Mål: Följa upp resursstatus

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det mest effektiva sättet att mäta status för resursernas arbete i ett projekt är att balansera resursernas arbetsbelastning och följa upp status för aktiviteter. Du kan hantera uppföljningsprocessen med hjälp av e-postmeddelanden, i ett intranät eller på Internet, eller genom att samla in information om resurser personligen och manuellt föra in den aktuella informationen. Beroende på vilken detaljnivå som krävs för att hantera projektet effektivt kan du uppdatera hela schemat vid specifika datum, när aktiviteter har slutförts eller medan aktiviteter pågår.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Segelfartyg

nummer 1 Använda Project Server spela in kostnader     Om du använder Microsoft Office Project Server 2007 kan ge gruppmedlemmarna aktivitetsinformation med hjälp av Microsoft Office Project Web Access. Du kan enkelt infoga aktivitet status informationen direkt i projektplanen.

Klicka på relevant länk nedan.

Nummer 2 Registrera status manuellt     Om du och dina gruppmedlemmar inte är ansluten till Project Server 2007 eller ett e-postsystem, eller om du vill uppdatera projektet fil själv om du vill se effekten av en aktivitet uppdatera på schemat, du har ett antal alternativ.

Spåra aktiviteternas varaktighet och kostnader

Klicka på relevant länk nedan.

  • Uppdatera projektarbetet så här anger du den aktuella faktisk start och slut datum, verkligt arbete, faktisk varaktighet, återstående varaktighet, procent färdigt och procent slutfört arbete. Tänk på, procent färdigt, verklig varaktighet och återstående varaktighet blockering mängder. Uppdatera en av dem kan orsaka att värdena i andra ska kunna ändra.

  • Uppdatera slutförda aktiviteter snabbt som visar att en aktivitet är 100% Slutför.

  • Uppdatera kostnader för att spåra faktiska kostnader för aktiviteter och resurstilldelningar.

Spåra arbete på nivån aktivitet

  • Uppdatera projektarbetet så här anger du aktuellt Verklig start och slut datum, verkligt arbete, verklig varaktighet, återstående varaktighet, procent färdigt och procent färdigt arbete. Tänk på, procent färdigt, verklig varaktighet och återstående varaktighet blockering mängder. Uppdatera en av dem kan orsaka att värdena i andra ska kunna ändra.

Spåra arbete på nivån tilldelning

Klicka på relevant länk nedan.

  • Ange kostnader för resurser för beräkning av kostnader för resurser utifrån ett antal faktorer och resurs typer.

  • Uppdatera projektarbetet så här anger du aktuellt Verklig start och slut datum, verkligt arbete, verklig varaktighet, återstående varaktighet, procent färdigt och procent färdigt arbete. Tänk på, procent färdigt, verklig varaktighet och återstående varaktighet blockering mängder. Uppdatera en av dem kan orsaka att värdena i andra ska kunna ändra.

  • Ändra tidfasinformationen som visas i användningsvyer ska visa data över specifika tidsperioder. Det kan vara användbara när du har ett särskilt tätt tidsgräns eller budget. Uppdatera hur mycket verkligt arbete som utförs av varje resurs under ett tidsintervall som du anger om du vill spåra arbete på en mycket detaljerad nivå, till exempel per dag.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×