Mål: Dela resurser mellan olika projekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Project 2007 gör det enklare för dig att dela resurser mellan flera projekt där samma personer, material eller utrustning kommer att användas.

Tips: I den här artikeln är en del av en serie av artiklar i Projektöverblick som beskriver en omfattande uppsättning management projektaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna ”mål” eftersom de är ordnade efter projektledningens livscykel: skapa en plan, spåra och hantera ett projekt och avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Dela resurser mellan olika projekt

nummer 1 Planera för resurser som arbetar i olika projekt     Lär dig mer om hur dela resurser för att hantera grupper och personer som arbetar med flera projekt. 

Mer...

Det är ovanliga för personer som ska tilldelas ett projekt från början till slut, med inget ytterligare ansvar. Dela resurser mellan olika projekt ökar flexibiliteten och kontrollen för resurshantering. Om något av följande villkor finns i din situation bör du dela resurser:

 • Överlappande projekt     Du kan behöva starta ett nytt projekt innan du avslutar ett aktuellt projekt. Dela resurser mellan projekten hjälper dig att se till att resurserna som inte är överbelagda. Om du vill överföra skapa resursinformation, exempelvis kostnader, från ett annat projekt till det nya projektet, en resurspool om du vill göra det lättare att föra över data från det gamla projektplanen till det nya.

  Om du använder Microsoft Office Project Professional 2007 kan använda du företagsresurser i stället för en resurspool för att dela resurser mellan olika projekt.

 • Resurser organiseras efter funktions     Om du behöver tilldela resurser som granskare eller revisorer som arbetar med många projekt som en del av en process för hantering kan du använda resurser för aktiviteterna. Gruppen funktionella manager kan sedan jämna ut resursernas arbetsbelastning och ersätta eller omtilldela resurser så att schemat.

  Om det spelar ingen roll vilken resurs utför uppgiften hanteras resurserna utanför projektets omfattning för optimal effektivitet i schemaläggning. Men om du behöver Behåll kontrollen över vem som gör vad du kan konfigurera en ändringsprocess som gör att du ska kunna godkänna resurstilldelningar innan alla resurser som tilldelats ett projekt.

 • Arbetsbelastningen prognoser i flera projekt      Använda resurser kan vara mycket effektiva för prognostisering arbetsbelastningen för personer med liknande jobb beskrivningar. Du kan tilldela resurser med generella namn, till exempel arkitekt I och arkitekt II, utse olika nivåer behövs för en aktivitet.

  Överbeläggningsvärdet för varje jobb Beskrivning anger hur många av en viss typ av resurs du måste slutföra det schemalagda arbetet i samtliga projekt. 300% överbeläggning för arkitekt I innebär till exempel att du behöver tre oerfarna arkitekter för att slutföra arbetet.

  När du förfina resurslistan kan du ange specifika namn för varje jobb beskrivning och omtilldela arbetet till de reella individer som gör det.

Nummer 2 Dela resurser mellan olika projekt     Du kan välja att dela resurser från en annan projektplan eller från en fil som angetts som en resurspool eller kan du flytta befintliga resursinformation från ditt projekt till en ny resurspool. 

Klicka på alla följande för att:

 • Lägg till resurser i projektet om du vill söka efter resurser som är tillgängliga i hela organisationen.

 • Ersätt resurser i ett projekt om du vill tilldela resurser till ett eller flera projekt baserat på de kunskaper som krävs för uppgifterna färdigheterna som resurser i företagets resurspool och tillgängligheten för dessa resurser.

 • Dela resurser med en resurspool delade om du vill använda resurser vars information hämtas från en separat resurspool.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×