Mål: Beräkna resursbehov

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Nu har du identifierat projektets omfattning, lagt upp en aktivitetslista och beräknat aktiviteternas varaktigheter. Du kan använda den här informationen om du vill göra preliminära beräkningar, identifiera krav och starta bemannings- och inköpsprocesser för att anskaffa de resurser som behövs.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Tangenter på en miniräknare samt personalresurser

nummer 1 Identifiera och beräkna resursbehov     När du har angett omfattning och mål och konfigurera aktivitet lista i projektplanen är du redo att planera resurser. 

Mer...

Följande punkter kan hjälpa dig att identifiera vilka resurstyper och -kvantiteter som behövs för att genomföra projektet:

 • Granska listan projektets omfattning och aktivitetslista     Identifiera projektets krav för personer, utrustning, materialresurser och kostnadsresurs med hjälp av listan projektets omfattning och aktivitetslista.

 • Hämta historik om resurser och varaktighet     Samla in information från tidigare projektfiler, databaser och personer som har arbetat med liknade projekt. Sök framför allt efter information om antal resurser och vilka resurstyper som användes, samt den faktiska varaktighet för aktiviteterna.

 • Ta reda på hur antalet resurser påverkar varaktigheten     Antalet resurser som en aktivitet har tilldelats påverkar ofta dess varaktighet. I de flesta fall, framför allt i produktionsaktiviteter, kan två resurser genomföra en aktivitet på halva tiden jämfört med en enskild resurs. Att lägga till fler resurser för en aktivitet kallas att "forcera" projektet, och kan i extrema fall vara ett riskfyllt sätt att slutföra ett projekt på grund av de extrakostnader som kan uppkomma och att projektet kan bli mindre effektivt.

  I andra fall, till exempel designaktiviteter, är det inte säkert att varaktigheten minskar om ytterligare en resurs tillförs.

 • Ta reda på hur resurskapacitet och resurskvalitet påverkar varaktigheten     Resursernas kapacitet och erfarenhet kan kraftigt påverka varaktigheten för en aktivitet. En gruppmedlem med fem års erfarenhet kan förväntas genomföra en aktivitet på kortare tid än en gruppmedlem med bara två års erfarenhet.

 • Granska och finjustera varaktighetsberäkningarna     Använd den information som du har samlat in om det här projektet och liknande projekt och finjustera beräkningarna av varaktigheten för projektets aktiviteter. Hur korrekta beräkningarna av resursbehovet blir beror på hur korrekt beräkningarna av aktiviteternas varaktigheter är.

 • Identifiera resurstyper och quantities behövs     När du samla all information som du behöver identifiera vilka typer av resurser (personer, utrustning och material) och antal som behövs för varje resurs. Identifiera också alla krav och förutsättningar som du kan använda om varje resurs befattning, kunskaper, upplevelse, funktion, kvalitet eller grad.

 • Låt en expert granska resurskraven     Låt en erfaren och kunnig gruppmedlem granska beräkningarna av aktiviteternas varaktighet och resurskrav.

 • Använd ett verktyg för hantering av Portföljanalys     Om du använder Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 kan du följa upp projekt och justera resursbehov via initiering och godkännandeprocessen innan du implementerar. När du börjar nya projekt och tilldela resurser kan utvärdera du dem mot mål för organisationen.

Nummer 2 Ändra varaktigheten för en     Använd den information som du har samlat in om det här projektet och liknande projekt och finjustera aktivitet varaktighet beräkningarna. Bättre uppskattningar varaktighet påverkar direkt riktighet krav enligt uppskattning i resurs. 

Nummer 3 Utveckla föreslagna resurser     Nu är du redo att lista resurstyper och quantities. För resursplanering, vet befattningar, kunskaper och uppleva nivå. Du vet typ, märke, kostnad och kapacitet för de utrustningsresurser som som behövs. Du känner till hur mycket förbrukningsbart material som behövs. Du kan ange och sammanställa den här resursinformationen i Microsoft Office Project 2007 och skicka den som en del av din resursförslag. 

Klicka på relevant länk nedan.

 • Utkast till ett förslag till Resurslista om du vill registrera preliminär resursinformation. När resurser är godkända och som du får ersätta du platshållarresurs namn i den föreslagna resurslistan med de verkliga resursnamnen. Du kan även göra preliminära aktivitetstilldelningar och schemalägga resurser.

 • Lägga till allmänna resurser i projektet om du använder Microsoft Office Project Server 2007 och du vill lägga till platshållare resurser i en grupp. Du kan ange de färdigheter som krävs för en aktivitetstilldelning i stället för att ange en faktisk person för tilldelningen.

 • Lägg till icke - företagsresurser i projektet om de resurser som du vill använda inte företagsresurser. Du kan ersätta dessa resurser med företagsresurser senare om det behövs.

 • Lägg till resurser till företagets resurspool om du använder Microsoft Office Project Web Access och du vill lägga till resurser som ingår i organisationens företagsresurser. Dessa resurser kan sedan schemaläggas effektivast organisationens projekt.

Nummer 4 Hämta godkännande för beräknade resurser     Föreslå en resurs som intressenter att få godkännande för resurs uppskattningar. 

Mer...

När du har identifierat typer och mängder av personer, utrustning, materialresurser och kostnadsresurs som behövs för att genomföra projektet kan behöva du skaffa godkännande för personal och inköp från intressenter inom din organisation eller från externa kunder. Om du är intresserad för det här projektet kan följande process hjälpa dig ange krav, förutsättningar och budget för ditt förslag:

 • Utveckla programsatsen resurs krav      Det här uttrycket anger typer, egenskaper och mängder av resurser, samt ange antaganden om resurser. Uttrycket resurs krav kan vara en utskrift av den resurslista vy, tillsammans med resursanteckningar, om det behövs.

 • Ta fram en bemanningsstrategi      Ta hänsyn till de principer och procedurer som gäller vid bemanning av projekt i organisationen, utveckla en strategi för hur du kan använda befintliga gruppmedlemmar, låna resurser från andra avdelningar och rekrytera nya gruppmedlemmar. Inkludera kriterier för intervjuer och urval.

 • Ta fram en inköpsstrategi      Ta hänsyn till de principer och procedurer som gäller vid inköp i organisationen, beskriv en strategi för inköp av externa varor och tjänster, för anbudsförfarande och urval av bästa entreprenörer, utrustning och material för projektet.

 • Låt en expert granska resursförslaget      Låt en erfaren och kunnig gruppmedlem granska resursförslaget och annan information som krävs i bemannings-, inköps- och förslagsprocessen.

 • Skicka resursförslaget för godkännande      Se till att du är tillgänglig så att du kan lämna ytterligare information till intressenter och kunder som utvärderar förslaget.

 • Använd ett verktyg för hantering av Portföljanalys     Om du använder Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 kan du följa upp projekt och justera resursbehov via initiering och godkännandeprocessen innan du implementerar. När du börjar nya projekt och tilldela resurser kan utvärdera du dem mot mål för organisationen.

Nummer 5 Uppdatera resursen beräknar baserat på godkännande     När du godkännas för användning av resurser och ta emot ny information om dem kan uppdatera du uppskattningar resurs. 

Klicka på relevant länk nedan.

 • Uppdatera den föreslagna resurslistan om du använder vyn Resurslista i Project 2007 till post preliminär resursinformation. När resurser är godkända och som du får ersätta du platshållarresurs namn med verkliga resursnamnen. Du kan även göra preliminära aktivitetstilldelningar och schemalägga resurser.

 • Lägga till allmänna resurser i projektet om du använder Project Server 2007 och du vill lägga till resursplatshållare genom att ange de färdigheter som krävs för en aktivitetstilldelning i stället för en faktisk person.

 • Lägg till icke - företagsresurser i projektet om de resurser som du vill använda inte företagsresurser. Om det behövs kan du ersätta dessa resurser med företagsresurser senare.

 • Lägg till resurser till företagets resurspool om du använder Microsoft Office Project Web Access och du vill lägga till resurser som ingår i organisationens företagsresurser.

 • Ersätta en resurstilldelning om du behöver ersätta en resurs i resurslistan, så att det speglar ändringar som gjorts under godkännandeprocessen.

 • Ta bort en resurstilldelning Om du behöver ta bort en resurs i resurslistan, så att det speglar ändringar som gjorts under godkännandeprocessen.

Nummer 6 Lägg till ytterligare information om en resurs eller ett projekt     Lägga till mer information i form av anteckningar, dokument och länkar till webbsidor. 

Klicka på relevant länk nedan.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×