Mål: Identifiera och planera för risker

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En risk är en möjlig händelse eller situation som, om den inträffar, kan påverka ett projekt negativt. Efter att projektet satt igång kan händelser som är svåra att förutse utgöra nya. Om vädret är ovanligt regnigt för årstiden till exempel kan det innebära att slutdatumet för ett byggnadsprojekt inte kan uppfyllas.

Att planera för, identifiera och reducera risker vid olika tillfällen under ett projekt kan hjälpa dig att hålla projektet inom tidsplanen och budgeten.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Klocka med trasig urtavla

nummer 1 Förbereda en beredskapsplan     Som en del av en bra risken plan bör du definiera åtgärderna du kan vidta om risken inträffar, så att du kan svara på dessa händelser snabbt och effektivt. 

Mer...

En fullständig och detaljerad projektplan kan hjälpa dig genom förväntade händelser i projektet. Men var ska du få hjälp om något oförutsett inträffar? Särskilt sådant som kan utgöra ett hot för projektet?

Med en plan för riskhantering kan du snabbt och effektivt ta itu med de flesta risker som kan uppstå. Planen bör innehålla:

 • En lista över potentiella risker.

 • Utlösare för, eller tecken på, att en risk är på väg att uppstå.

 • En redogörelse för hur planen kan minska risken.

 • Vilka risker du ska ta itu med och vilka risker du ska ignorera.

 • Vilka åtgärder du ska vidta för att minimera riskerna.

Dessutom bör riskhanteringsplanen täcka vem som är ansvarig för olika typer av risker, hur du ska dela upp reserverade kostnad och scheman, samt villkoren för implementering av alternativa strategier.

Du kan skriva riskhanteringsplanen i valfritt ordbehandlingsprogram, till exempel Microsoft Office Word 2007. Därefter kan du länka planen till projektfilen i Microsoft Office Project 2007.

Om du använder Microsoft Office Project Web Access kan du skapa och visa risker som du kan dela med andra.

Nummer 2 Identifiera högriskaktiviteter     En viktig del av riskhantering identifierar de aktiviteter som är mest troliga att ta längre tid än förväntat, sluta efter aktiviteternas slutdatum, skjuta upp starten eller slutdatum för andra aktiviteter eller orsaka projektet till sent slut. 

Klicka på relevant länk nedan.

 • Använda ett filter i en vy för att kunna granska uppgifterna med vissa villkor, till exempel uppskattad varaktighet eller lång varaktighet.

 • Visa aktivitet schemainformation för att lära dig hur projektet schemaläggs. Du kan se vad faktorer enhet datumen i projektet för att lära dig varför vissa aktiviteter kan vara högre risk än andra.

 • Analysera projektets slutdatum för att förstå projektets kritisk linje.

 • Använda en PERT-analys uppskatta varaktighet, baserat på ett viktat medelvärde av bästa, sämsta och förväntade varaktigheter uppgifterna.

Nummer 3 Identifiera budgetrisker     Om du vill visa de aktiviteter som överskrider budget, kan bli över budget eller kan orsaka hela projektet överskrider budget, måste du identifiera budget projektrisker. 

Klicka på relevant länk nedan.

 • Visa projektkostnader för att kunna visa kostnaden för varje aktivitet eller resurs. Du kan identifiera aktiviteter eller resurser med budgetrisker och justera aktivitet eller resurs kostnader så att den totala kostnaden för projektet inom angivna budgetramar.

 • Analysera projektförlopp genom analys av upparbetat värde för att bestämma hur mycket av budgeten som bör ha använts med hänsyn till mängden arbete gjort hittills och originalkostnaden för aktiviteten, tilldelningen eller resurser.

Nummer 4 Identifiera resursrisker     Resursrisker omfattar de resurser som arbetar nära, över eller under sin maximala tillgänglighet. Vem kan fördröja projektet om frånvarande; eller som har specialiserade färdigheter som projektet beror på. 

Klicka på relevant länk nedan.

Nummer 5 Kontakta andra källor om du vill identifiera risker     Om du vill veta vilka viktiga personer och andra källor kan hjälpa dig att identifiera risker och hur du kan titta på de källorna, behöver du ett effektivt kommunikationsmedel. 

Mer...

De källor som bäst kan hjälpa dig att identifiera de utgöra en säkerhetsrisk är listan aktivitet, scheman och de viktigaste personer som ingår i att planera och kör projektet. Sök första på kritiska aktiviteter och sedan på icke-kritiska aktiviteter i din projektplan. Titta efter:

 • Aktiviteter som gruppen har liten eller ingen kunskap om. Beräknad varaktighet och kostnad för de här aktiviteterna kanske inte stämmer.

 • Varaktighet och kostnad uppskattningar som är mycket optimistisk. Be estimators säker på hur de handlar om sina beräkningar, särskilt för kritiska aktiviteter.

 • Aktiviteter som har några resurser tillgängliga eller som kan endast utföras av resurser med särskilda kunskaper. Titta särskilt på delar av schemat där de här resurserna har allokerats fullständigt, är överbelagd eller kanske blir otillgängliga (till exempel genom att lämna projektet för en kampanjen eller för att arbeta på ett annat projekt).

 • Uppgifter med flera föregående aktiviteter. Flera föregående aktiviteter en aktivitet beror på, desto större möjlighet att en av de föregående aktiviteter kan sent slut och fördröja aktiviteten.

Om du bara analyserar projektschemat kanske du inte upptäcker alla projektrisker. Du bör också träffa de viktigaste projektresurserna och be dem identifiera riskerna. Låt erfarna projektledare granska din plan och prata med personer som är experter inom särskilda områden av projektet. Om du till exempel arbetar med en entreprenör bör du prata med personer som har använt den entreprenören.

Nummer 6 Ange risken sannolikhet     Om du använder Microsoft Office Project Server kan du bestämma hur troligt är det att en aktivitet är det lämpligt att en risk som gör att en förlust av pengar eller en project-fördröjning. 

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×