Mål: Bygga upp en projektgrupp

När alla resurser har identifierats, godkänts och tagits fram kan du bygga upp projektgruppen genom att ange resursinformation i projektplanen.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Medlemmar i en projektgrupp i arbete

nummer 1  Lägga till resurser i projektgruppen     Om du använder Microsoft Office Project Server 2007 kan du lägga till företagsresurser och information om till exempel grupp, resurstyp, färdigheter och max enheter:

 • Lägg till resurser i projektet om du vill lägga till företagsresurser och andra resurser i gruppen.

 • Ersätt resurser om du vill ersätta en företagsresurs i projektet med en annan företagsresurs (som inte ingår i den aktuella gruppen) eller med en allmän resurs.

Nummer 2  Ange arbetstider för projektet och resurserna     Om du vill ange tillgänglighet för alla resurser i projektet och för enskilda resurser måste du ange arbetstider. Du kan ange semester, standardarbetsscheman och avvikande arbetsscheman och olika resursenheter.

Klicka på relevant länk nedan.

 • Ange arbetstid, ledighet och semester för enskilda resurser. Du kan ändra resurskalendrar för enskilda resurser med avvikande arbetsscheman, semester och annan ledig tid.

 • Ange arbetstid, ledighet och semester för hela projektet. Du kan ändra start- och slutdatumen för projektarbetet. Du kan också ändra enhetstillgänglighet vid olika tillfällen under arbetets gång. Du kan till exempel tilldela ett projekt fyra snickare på våren, åtta på sommaren och två på hösten.

 • Ange resurstillgänglighet för att styra hur lång tid en arbetsresurs är tillgänglig.

Nummer 3  Ändra information för företagsresurser    Om du använder Microsoft Office Project Web Access kanske du vill ändra resursinformationen och exempelvis tillämpa en ny kalender, ange kostnader och kunskaper för resursen. Innan du sparar ändringarna som informationstyper för företagsresurser, till exempel kostnader, kunskaper eller tillgänglighet, måste resursen ha checkats ut.

Nummer 4  Lägga till resursfärdigheter    När du lägger till ett anpassat fält för resurskunskaper i resurslistan kan du filtrera, sortera och gruppera fältet så att resurserna identifieras efter kunskaper. Om det finns krav på att använda kunskapskoder inom organisationen måste du använda sådana.

 • Ange information om företagsresurser om du använder Office Project Web Access och du vill definiera resurskunskaper.

 • Använd guiden Resursersättning för att hitta resurser om du använder Microsoft Office Project Professional 2007 och Project Server 2007 och du vill Project 2007 tilldela resurser till aktiviteter automatiskt i ett eller flera projekt baserat på de kunskaper som krävs för uppgifterna och resursernas tillgänglighet.

 • Skapa en budget för resurserna i projektet om du redan vet hur mycket pengar du är villig att spendera på resurser.

Nummer 5  Ange resurskostnader     När du har angett pris och avgifter för personer, utrustning och material kan du använda Microsoft Office Project 2007 för att skapa en budget eller följa upp projektkostnader.

Klicka på relevant länk nedan.

 • Ange kostnader och avgifter för resurser om du vill lägga upp timpris, kostnad per tillfälle och andra avgifter för mänskliga och materiella resurser. Project 2007 kan beräkna totalkostnaden för resurser, tilldelade aktiviteter och hela projektet. Du kan ange den här informationen under hela bemanningsprocessen och under förhandlingar om resurser med andra projektledare.

 • Ange kostnader för materialresurser, till exempel leveranser. Project 2007 kan beräkna totalkostnaderna för dessa materialresurser från de baspriser och baskvantiteter som du anger.

 • Skapa en budget för resurserna i projektet om du redan vet hur mycket pengar du är villig att spendera på resurser.

Nummer 6  Upprätta kommunikationskanaler    Om du använder Project Server 2007 kan gruppmedlemmar och intressenter samarbeta online via Microsoft Office Project Web Access. Du kan behöva ange e-postadresser eller användarkonton i Microsoft Windows för dem.

Nummer 7  Lägga till ytterligare information om resurser     Lägg till mer information om resurser i form av anteckningar eller dokument eller genom att visa resursrapporterna.

Klicka på relevant länk nedan.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×