Mål: Identifiera schemaproblem

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När projektet har startat och du följer upp aktiviteternas status kan du granska scheman för att identifiera problem eller potentiella problem som rör aktiviteter i schemat. Att kunna identifiera och förutse problem hjälper dig att ta itu med eventuella svårigheter som kan påverka projektets slutdatum.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Mål: Identifiera schemaproblem

nummer 1 Analysera ditt schema    När du har skapat ett grundläggande schema bör du kontrollera den för att upptäcka problem eller förbiseende som kräver justeringar. 

Klicka på relevant länk nedan.

Nummer 2 Jämföra två versioner av ett projekt    Du kan jämföra två projektfiler från samma projekt och skapa en anpassad, detaljerad rapport som hjälper dig att identifiera schemaproblem. 

Nummer 3 Avgöra om projektets slutdatum har ändrats    Du kan visa en översikt över projektets datum och kritiska aktiviteter som direkt påverkar slutdatumet. 

Nummer 4 Bedöm varför projektets slutdatum är försenad    Granska faktorer i schemat som kan utöka slutdatum för projektet. 

Klicka på relevant länk nedan.

  • Visa den kritiska linjen om du snabbt vill hitta problematiska aktiviteter. Aktiviteter i den kritisk linje har stor inverkan på schemat eftersom en försening av kritiska aktiviteter förskjuter slutdatumet. Eftersom den kritiska linjen kan ändras när du gör ändringar i schemat kan det vara bra att visa den kritiska linjen och därigenom se vilka beslut som måste fattas om vilka ändringar som ska göras och hur de ändringarna påverkar den kritiska linjen.

  • Skapa aktivitetssamband (länkar) inom projekt om du vill granska samband mellan aktiviteter på den kritiska linjen och kontrollera om de är korrekta och nödvändiga. Onödiga eller inkorrekta aktivitetssamband kan göra att projektets slutdatum förskjuts.

  • Hantera slutprodukter och samband mellan projekt om du vill avgöra om slutprodukter från andra grupper eller deras projekt kan påverka slutdatumet i ditt projekt.

  • Undersök aktivitetsvillkor om du vill se om de är nödvändiga. Onödiga aktivitetsvillkor kan begränsa schemats flexibilitet genom att tvinga fram påbörjandet av aktiviteter ett visst datum eller använda all tillgänglig slack. Om du tar bort onödiga villkor schemaläggs varje aktivitet utifrån sin varaktighet och sitt förhållande till andra aktiviteter av Microsoft Office Project 2007.

  • Undersök en visuell rapport om du vill visa information om projektet i en pivottabellrapport i Microsoft Office Excel 2007 och i pivotdiagramvyer i Microsoft Office Visio 2007.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×