Mål: Ange metoder för att vidarebefordra projektinformation

Den bästa tiden att ange metoder för att vidarebefordra projektinformation är precis efter att du har bestämt vilka som ska vara med i projektgruppen. Du kan välja bland de olika onlinelösningarna för gruppsamarbete som stöds av Microsoft Office Project 2007 eller också använda utvalda funktioner för att överföra informationen. Det finns många olika kombinationer av samarbetslösningar för personerna i projektgruppen.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Ange metoder för att vidarebefordra projektinformation

nummer 1  Konfigurera Microsoft Office Project Web Access för samarbete     Genom att publicera projektinformationen på Microsoft Office Project Server 2007 och använda Project Web Access kan du enkelt utbyta projektinformation online med gruppmedlemmar och andra intressenter.

Klicka på följande avsnitt i den ordning de visas:

  1. Skapa en anslutning till Project Server med hjälp av ett Project Server-konto och antingen Project Server 2007autentisering eller Microsoft Windows-autentisering.

  2. Publicera den senaste planen och grupptilldelningarna i Project Server 2007 om du vill informera arbetsgruppen om nya tilldelade uppgifter eller schemaändringar som påverkar deras tilldelningar.

  3. Logga in i Project Web Access om du vill granska vilken projektinformation som finns tillgänglig för Office Project Web Access-användarna.

Nummer 2  Konfigurera ett alternativt kommunikationssystem     Du kan utbyta projektinformation genom att skicka eller cirkulera projektfiler och genom att skicka anteckningar till gruppmedlemmar. Det här är inte en bra metod för att införliva uppdaterad information i projektet. Du måste uppdatera projektet manuellt med den information du samlar in från gruppmedlemmarna.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

Föregående mål  |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×