Mål: Hantera information om delade resurser

När du har registrerat företagsresurser i projektet måste du för det mesta gå igenom eller ändra resursinformation, till exempel resursernas tillgänglighet, verkligt arbete och tilldelningar, så att du är säker på att projektet är så flexibelt och kostnadseffektivt som möjligt. Kom ihåg att några av dessa aktiviteter, till exempel att ta bort en företagsresurs eller ändra uppgifter om en företagsresurs, kan utföras av andra än projektledaren. I vissa organisationer kanske man använder en resursansvarig som hanterar vissa resursuppgifter.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Målet hantera resurser

nummer 1 Kontrollera resurstillgänglighet för flera projekt     Du kan visa ett diagram eller en tabell med resursernas tillgänglighet om du vill hitta överbelagda eller underbelagda resurser i ett projekt eller för flera projekt i organisationen.

Nummer 2 Analysera resursernas prestanda     Du kan analysera projektkostnader med hjälp av Pivotdiagram och pivottabellrapporter inom ett projekt eller för flera projekt.

Nummer 3 Ändra informationen för en företagsresurs     Om du har rätt behörighet i Project Server 2007 kan du ändra vissa typer av resursinformation, till exempel kvalifikationer, kostnader och kalendrar.

Nummer 4 Byta ut resurser automatiskt med Resursersättningsguiden     Om du använder allmänna resurser kan du byta ut dem automatiskt i Microsoft Office Project 2007 med verkliga resurser i ett enskilt projekt eller för flera projekt.

Nummer 5 Ta bort en resurs från listan över företagsresurser     Om du inte längre vill använda en resurs i projektet kan du inaktivera den. Då bevaras informationen och projekthistoriken för den resursen.

Nummer 6 Lägga till en resurs i listan över företagsresurser     Om det finns andra resurser än företagsresurser i projektet kan du lägga till dem i företagets resurspool så att du kan utnyttja företagsfunktionerna, till exempel Resursersättningsguiden, resursrapportering för hela organisationen och andra typer av dataanalyser.

Nummer 7 Byta ut en resurs     Du kan byta ut resurser mot andra resurser i företagets resurspool.

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×