Mål: Definiera projektets slutprodukter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har fastställt projektets mål måste du definiera den faktiska produkt eller tjänst som målen ska leda fram till. Detta är projektets slutprodukt. Där så är lämpligt kan du ange information om slutprodukten i projektet.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Byggnadsarbetare som talar i mobiltelefon

nummer 1 Definiera slutprodukterna     En slutprodukt är materiella samt kontrolleras. Om du vill ska kunna verifieras måste den uppfylla förbestämda standarder för att kunna avslutas, till exempel design specifikationer för en produkt (till exempel en ny bil) eller en checklista över steg som slutförs som en del av en tjänst (till exempel underhåll av factory maskiner). 

Mer...

Slutprodukter har intressenter     Det finns två typer av intressenter: Externa intressenter som är mottagare av den slutliga produkten eller tjänsten, exempelvis företagets kunder, och interna intressenter som är beroende av slutprodukten för att kunna genomföra sitt arbete, exempelvis gruppmedlemmarna.

Det finns standarder för slutprodukternas slutförande    Nivå och kvalitet är två standarder som intressenterna måste komma överens om för att kunna skapa en slutprodukt som uppfyller målen. Den överenskomna nivån för en ny bil kan exempelvis vara en prisvärd liten bil för pendlare som motpol till en lyxig sedan.

Kvalitet är antalet defekter och graden av yrkesskicklighet på den överenskomna nivån. Nivåerna för en lyxig sedan och en andrabil kan vara olika men samma höga standarder kan gälla i fråga om kvaliteten för bägge bilarna.

Organisera projektaktiviteterna runt slutprodukterna     Ett projekt kan ha en eller flera slutprodukter. Du kan organisera projektets aktiviteter runt slutprodukterna på flera sätt:

  • Tilldela varje slutprodukt till en separat fas i projektet och använd en milstolpe som representerar slutförandet av både slutprodukten och fasen.

    En fas under ett byggnadsprojekt kan ha slutprodukten "avsluta byggnadens exteriör" medan slutprodukten för en senare fas i projektet är "slutföra trädgårdsanläggningen".

  • Gruppera liknande slutprodukter eller slutprodukter med samma intressenter till en fas. Då kan du schemalägga en grupp som ska arbeta i ett projekt tills slutprodukten är levererad. Därefter kan gruppen flyttas över till andra projekt.

    Alla aktiviteter som exempelvis har med rutinunderhåll att göra kan ordnas i en fas i ett projektet motsvarande de datum då de måste vara utförda. Underhållstekniker kan sedan arbeta i flera olika projekt med de underhållsarbeten som de har tilldelats.

  • Gruppera slutprodukter där arbetet utförs under samma tidsperiod i faser som spänner över den aktuella tidsperioden. Det är praktiskt i projekt där det är möjligt att kompromissa om produktens omfattning och kvalitet för att fasta slutdatum ska kunna hållas.

    Om konverteringen av en produktionslinje i en fabrik måste vara klar samma datum som den första produkten skickas till leverantörerna kan det under de månader som leder fram till slutdatumet finnas faser med särskilda aktiviteter som måste startas eller slutföras under månaden. För att försenade aktiviteter inte ska påverka det övergripande projektet måste aktiviteter som inte har slutförts i slutet av fasen ofta slutföras separat efter att gruppen har gått vidare till nästa fas.

  • Skapa projektberoenden för slutprodukter från andra projekt. Ett projekt att bygga ett hus kan exempelvis inte påbörjas förrän ett annat projekt, nämligen designen av en husgrupp, levererar ritningarna. Du kan skapa ett projektberoende mellan en aktivitet i byggnadsprojektet och den specifika ritningen för byggnaden.

Nummer 2 Lägg till ytterligare information om en aktivitet     Du kan använda ett eller flera av följande metoder när du vill behålla dokumentation om aktiviteter i projektet. 

Klicka på relevant länk nedan.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×