Mål: Förbereda kostnadshantering

När du har tagit fram kostnaderna bör du förbereda uppföljning och hantering av dem så att du kan se till att projektet håller sig inom budget. Du kan ange räkenskapsårets startdatum, kontrollera beräkningsalternativen och bestämma när kostnaderna ska betalas.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Bild av att förbereda hantering av användarmål

nummer 1  Ange vilken månad räkenskapsåret börjar    Innan du börjar följa upp och hantera kostnader måste du ange vilken månad räkenskapsåret för det aktuella projektet börjar.

Nummer 2  Granska de planerade kostnaderna     När du har angett kostnader för resurser eller aktiviteter, eller båda, kan du granska kostnaderna och se om de behöver justeras för att möta kostnadsmålen.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

  • Granska totalkostnader om du vill verifiera de totalkostnader som har beräknats i Microsoft Office Project 2007 utifrån den kostnadsinformation som du har angett.

  • Granska en budget för resurserna i projektet om du redan har satt upp en budget över projektkostnaden och vill granska den för möjliga justeringar.

  • Analysera kostnadsprestanda med Microsoft Office Project Server 2007 med hjälp av vyerna Pivottabell och Pivotdiagram som hjälper dig att förstå tillståndet i organisationen.

  • Använd ett administrationsverktyg för portföljer, till exempel Microsoft Office Project Portfolio Server 2007, för att visa och optimera resurserna och andra projektkostnader så att de stämmer bättre överens med organisationens övergripande mål och prioriteringar.

Nummer 3  Styra kostnadsberäkningen     Innan du börjar följa upp och hantera kostnadsplanen bör du bestämma hur du ska beräkna kostnaderna, ange vilka standardkostnader som ska användas i Project 2007 för nya resurser och ange övertidkostnaden för varje tilldelad resurs.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

  • Lär dig hur Project beräknar kostnadsinformation. Du kan använda flera olika typer av kostnader och i Project 2007 beräknas kostnaderna under projektets gång.

  • Ändra standardkostnaderna för normalt arbete och övertidsarbete om du vill att Project 2007 automatiskt ska använda standardkostnaderna för normalt arbete och övertid (till exempel minimilön) när nya resurser tilldelas.

  • Beräkna övertidskostnader om du vill att Project 2007 ska beräkna övertidskostnader utifrån den övertidsersättning som har angetts för respektive resurs. Som standard använder Project 2007standardkostnad för varje tilldelad resurs för att beräkna hur mycket arbete som krävs för att slutföra en aktivitet. Kostnaden för ytterligare arbetstid beräknas dock inte av Project 2007 utifrån den övertidsersättning du har angett förrän du specifikt anger att dessa timmar är övertidsarbete.

Nummer 4  Definiera hur kostnader påförs     Genom att ange när de verkliga kostnaderna debiteras projektet (vid starten, slutförandet och under projektets gång) kan du lättare göra upp en plan för kassaflödet.

  • Definiera hur kostnader påförs

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×