Mål: Följa upp resursstatus

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det effektivaste sättet att mäta statusen för resursernas arbete i ett projekt är att balansera deras arbets belastning och spåra status för aktiviteterna. Du kan hantera uppföljnings processen med e-postmeddelanden, på en intranät eller Internet, eller genom att samla in information från resurser personligen och manuellt ange verkliga uppgifter. Beroende på vilken detalj nivå du behöver för att hantera projektet effektivt kan du uppdatera hela schemat vid specifika datum, eftersom aktiviteterna är slutförda eller som aktiviteter.

Tips: Den här artikeln är en del av en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver en bred uppsättning aktiviteter för projekt hantering. Vi anropar dessa aktiviteter "mål" eftersom de är organiserade i Project Management livs cykel: skapa en plan, spåra och hantera ett projekt och Stäng ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Se alla mål i Projektöverblick

Segelfartyg

nummer 1 Använda Project Server för att registrera kostnader     Om du använder Microsoft Office Project Server 2007 tillhandahåller dina grupp medlemmar aktivitets information med hjälp av Microsoft Office Project Web Access. Du kan enkelt infoga uppgifter om uppgifts statusen direkt i projektplanen.

Klicka på allt av följande som gäller:

Nummer 2 Spela in manuellt     Om du och dina team medlemmar inte är anslutna till Project Server 2007 eller ett e-postsystem, eller om du bara vill uppdatera projekt filen själv för att se effekten av en aktivitets uppdatering i schemat, finns det flera olika alternativ.

 Spåra varaktighet och kostnader för aktiviteter

Klicka på allt av följande som gäller:

  • Uppdatera arbeta i ett projekt för att ange aktuella start-och slutdatum för faktisk, verkligt arbete, faktisk varaktighet, återstående varaktighet, procent färdigt och procent slutfört arbete. Vara medveten om att procent färdigt, verklig varaktighet och återstående varaktighet är upplåst; uppdatering av en av dem kan orsaka att värdena för de andra ändras.

  • Uppdatera slutförda uppgifter snabbt för att visa att en aktivitet är 100% slutförd.

  • Uppdatera kostnader manuellt för att spåra de verkliga kostnaderna för aktiviteter eller resurstilldelningar.

 Spåra arbete på aktivitets nivå

  • Uppdatera arbeta i ett projekt för att ange aktuella faktiska start-och slutdatum, verkligt arbete, verklig varaktighet, återstående varaktighet, procent färdigt och procent färdigt arbete. Vara medveten om att procent färdigt, verklig varaktighet och återstående varaktighet är upplåst; uppdatering av en av dem kan orsaka att värdena för de andra ändras.

 Spåra arbete på tilldelnings nivå

Klicka på allt av följande som gäller:

  • Ange kostnader för resurser för att beräkna kostnader för resurser baserat på ett antal faktorer och resurs typer.

  • Uppdatera arbeta i ett projekt för att ange aktuella faktiska start-och slutdatum, verkligt arbete, verklig varaktighet, återstående varaktighet, procent färdigt och procent färdigt arbete. Vara medveten om att procent färdigt, verklig varaktighet och återstående varaktighet är upplåst; uppdatering av en av dem kan orsaka att värdena för de andra ändras.

  • Ändra den tidfasade informationen som visas i användningsvyer för att visa data under specifika tids perioder. Det här kan vara användbart om du har en särskilt tät tids gräns eller budget. Om du vill spåra arbete på en mycket detaljerad nivå uppdaterar du mängden verkligt arbete som utförts av varje resurs under ett tidsintervall som du anger, till exempel per dag.

Föregående mål |  Nästa mål

Se alla mål i Projektöverblick

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×