Mål: Definiera faser och aktiviteter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du förstår arbetet som ingår i ditt projekt är du redo att skapa en aktivitetslista i Microsoft Office Project 2007. Aktivitetslistan är central för projektet, en ofullständig eller felaktigt planerad aktivitetslista kan försvåra projektets förlopp. Att ordna aktiviteterna i milstolpar och faser ger projektet struktur och gör det enklare för dig att utvärdera förlopp.

Hur du organiserar aktivitetslistan är avgörande för om projektet ska lyckas, oavsett om det består av tusentals steg som sträcker sig över flera år och är utformat med projektledningsmetoder av standardtyp, eller om det endast består av några få steg under en månad och är utformat med agil projekthantering.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Byggarbetare som sitter på en balk

nummer 1 Definiera projektuppgifter     Kärnan är en uppsättning aktiviteter i ett projekt. Varje aktivitet representerar en mängd arbete som måste utföras för att slutföra projektet. 

Mer …

En väl definierad aktivitet har en tydlig start och ett tydligt slut, vilket gör det enkelt för projektledaren att avgöra när aktiviteten är slutförd.

Tänk på följande när du definierar aktiviteter:

 • Av praktiska skäl bör aktiviteter ha minst en dags varaktighet. I långsiktiga projekt pågår aktiviteter i allmänhet längre. I kortare projekt har aktiviteter kortare varaktighet.

 • Generellt är det en bra idé att ange aktiviteterna i den ordning som du tror att de ska utföras. I vissa projekt kan du dock behöva gruppera liknande aktiviteter eller aktiviteter som kräver samma resurstyp. På så sätt skapar du faser i projektet.

  Om din organisation sedan gammalt delar upp arbete i olika kategorier, kan du gruppera aktiviteterna i de kategorierna. Tänk bara på att du inte kan disponera grupperade aktiviteter eftersom gruppering i sig redan är en sorts disposition.

 • Aktivitetslistans struktur avgör detaljnivån i din projektplan. Om du bara visar faserna i projektet och varje fas täcker en längre tidsperiod, får du bara en översiktsplan. Om din projektplan omfattar alla arbetsuppgifter, oavsett storlek, blir din plan extremt detaljerad. Oftast är det bäst att hitta en balans mellan de två extremerna.

  Ett sätt att bestämma detaljnivån för din aktivitetslista är att fundera på hur nära du vill följa upp projektet:

  • Om din projektplan visar alla uppgifter som måste göras, oavsett storleken, kommer du att behöva följa upp och ange förloppet för var och en av dem, och säkert minst en gång om dagen. På så vis kommer du att ha exakt uppsikt över minsta detalj i projektet.

   Om du hellre bryter ned arbetet i månadslånga aktivitetsserier är det bättre att aktiviteterna är mer detaljerade. Ibland kan en kortare serie av aktiviteter, som exempelvis används vid flexibel projektledning, göra projektet lättare att anpassa vid olika förändringar av omfattning eller resurser.

  • Om projektplanen bara omfattar projektets faser kommer du inte att behöva uppdatera projektet så ofta. Men du kommer inte att se om projektet är försenat förrän en fas är över.

 • Fundera på hur kritiskt projektet är, hur ofta du i praktiken kan samla in och ange aktivitetsinformation och på vilken detaljnivå du behöver följa projektet för att hindra det från att gå i stöpet.

Nummer 3 Ange en aktivitet i ett projekt     Lägga till återkommande aktiviteter och aktiviteter som bara förekommer en gång. 

Nummer 4 Skapa faser och underfaser i ett projekt    Ordna ditt projekt genom att gruppera relaterade aktiviteter som Slutför större delar av ett projekt. 

Nummer 5 Skapa en milstolpe     Milstolpar kan du skapa referenspunkter som markera viktiga händelser i ett projekt. Milstolpar används för att övervaka projektets status. 

Nummer 2 Importera aktiviteter i ett projekt     Importera uppgifter om du redan har aktivitetsinformation som lagras i en annan plats. 

Klicka på relevant länk nedan.

 • Länka eller bädda in Excel-data till Project ett enkelt sätt att lägga till aktiviteter i ett projekt som är dynamiskt länkade till Microsoft Office Excel.

 • Importera data från ett annat filformat i ditt projekt. Du kan importera aktivitetsdata från ett Excel-kalkylblad, en databas eller en textfil och sedan exportspecifikation till motsvarande fält i Project 2007. Du kan också importera tabbavgränsade och kommaavgränsade värden textfiler i projektfilen.

 • Importera en Outlook-uppgiftslista till Project om du har en lista över uppgifter i Microsoft Office Outlook och du vill kopiera listan till projektplanen.

Nummer 6 Lägg till ytterligare information om en aktivitet     Lägga till mer information i form av anteckningar, dokument och länkar till webbsidor. 

Klicka på relevant länk nedan.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×