mycket arbete för att slutföra aktiviteten.

  • Minska resurskostnader och fasta aktivitetskostnader om du vill optimera kostnaderna i projektet. Du kan minska de totala resurskostnaderna genom att tillämpa en annan taxa som en person använder för olika typer av arbete eller genom att använda en annan typ av material. Genom att minska de fasta aktivitetskostnaderna, till exempel resekostnader och tryckkostnader, kan du sänka eller ta bort utgifter som inte är avgörande för att slutföra en aktivitet.

  • Ändra en aktivitets varaktighet om du vill minska omfattningen för en viss aktivitet.

Nummer 3 Lägga till anteckningar om kostnadsjusteringar     Du bör skapa ett register över de beslut du fattar för att hålla budgeten.

Nummer 4 Undersöka effekterna av kostnadsoptimering     Du kanske vill undersöka effekten av ändringarna av resurser, datum, kostnader och andra projekt.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

Nummer 5 Spara en budget med kostnadsjusteringar     Du kanske måste lägga till justeringarna som du har gjort i originalplanen.

Nummer 6 Kommunicera planen till gruppen     Du kan kommunicera ändringarna som du gör av planen elektroniskt eller i tryckt format.

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×