Mål: Dela resurser mellan olika projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Microsoft Office Project 2007 blir det enklare att dela resurser mellan flera projekt där samma personer, material eller utrustning används.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Dela resurser mellan olika projekt

nummer 1 Planera för resurser som arbetar i olika projekt     Lär dig mer om hur dela resurser för att hantera grupper och personer som arbetar med flera projekt. 

Mer...

Det är sällsynt att personer endast tilldelas till ett projekt, från dess början till dess slut, utan att samtidigt ha andra ansvarsområden. Att dela resurser mellan projekt ökar flexibiliteten och kontrollen över resurshanteringen. Om du befinner dig i en situation där något av följande villkor uppfylls kan du använda dig av delade resurser:

 • Överlappande projekt     Du kanske måste påbörja ett nytt projekt innan det aktuella projektet har avslutats. Genom att dela resurser mellan projekten kan du se till att resurserna inte är överbelagda. Om du vill överföra resursinformation, exempelvis kostnader, från ett annat projekt till det nya projektet skapar du en resurspool så att du lättare kan överföra sådan information från det gamla projektet till det nya.

  Om du använder Microsoft Office Project Professional 2007 kan du använda företagsresurser i stället för en resurspool när samma resurser delas mellan flera projekt.

 • Resurser organiserade efter funktionsgrupp     Om du behöver resurser (till exempel revisorer eller bokförare) som ska ingå i projektledningsprocessen och arbeta med många projekt kan du använda resurser för dessa aktiviteter. Projektledaren för funktionsgruppen kan jämna ut resursernas arbetsbelastning och ersätta eller omtilldela resurser så att schemat kan hållas.

  Om det inte spelar någon roll vilken resurs som utför aktiviteten kan resursen projektledas utanför projektet. Detta effektiviserar schemaläggningen. Om du däremot vill ha kontroll över vem som gör vad kan du lägga upp en ändringsprocess där du kan godkänna resurstilldelningar innan resurserna tilldelas till ett projekt.

 • En prognos sammanställs över den totala arbetsbelastningen i flera projekt      Att använda resurser kan vara mycket effektivt när du gör en prognos över arbetsbelastningen för personer med liknande arbetsbeskrivningar. Du kan tilldela resurser med generella namn, till exempel Arkitekt I och Arkitekt II, för att ange vilka olika erfarenhetsnivåer som behövs för aktiviteten.

  Överbeläggningsvärdet för respektive arbetsbeskrivning anger hur många resurser av en viss typ som behövs för att slutföra det schemalagda arbetet i samtliga projekt. 300 procents överbeläggning för Arkitekt I innebär alltså att det behövs tre biträdande arkitekter för att slutföra arbetet.

  När du finjusterar resurslistan kan du ange specifika namn för respektive arbetsbeskrivning och omtilldela arbetet till de reella individer som ska utföra det.

Nummer 2 Dela resurser mellan olika projekt     Du kan välja att dela resurser från en annan projektplan eller från en fil som angetts som en resurspool eller kan du flytta befintliga resursinformation från ditt projekt till en ny resurspool. 

Klicka på relevant länk nedan.

 • Lägg till resurser i projektet om du vill söka efter resurser som är tillgängliga i hela organisationen.

 • Ersätt resurser i ett projekt om du vill tilldela resurser till ett eller flera projekt baserat på de kunskaper som krävs för uppgifterna färdigheterna som resurser i företagets resurspool och tillgängligheten för dessa resurser.

 • Dela resurser med en resurspool delade om du vill använda resurser vars information hämtas från en separat resurspool.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×