Mål: Beräkna resursbehov

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Nu har du identifierat i project omfattning, inklusive hur du konfigurerar uppgiftslistan och Uppskatta aktiviteternas varaktighet. Du kan använda den här informationen ska göra preliminära beräkningar, identifiera krav och starta din personal och inköpsprocesser du hämtar resurser som du behöver.

Tips: I den här artikeln är en del av en serie av artiklar i Projektöverblick som beskriver en omfattande uppsättning management projektaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna ”mål” eftersom de är ordnade efter projektledningens livscykel: skapa en plan, spåra och hantera ett projekt och avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Tangenter på en miniräknare samt personalresurser

nummer 1 Identifiera och beräkna resursbehov     När du har angett omfattning och mål och konfigurera aktivitet lista i projektplanen är du redo att planera resurser. 

Mer...

Följande process kan hjälpa dig att identifiera typer och mängder av resurser som behövs för att genomföra projektet:

 • Granska listan projektets omfattning och aktivitetslista     Identifiera projektets krav för personer, utrustning, materialresurser och kostnadsresurs med hjälp av listan projektets omfattning och aktivitetslista.

 • Hämta historiska resurs och varaktighetsinformation     Samla in information från tidigare projektfiler, databaser och personer som har arbetat med liknande projekt. Sök framför allt efter information om antal resurser som har använts och typer, samt den faktiska varaktighet för aktiviteter.

 • Ta reda på hur antalet resurser påverkar varaktighet     Hur många resurser som tilldelats en aktivitet ofta påverkar aktivitetens varaktighet. I de flesta fall, särskilt för uppgifter, två resurser genomföra en aktivitet på halva tiden det tar en enstaka resurs. Lägga till fler resurser till aktiviteter som kallas ”kraschar” projektet och kommer du till en yttersta kan vara en riskabel sätt att slutföra ett projekt på grund av extra kostnader och ineffektiviteter som kan resultera.

  I andra instanser garanterar exempel med Designuppgifter, lägga till resurser att varaktigheten minskas.

 • Ta reda på hur resursfunktionen för och kvalitet påverkar varaktighet     Funktioner och erfarenhet av de resurser som tilldelats en aktivitet kan kraftigt påverka aktivitetens varaktighet. En gruppmedlem med fem års erfarenhet kan vanligtvis förväntas att slutföra en aktivitet på kortare tid än en gruppmedlem med två års erfarenhet.

 • Granska och förfina den varaktigheten     Använd den information som du har samlat in om det här projektet och liknande projekt och finjustera dina varaktighet uppskattningar för projektets aktiviteter. Riktighet uppskattning för resursbehov beror på riktighet aktiviteternas varaktigheter.

 • Identifiera resurstyper och quantities behövs     När du samla all information som du behöver identifiera vilka typer av resurser (personer, utrustning och material) och antal som behövs för varje resurs. Identifiera också alla krav och förutsättningar som du kan använda om varje resurs befattning, kunskaper, upplevelse, funktion, kvalitet eller grad.

 • Använd en expert granska dina krav på resurser     Använda en erfaren och kunnig gruppmedlem granska uppskattningar för aktivitet varaktighet och resurs krav.

 • Använd ett verktyg för hantering av Portföljanalys     Om du använder Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 kan du följa upp projekt och justera resursbehov via initiering och godkännandeprocessen innan du implementerar. När du börjar nya projekt och tilldela resurser kan utvärdera du dem mot mål för organisationen.

Nummer 2 Ändra varaktigheten för en     Använd den information som du har samlat in om det här projektet och liknande projekt och finjustera aktivitet varaktighet beräkningarna. Bättre uppskattningar varaktighet påverkar direkt riktighet krav enligt uppskattning i resurs. 

Nummer 3 Utveckla föreslagna resurser     Nu är du redo att lista resurstyper och quantities. För resursplanering, vet befattningar, kunskaper och uppleva nivå. Du vet typ, märke, kostnad och kapacitet för de utrustningsresurser som som behövs. Du känner till hur mycket förbrukningsbart material som behövs. Du kan ange och sammanställa den här resursinformationen i Microsoft Office Project 2007 och skicka den som en del av din resursförslag. 

Klicka på alla följande för att:

 • Utkast till ett förslag till Resurslista om du vill registrera preliminär resursinformation. När resurser är godkända och som du får ersätta du platshållarresurs namn i den föreslagna resurslistan med de verkliga resursnamnen. Du kan även göra preliminära aktivitetstilldelningar och schemalägga resurser.

 • Lägga till allmänna resurser i projektet om du använder Microsoft Office Project Server 2007 och du vill lägga till platshållare resurser i en grupp. Du kan ange de färdigheter som krävs för en aktivitetstilldelning i stället för att ange en faktisk person för tilldelningen.

 • Lägg till icke - företagsresurser i projektet om de resurser som du vill använda inte företagsresurser. Du kan ersätta dessa resurser med företagsresurser senare om det behövs.

 • Lägg till resurser till företagets resurspool om du använder Microsoft Office Project Web Access och du vill lägga till resurser som ingår i organisationens företagsresurser. Dessa resurser kan sedan schemaläggas effektivast organisationens projekt.

Nummer 4 Hämta godkännande för beräknade resurser     Föreslå en resurs som intressenter att få godkännande för resurs uppskattningar. 

Mer...

När du har identifierat typer och mängder av personer, utrustning, materialresurser och kostnadsresurs som behövs för att genomföra projektet kan behöva du skaffa godkännande för personal och inköp från intressenter inom din organisation eller från externa kunder. Om du är intresserad för det här projektet kan följande process hjälpa dig ange krav, förutsättningar och budget för ditt förslag:

 • Utveckla programsatsen resurs krav      Det här uttrycket anger typer, egenskaper och mängder av resurser, samt ange antaganden om resurser. Uttrycket resurs krav kan vara en utskrift av den resurslista vy, tillsammans med resursanteckningar, om det behövs.

 • Utveckla strategi för personal      Ta hänsyn till din organisations principer och procedurer för personal utarbeta en strategi för att använda befintliga gruppmedlemmar, låna resurser från andra avdelningar och rekrytering nya gruppmedlemmar. Inkludera sökkriterierna intervju och markering.

 • Utveckla inköpsstrategi för      Ta hänsyn till din organisations principer och procedurer för inköp, Beskriv en strategi för inköp av externa varor eller tjänster, ber erbjudanden och välja bästa leverantörer, utrustning och material för projektet.

 • Använd en expert granska förslag resurs      Använda en erfaren och kunskap gruppmedlem eller kollega för att granska din resursförslag, tillsammans med andra uppgifter som krävs av personal-, inköps- och förslag process.

 • Skicka resurs förslag för godkännande      Att kunna ge information till intressenter och kunder som utvärderar förslaget.

 • Använd ett verktyg för hantering av Portföljanalys     Om du använder Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 kan du följa upp projekt och justera resursbehov via initiering och godkännandeprocessen innan du implementerar. När du börjar nya projekt och tilldela resurser kan utvärdera du dem mot mål för organisationen.

Nummer 5 Uppdatera resursen beräknar baserat på godkännande     När du godkännas för användning av resurser och ta emot ny information om dem kan uppdatera du uppskattningar resurs. 

Klicka på alla följande för att:

 • Uppdatera den föreslagna resurslistan om du använder vyn Resurslista i Project 2007 till post preliminär resursinformation. När resurser är godkända och som du får ersätta du platshållarresurs namn med verkliga resursnamnen. Du kan även göra preliminära aktivitetstilldelningar och schemalägga resurser.

 • Lägga till allmänna resurser i projektet om du använder Project Server 2007 och du vill lägga till resursplatshållare genom att ange de färdigheter som krävs för en aktivitetstilldelning i stället för en faktisk person.

 • Lägg till icke - företagsresurser i projektet om de resurser som du vill använda inte företagsresurser. Om det behövs kan du ersätta dessa resurser med företagsresurser senare.

 • Lägg till resurser till företagets resurspool om du använder Microsoft Office Project Web Access och du vill lägga till resurser som ingår i organisationens företagsresurser.

 • Ersätta en resurstilldelning om du behöver ersätta en resurs i resurslistan, så att det speglar ändringar som gjorts under godkännandeprocessen.

 • Ta bort en resurstilldelning Om du behöver ta bort en resurs i resurslistan, så att det speglar ändringar som gjorts under godkännandeprocessen.

Nummer 6 Lägg till ytterligare information om en resurs eller ett projekt     Lägga till mer information i form av anteckningar, dokument och länkar till webbsidor. 

Klicka på alla följande för att:

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblick

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×