Mål: Att granska slutlig projektinformation

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Historien ger oss den bästa indikatorn för framtida trender. Slutet av ett projekt är ett bra tillfälle att skapa en historik över ditt projekts framgångar och misslyckanden och dela information med din intressenter. En erfarenheter övning hjälper dig att samla in metodtips och projektuppgifter som du kan dela via rapporter och vyer. Du kan även återanvända dina uppgifter för framtida projekt genom att spara filen som en mall. Dessa steg kan påverka framgå av framtida projekt.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |

Visa alla mål i Projektöverblicken

Person som granskar slutlig projektinformation

nummer 1 Granska tidigare lektioner    Vem vill återuppleva misstag av tidigare? Erfarenheter och metodtips beskriver vilken typ av projektdata som du bör samla in och hur du ska samla in den så att du kan lära av tidigare projekt.

Mer...

En erfarenhetsövning dokumenterar ett projekts förlopp och metodtips genom att använda information som samlats in från rapporter, diskussioner eller möten. I den ingår information om projektets framgångar och misslyckanden, och kan användas för ett slutligt gruppmöte eller som övning inför framtida eller återkommande projekt.

Att undersöka tidigare erfarenheter ger en möjlighet att svara på frågor som:

  • Slutfördes projektet?

  • Gjordes arbetet i tid, inom budget och enligt specifikationerna?

  • Vad kan vi göra för att förbättra framtida projekt?

  • Blev intressenter nöjda?

En erfarenhetsövning ger också information för administrativ avslutning och kontraktsavslut.

Administrativ avslutning innefattar att bekräfta omfattning, arkivera eller upprätthålla projektinformation och att producera sammanfattande information såsom kostnad, arbete och uppgifter. Kontraktsavslut gör att entreprenörens arbete är avslutat och levererat och att faktureringen är genomförd. Vid kontraktsavslut är det viktigt att granska scheman, ändringar och entreprenörens prestation.

Obs!: 

  • För att se till att erfarenhetsdokumentet alltid associeras med en specifik projektfil kan du länka samman dem.

  • Du kan också överföra erfarenheter dokument till en arbetsyta projektwebbplats i Microsoft Office Project Web Access.

Nummer 2 Publicera slutet av project-information    Avsluta ett projekt innebär att summera och kommunicera projektinformation, analysera projekteffektivitet och arkivera projektuppgifter.

Klicka på relevant länk nedan.

Föregående mål |

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×