Mål: Identifiera nya risker

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En risk är en händelse eller en situation som, om den inträffar, kan påverka ett projekt negativt. Riskhantering är den process när du identifierar, åtgärdar och kontrollerar kända risker för att öka sannolikheten för att projektmålen ska uppfyllas. Anta att en cykeltillverkare utvecklar en ny cykel med nya kompositmaterial. Om tillverkaren inte är säker på att det nya materialet håller för långa cykellopp, ökar risken för att projektet inte ska lyckas och bli vinstgivande. Genom att utveckla och implementera en riskstrategi kan tillverkaren minska skadan och fortsätta övervaka projektet, så att projektet håller tidsplanen.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Person som går på lina

nummer 1 Identifiera högriskaktiviteter     Undersök de aktiviteter som är mest troliga att ta längre tid än förväntat, sluta efter aktiviteternas slutdatum, skjuta upp starten eller slutdatum för andra aktiviteter eller orsaka projektet till sent slut.

Klicka på relevant länk nedan.

  • Granska upp ditt schema att upptäcka eventuella avvikelser från originalplanen som kan medföra risker för projektets slutdatum.

  • Visa den kritiska linjen för att visa kritiska aktiviteter som riskerar att försenas, vilket kan fördröja slutdatum för projektet.

  • Visa aktiviteter med externa samband för att visa vilka aktiviteter som kan fördröjas av aktiviteter utanför projektet, så att ökar risken för saknas slutdatum för projektet.

  • Granska aktivitetsvillkor att visa vilka aktiviteter som har villkor och måste startas eller avslutas på eller i närheten av ett visst datum och för att visa aktiviteter vars start och slut datum Microsoft Office Project 2007 inte kan räknas om utan att schemat ändras.

  • Skapa en visuell rapport som hjälper dig att upptäcka aktiviteter som är på risk, genom att visa projektets data i pivottabellrapporter i Microsoft Office Excel 2007 och PivotDiagram vyer i Visio 2007.

  • Skapa en enkel rapport för att avgöra vilka aktiviteter riskerar, till exempel aktiviteter som är försenade eller som inte startade i tid.

  • Använda en PERT-analys uppskatta varaktighet så att du kan beräkna vilka aktiviteter som har mer risk än andra.

Nummer 2 Identifiera budgetrisker     Visa och hantera de aktiviteter som överskrider budget, kan bli över budget eller kan orsaka hela projektet för att gå över budget.

Klicka på relevant länk nedan.

Nummer 3 Identifiera resursrisker     Projektet kanske på risk om du använder resurser som är mycket specialiserade eller bara tillgängliga via några få leverantörer, om resurserna inte används effektivt eller om de arbetar med flera projekt.

Klicka på relevant länk nedan.

Nummer 4 Definiera dina risker    Du kan använda Microsoft Office Project Web Access vill fånga riskinformation så att du kan analysera effekten av riskerna om de inträffar när du har identifierat risker.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×