Mål: Ange ett projekt för uppföljning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om Microsoft Office Project 2007 är det enkelt att spårning, finns det flera åtgärder du kan vidta innan du börjar följa upp projektets status. Bestäm först vilken uppföljningsmetod du använder och vilka objekt som ska följa upp, till exempel uppgift start- och slutdatum, arbete och resurskostnader. Kontrollera sedan att din grupp har konfigurerats för uppföljningsmetod du har valt.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Teleskop som har fångat månen

nummer 1 Förbereda att jämföra projektinformation över tid    Du kan behöva skapa eller spara ursprungliga uppskattade och faktiska projektdata som du jämför att ta reda på status. 

Klicka på relevant länk nedan.

Nummer 2 Förbereda att samla in data manuellt    Även om det snabbaste och enklaste sättet att samla in information om projektets status är att använda Project Server 2007, kanske du behöver eller vill samla in informationen manuellt. 

Mer...

Du kanske inte har något e-postsystem eller tillgång till ett intranät eller Internet, eller så kanske projektet är så litet att det går fortare att samla in informationen manuellt.

När du väljer att samla in projektstatusinformation manuellt bör du tänka på att du då även måste lägga in informationen manuellt i projektplanen. Här följer några hållpunkter:

  • Bestäm vilken projektinformation som du vill spåra och uppdatera    Du kan till exempel uppdatera start och slutdatum för aktiviteter, procent färdigt arbete och kostnader.

  • Identifiera och samla in data från källor av informationen    Till exempel om du vill uppdatera start- och slutdatum, samla verkliga datum från resurser som har tilldelats aktiviteter. Om du vill samla in kostnadsdata, måste du hämta verkliga kostnader från redovisning personal.

  • Bestäm vilken metod som ska användas för datainsamling.    Du kan samla in informationen aktivt genom att ringa till eller knacka på hos varje källa. Du kan också be dina källor att fylla i och returnera ett frågeformulär.

  • Fastställ ett realistiskt insamlingsschema och håll dig sedan till detta.    Hur ofta vill eller behöver du samla in data för att uppdatera projektinformationen? En gång i veckan? En gång i månaden? Om du väljer en insamlingsfrekvens som passar in i ditt scheman ökar sannolikheten för att insamlingsarbetet blir effektivt och att du verkligen får med statusinformationen i projektplanen.

  • Bestäm med vilket tidsintervall du vill lägga in ny information i projektplanen    Du kan till exempel välja att ta med verklig kostnad per månad, per vecka, per dag eller per timme. Med hjälp av de tidsfördelad vyerna i Project 2007 (vyerna Aktivitetsanvändning och Resursanvändning) kan du ändra tidsskala och uppdatera verklig information på önskad nivå.

Om du ser till att gruppens statusrapporteringsmetod hålls så enkel som projektet tillåter är det mer troligt att du får tag på den aktuella informationen.

Nummer 3 Förbereda för datainsamling    Välj en manuell eller elektroniska system att samla in status aktivitetsinformation du behöver för att spåra förloppet för ditt projekt. 

Klicka på följande avsnitt i den ordning de visas:

  1. Visa eller ändra URL-Adressen för att ansluta till Project Server så att gruppmedlemmarna kan använda den här URL i deras webbläsare åt sidan Microsoft Office Project Web Access.

  2. Publicera den senaste planen och teamtilldelningar du begär att en gruppmedlem acceptera en aktivitet tilldelning. Du kan använda status rapportering finns i Office Project Web Access för att spåra och uppdatera aktivitetsstatus.

Nummer 4 Förbereda att följa upp inköp    Du kanske vill övervaka hur nära du är att komma varor och tjänster som du måste slutföra projektuppgifter. 

När du köpa in produkter och tjänster kan du följa statusen för dem genom hela inköpsprocessen. Du kanske till exempel åtminstone vill veta om en produkt eller tjänst finns att få tag på, är under utveckling eller står under ett avtal, samt namnet på den leverantör du har valt.

Med Project 2007 kan du följa inköp aktivitetsstatus genom att infoga fält som du behöver i ark aktivitetsvyer och följa upp deras status.

Föregående mål |  Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×