Mål: Beräkna kostnader

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Microsoft Office Project 2007 kan du beräkna kostnaderna för de resurser och aktiviteter som behövs för att slutföra projektet. För att beräkningarna ska vara realistiska kan du behöva granska historiska data och använda dessa som grund när du anger kostnadsinformationen i Project. Därefter granskar och justerar du kostnaderna och skapar en verklig budget. Vilken beräkningsmetod som är den bästa beror på projektets omfattning, hur stor noggrannhet som krävs och praxis i organisationen.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Ett band sätts in

nummer 1  Granska historiska data     Genom att granska kostnadshistoriken för likartade projekt kan du underlätta beräkningen av kostnaderna för det aktuella projektet.

Nummer 2  Ange kostnadsinformation      Du kan använda kostnadsberäkningar i Project 2007 genom att ange kostnader för resurser, aktiviteter eller båda.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Ange kostnader och avgifter för resurser om du vill Project 2007 beräkna totalkostnader för resurser, tilldelade aktiviteter och hela projektet. Du måste ange kostnader och avgifter för resurser, till exempel personer och utrustning per tillfälle.

 • Ange fasta aktivitetskostnader för användning eller inköp av resurser, till exempel utrustning. Project 2007 kan sedan införliva dessa fasta kostnader i totalkostnaden för sammanfattningsaktiviteter och hela projektet.

 • Ange materiella kostnader och andra diverse kostnader om du planerar att använda förbrukningsbara resurser, till exempel varor, eller kostnader som bara förekommer en gång, till exempel flyg. Project 2007 kan beräkna totalkostnaden för dessa materialresurser och kostnadsresurs från originalkostnader och antal som du anger.

 • Ändra kostnadstabellerna för en resurstilldelning om du vill tillämpa de resurskostnader som du har angett i andra kostnadstabeller.

Nummer 3  Granska planerade kostnader      När du har angett kostnader för resurser eller aktiviteter, eller båda, kan du granska dem och se om de behöver justeras för att möta kostnadsmålen.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Visa totalkostnader för att verifiera att Project 2007 totalkostnader beräknas utifrån kostnad statusinformation som du anger.

 • Exportera kostnadsinformation till Microsoft Office Excel 2007 eller något annat program för att analysera kostnadsinformation.

 • Skapa en visuell rapport om du vill använda Microsoft Office Visio 2007 eller Excel 2007 för att skapa rapporter som hjälper dig att analysera och rapportera kostnaderna, under någon fas av din projektplanering.

Nummer 4  Optimera kostnader     Innan du använder kostnadsberäkningen som budget för projektet kan du justera totalkostnaderna så att beräkningen blir så realistisk som möjligt.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Ersätta en resurstilldelning med en annan resurs som är billigare eller som du anser kan slutföra arbetet tidigare.

 • Ta bort en resurstilldelning när färre personer kan slutföra arbetet utan att behöva extra tid.

 • Minska avgiftsbaserade kostnader genom att använda olika kostnader för olika typer av arbete eller genom att använda en annan typ av material.

 • Minska fasta kostnader genom att minska eller ta bort fasta utgifter (till exempel kostnader för resa) som inte är viktiga för slutförandet av en aktivitet.

 • Utforska kostnad varians genom att använda olika kostnad vyer så att du kan snabbt fokusera på kostnadsöverskridningar för aktiviteter eller tilldelningar.

 • Analysera projekt- och prestanda med Microsoft Office Project Server 2007 genom att använda pivottabeller och Pivotdiagram som hjälper dig att förstå hälsotillståndet för din organisation.

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×