Mål: Förbereda kostnadshantering

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har tagit fram kostnaderna bör du förbereda uppföljning och hantering av dem så att du kan se till att projektet håller sig inom budget. Du kan ange räkenskapsårets startdatum, kontrollera beräkningsalternativen och bestämma när kostnaderna ska betalas.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Bild av att förbereda hantering av användarmål

nummer 1 Ange månaden som inleder ett räkenskapsår    Innan du börjar följa upp och hantera kostnader måste ange du vilken månad som räkenskapsåret ska börja för det aktuella projektet. 

Nummer 2 Granska planerade kostnader    När du har angett kostnader för resurser eller aktiviteter eller båda kan du undersöka kostnader för att se om de behöver justeras för att kostnadsmålet för kostnader. 

Klicka på relevant länk nedan.

  • Granska totalkostnader för att verifiera summorna som Microsoft Office Project 2007 beräkning, baserat på kostnad statusinformation som du anger.

  • Granska en budget för resurser i projektet om du redan skapar en budget för projektkostnaderna och vill granska för möjliga justeringar.

  • Analysera kostnadsprestanda med Microsoft Office Project Server 2007 med hjälp av vyerna Pivottabell och Pivotdiagram som hjälper dig att förstå tillståndet i organisationen.

  • Använd ett administrationsverktyg för portföljer, till exempel Microsoft Office Project Portfolio Server 2007, för att visa och optimera resurserna och andra projektkostnader så att de stämmer bättre överens med organisationens övergripande mål och prioriteringar.

Nummer 3 Kontroll beräkningen    Innan du börjar följa upp och hantera planen för kostnader bör du bestämma hur du vill beräkna kostnader, ange vilka standardkostnader som du vill använda Project 2007 ska gälla för nyligen tilldelade resurser och ange övertid ränta för varje tilldelad resurs. 

Klicka på relevant länk nedan.

  • Lär dig hur Project beräknas kostnadsinformation. Du kan använda en mängd olika typer av kostnader och Project 2007 beräknar de kostnaderna för dig under projektets förlopp.

  • Ändra standardkostnaderna för normalt arbete och övertidsarbete om du vill att Project 2007 automatiskt ska använda standardkostnaderna för normalt arbete och övertid (till exempel minimilön) när nya resurser tilldelas.

  • Beräkna övertidskostnader om du vill att Project 2007 ska beräkna övertidskostnader utifrån den övertidsersättning som har angetts för respektive resurs. Som standard använder Project 2007standardkostnad för varje tilldelad resurs för att beräkna hur mycket arbete som krävs för att slutföra en aktivitet. Kostnaden för ytterligare arbetstid beräknas dock inte av Project 2007 utifrån den övertidsersättning du har angett förrän du specifikt anger att dessa timmar är övertidsarbete.

Nummer 4 Definiera hur kostnader ska påföras     Ange när verkliga kostnader debiteras projektet (vid start, slut, eller i hela projektet) hjälper dig att upprätta en plan för kassaflöde. 

  • Definiera hur kostnader ska påföras

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×