Mål: Identifiera nya risker

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En risk är en händelse eller en situation som, om den inträffar, kan påverka ett projekt negativt. Riskhantering är den process när du identifierar, åtgärdar och kontrollerar kända risker för att öka sannolikheten för att projektmålen ska uppfyllas. Anta att en cykeltillverkare utvecklar en ny cykel med nya kompositmaterial. Om tillverkaren inte är säker på att det nya materialet håller för långa cykellopp, ökar risken för att projektet inte ska lyckas och bli vinstgivande. Genom att utveckla och implementera en riskstrategi kan tillverkaren minska skadan och fortsätta övervaka projektet, så att projektet håller tidsplanen.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Person som går på lina

nummer 1 Identifiera högriskaktiviteter     Undersök de aktiviteter som är mest troliga att ta längre tid än förväntat, sluta efter aktiviteternas slutdatum, skjuta upp starten eller slutdatum för andra aktiviteter eller orsaka projektet till sent slut.

Klicka på relevant länk nedan.

  • Granska upp ditt schema att upptäcka eventuella avvikelser från originalplanen som kan medföra risker för projektets slutdatum.

  • Visa den kritiska linjen för att visa kritiska aktiviteter som riskerar att försenas, vilket kan fördröja slutdatum för projektet.

  • Visa aktiviteter med externa samband om du vill visa vilka aktiviteter som kan bli försenade på grund av aktiviteter utanför projektet, så att risken ökar för att projektets slutdatum förskjuts.

  • Granska aktivitetsvillkor att visa vilka aktiviteter som har villkor och måste startas eller avslutas på eller i närheten av ett visst datum och för att visa aktiviteter vars start och slut datum Microsoft Office Project 2007 inte kan räknas om utan att schemat ändras.

  • Skapa en visuell rapport som hjälper dig att upptäcka aktiviteter som är på risk, genom att visa projektets data i pivottabellrapporter i Microsoft Office Excel 2007 och PivotDiagram vyer i Visio 2007.

  • Skapa en enkel rapport om du vill ta reda på vilka aktiviteter som kan försena projektet.

  • Uppskatta aktiviteters varaktighet med hjälp av en PERT-analys så att du kan uppskatta vilka aktiviteter som innebär större risk än andra.

Nummer 2 Identifiera budgetrisker     Visa och hantera de aktiviteter som överskrider budget, kan bli över budget eller kan orsaka hela projektet överskrider budget.

Klicka på relevant länk nedan.

Nummer 3 Identifiera resursrisker     Projektet kanske på risk om du använder resurser som är mycket specialiserade eller bara tillgängliga via några få leverantörer, om resurserna inte används effektivt eller om de arbetar med flera projekt.

Klicka på relevant länk nedan.

Nummer 4 Definiera dina risker    När du har identifierat risker, kan du använda Microsoft Office Project Web Access så att du fångar riskinformation så att du kan analysera effekten av riskerna om de inträffar.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×