Mål: Identifiera resursbeläggningsproblem

Genom att granska resursinformation som tilldelningar, tillgänglighet, överbeläggningar eller underbeläggningar, kostnader och avvikelser mellan planerat och verkligt arbete kan du kontrollera att resurser är tilldelade till aktiviteterna på ett sätt som ger bästa möjliga resultat.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Person som sitter vid ett skrivbord och arbetar

nummer 1 Granska resurstilldelningar     Om du vill kontrollera att inga viktiga aktiviteter har glömts bort och att rätt resurs har tilldelats rätt aktivitet måste du titta på aktivitetslistan eller resurslistan med tilldelningar.

Nummer 2 Sök efter överbelagda eller underbelagda resurser    Gå igenom varje resurs totala arbetsbelastning och se till att ingen har tilldelats mycket eller för litet.

Nummer 3 Granska skillnaden mellan en resurs planerade och faktiska arbete    När projektet väl har kommit igång är det viktigt att granska skillnaderna mellan förväntat arbete och vad som faktiskt har utförts. På så sätt kan du effektivt balansera resursbelastningar längre fram och distribuera arbete bland resurser.

Nummer 4 Granska kostnadsavvikelser för resurser   Granska kostnader och avvikelser per aktivitet, per resurs eller per tilldelning så att du kan mäta statusen för enskilda resurser och resurser som arbetar tillsammans på en aktivitet.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×