Mäta prestanda och användning för webbplatser med hjälp av rapporter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du ansvarar för att administrera en webbplats vill du förmodligen ha svar på följande vanliga frågor om webbplatsen:

 • Hur många personer besöker webbplatsen?

 • Hur har trafiken ändrats över tiden?

 • Vilka besöker webbplatsen oftast?

 • Varifrån kommer trafiken till webbplatsen?

 • Vilka är de populäraste sidorna och resurserna på webbplatsen?

 • Hur kan jag ta reda på var dokument och andra resurser finns i arbetsflödet?

Samtidigt kanske du som webbplatsadministratör har frågor som du regelbundet vill ha svar på, till exempel:

 • Finns det resurser på webbplatsen som jag kan ta bort eftersom de inte används eller är för gamla?

 • Hur hittar jag problem på webbplatsen (till exempel olänkade filer, långsamma sidor och brutna hyperlänkar) innan användarna hittar och rapporterar dem?

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 och en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats eller en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats kan du på ett enkelt sätt får svar på dessa frågor genom att använda Office SharePoint Designer 2007-rapporter. I den här artikeln beskrivs hur du använder rapporterna när du vill mäta prestanda och användning på webbplatsen.

Viktigt!: Den rapportinformation som skapas av Office SharePoint Designer 2007 sparas på servern där webbplatsen finns. Serveradministratörer kan bevilja eller neka åtkomst till dessa rapporter. Om rapporterna som du begär inte innehåller några data, kontaktar du serveradministratören och ber om hjälp. För att kunna köra användningsrapporter måste du ha behörigheten Visa användningsdata och serveradministratören måste aktivera insamling av användningsdata på servern. Insamling av användningsdata på servern är som standard inaktiverat.

Vad vill du göra?

Visa rapporten Sammanfattning av webbplats

Visa rapporter om filer

Visa rapporter om delat innehåll

Visa rapporter om problem

Visa rapporten Användningsöversikt

Visa detaljerad användningsrapporter

Diagram användningen data resultatet

Sortera en rapport

Filtrera en rapport

Kopiera en rapport

Spara en rapport

Visa rapporten Sammanfattning av webbplats

Rapporten Sammanfattning av webbplats ger en allmän översikt av webbplatsen samt innehåller länkar till mer detaljerade rapporter. Du kan till exempel skapa en Sammanfattning av webbplats-rapport som den i bilden nedan.

Rapporten Sammanfattning av webbplats

Så här skapar du en Sammanfattning av webbplats-rapport för webbplatsen:

 1. Öppna webbplatsen som du vill köra rapporten för i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Peka på RapporterWebbplats-menyn och klicka sedan på Sammanfattning av webbplats.

  Rapporten skapas.

Obs!: Du kan klicka på hyperlänkarna i kolumnen Namn om du vill navigera till mer detaljerade rapporter. Klicka till exempel på Brutna hyperlänkar om du vill flytta direkt till rapporten Brutna hyperlänkar.

Överst på sidan

Visa rapporter om filer

Du kan skapa rapporter som visar alla filer, senast tillagda filer, senast ändrade filer eller äldre filer. Om du till exempel vill lyfta fram nytt innehåll på webbplatsens startsida eller i ett nyhetsbrev som gör reklam för webbplatsen, använder du rapporten Filer som nyligen har lagts till som snabbt identifierar nytt innehåll. Du kan också använda rapporten Gamla filer om du vill identifiera innehåll som kanske behöver uppdateras eller tas bort.

När du vill köra rapporter om filer måste du först definiera vilka filer som är nya eller gamla, och även ange hur många månader som ska visas i rapporter per månad.

 1. Öppna webbplatsen som du vill köra rapporten för i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klicka på ProgramalternativVerktyg-menyn.

 3. Klicka på fliken Rapportvy.

  Dialogrutan Programalternativ med fliken Rapportvy

 4. Ange i rutan "Nyligen använda filer" är yngre än hur gammal en sida får vara för att betraktas som ny, i antalet dagar.

 5. Ange i rutan "Gamla filer" är äldre än hur gammal en sida ska vara för att betraktas som gammal, i antalet dagar.

 6. Ange i rutan Antal månader som visas hur många månader som ska visas i rapporter per månad.

 7. Klicka på OK.

  Nu är du klar att köra rapporterna.

 8. Peka på RapporterWebbplats-menyn, peka på Filer och klicka sedan på den rapport som du vill köra:

  • Alla filer     Visar en lista med alla filer på webbplatsen.

  • Filer som nyligen har lagts till     Visar en lista med filer som har lagts till på webbplatsen inom det antal dagar som du angav i steg 4.

  • Nyligen ändrade filer     Visar en lista med filer som har ändrats på webbplatsen inom det antal dagar som du angav i steg 4.

  • Gamla filer     Visar en lista med filer som betraktas som "gamla" enligt hur många dagar som du angav i steg 5.

  • Utcheckningsstatus     Visar en lista med filer på webbplatsen tillsammans med aktuell Utcheckningsstatus för respektive fil. (Den här rapporten innehåller också kolumner med information av typen Checkats ut av, Version och Låsningsdatum.)

   För rapporter om filer kan du i rapportvyn klicka på alternativ i listan om du snabbt vill ändra inställningar för gamla eller nya filer.

   Rapportvyn med filter för gamla filer

Överst på sidan

Visa rapporter om delat innehåll

Delat innehåll kan vara huvudsidor, anpassade och andra sidor som finns i webbplatsdefinitionen samt formatmallslänkar. Office SharePoint Designer 2007 gör det enklare att hitta delat innehåll. Om du till exempel vill ändra en logotyp på alla sidor på webbplatsen, och du använder huvudsidor för att kontrollera sidformatering, använder du rapporten Huvudsidor när du vill söka efter alla huvudsidor där du bör ändra logotypen. Du kan också använda rapporten Formatmallslänkar om du vill söka efter de formatmallar som behöver uppdateras till att återspegla en ändring av teckensnitt eller formatering som du vill tillämpa på hela webbplatsen.

 1. Öppna webbplatsen som du vill köra rapporten för i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Peka på RapporterWebbplats-menyn, peka på Delat innehåll och klicka sedan på den rapport som du vill köra:

  • Dynamiska webbmallar     Visar en lista med alla sidor på webbplatsen, där kolumnen Dynamisk webbmall anger om respektive sida är kopplad till en dynamisk webbmall (och i så fall vilken).

  • Huvudsidor     Visar en lista med alla sidor på webbplatsen, där kolumnen Huvudsida anger om respektive sida är kopplad till en huvudsida (och i så fall vilken).

  • Anpassade sidor     Visar en lista med alla sidor på webbplatsen, där kolumnen Anpassad anger om en sida som baseras på webbplatsdefinitionen har anpassats.

  • Formatmallslänkar     Visar en lista med alla sidor på webbplatsen, där kolumnen Formatmallslänkar anger om respektive sida är kopplad till en formatmall.

   Obs!: Formatmallslänkarna som visas är statiska formatmallslänkar (<link>-taggar). Dynamiska formatmallslänkar som skapas av Microsoft ASP.NET-kontroller (till exempel <SharePoint:CssLink>) ingår inte i den här rapporten.

Överst på sidan

Visa rapporter om problem

Med Office SharePoint Designer 2007-rapporterna kan du förutse eventuella problem och korrigera dem innan användarna påverkas. Du kan till exempel använda dessa rapporter när du vill identifiera långsamma sidor, hitta brutna hyperlänkar och söka efter filer som bör tas bort eftersom de inte är länkade till andra filer. Om du vill köra problemrapporter måste du först ange inställningar för hur långsamma sidor ska definieras.

 1. Öppna webbplatsen som du vill köra rapporten för i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klicka på ProgramalternativVerktyg-menyn.

 3. Klicka på fliken Rapportvy.

  Dialogrutan Programalternativ med fliken Rapportvy

 4. Ange i rutan "Långsamma sidor" tar minst hur många sekunder i överföringstid som definierar en långsam sida.

 5. Ange i rutan Med ungefärlig anslutningshastighet antal kbit/s för genomsnittsanvändarens anslutningshastighet.

 6. Klicka på OK.

  Nu är du klar att köra rapporterna.

 7. Klicka på Webbplats, peka på Rapporter, peka på Problem och klicka sedan på den rapport som du vill köra:

  • Olänkade filer     Visar en lista med filer på webbplatsen som det inte finns några länkar till. Med hjälp av den här listan kan du hitta filer som inte används och som bör tas bort från webbplatsen. Observera att den har rapporten inte tar hänsyn till länkar som skapas av ASP.NET-kontroller, till exempel webbdelen Innehållsförtecknig på Office SharePoint Server 2007-webbplatser.

  • Långsamma sidor     Visar en lista med sidor på webbplatsen som överförs långsamt enligt den definition som anges i steg 3 och den genomsnittliga hastighet som anges i steg 4. Observera att den här rapporten återspeglar den tid det tar att överföra sidmarkeringen. Den tar inte hänsyn till dynamiskt innehåll som skapas av ASP.NET-kontroller.

  • Hyperlänkar     Visar en lista med alla hyperlänkar på webbplatsen. När du har kört den här rapporten visas en dialogruta med en fråga om du vill kontrollera hyperlänkarna på webbplatsen. Klicka på Ja om du vill att Office SharePoint Designer 2007 ska gå igenom och kontrollera alla hyperlänkar automatiskt. Resultatet blir en lista med hyperlänkar som märks ut som OK eller Bruten. Om du vill redigera en bruten länk klickar du på länken i rapporten och sedan på Redigera hyperlänk i verktygsfältet som visas i det övre vänstra hörnet av dokumentfönstret i rapportvyn.

   Obs!:  Dialogrutan Redigera hyperlänk

  • Komponentfel     Visar en lista med alla komponenter – till exempel interaktiva knappar eller besöksräknare (kallades tidigare för webbottar eller bottar) – som för närvarande genererar fel. Du visar en lista över webbkomponenterna genom att klicka på WebbkomponentInfoga-menyn.

Överst på sidan

Visa rapporten Användningsöversikt

Med hjälp av rapporten Användningsöversikt kan du få svar på några av de viktigaste frågorna som en webbplatsägare kan ha om sin webbplats, det vill säga hur många personer som besöker den, vilka resurser som är mest populära, vem som använder webbplatsen mest och varifrån besökarna kommer. Rapporten Användningsöversikt innehåller en sammanfattning över det totala antalet besök, sidträffar, hämtade bytes, med mera.

Rapporten Användningsöversikt

Så här kör du rapporten Användningsöversikt:

 1. Öppna webbplatsen som du vill köra rapporten för i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Peka på Rapporter och sedan på AnvändningWebbplats-menyn. Klicka därefter på Användningsöversikt.

  Rapporten skapas. Klicka på någon av hyperlänkobjekten i kolumnen Namn om du vill visa mer detaljerade rapporter.

Överst på sidan

Visa detaljerade användningsrapporter

Du kan köra detaljerade användningsrapporter om du vill ha svar på frågor om hur användarna kommer till webbplatsen. Rapporten Användningsöversikt som beskrivs ovan innehåller det totala antalet sidträffar, medan rapporten Antal sidträffar i månaden innehåller uppgifter om hur många träffar respektive sida på webbplatsen har fått. Så här kör du detaljerade användningsrapporter:

 1. Öppna webbplatsen som du vill köra rapporten för i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Peka på RapporterWebbplats-menyn, peka på Användning och klicka sedan på den rapport som du vill köra:

  • Månadssammanfattning     Sammanfattar Antal besök, Träffar, Totalt antal träffar och Hämtningsstorlek för webbplatsen per månad.

  • Veckosammanfattning     Sammanfattar Antal besök, Träffar, Totalt antal träffar och Hämtningsstorlek för webbplatsen per vecka.

  • Dagssammanfattning     Sammanfattar Antal besök, Träffar, Totalt antal träffar och Hämtningsstorlek för webbplatsen per dag.

  • Antal sidträffar i månaden     Sammanfattar Totalt antal träffar och träffar per månad för varje sida på webbplatsen.

  • Antal sidträffar i veckan     Sammanfattar Totalt antal träffar och träffar per vecka för varje sida på webbplatsen.

  • Antal sidträffar om dagen     Sammanfattar Totalt antal träffar och träffar per dag för varje sida på webbplatsen.

  • Besökande användare     Sammanfattar antalet besökande användare och deras procentandel av det totala antalet för en vald månad.

  • Operativsystem     Sammanfattar antalet besökande operativsystem och deras procentandel av det totala antalet för vald månad.

  • Webbläsare     Sammanfattar antalet besökande webbläsare och deras procentandel av det totala antalet för vald månad.

  • Refererande domäner     Sammanfattar antalet besök som kommer från en viss domän, samt deras procentandel av det totala antalet, för en vald månad.

  • Refererande URL:er     Sammanfattar antalet besök som kommer från en viss URL, samt deras procentandel av det totala antalet, för en vald månad.

  • Söksträngar     Visar antalet söksträngar som har skrivits i webbplatsens sökruta, samt procentandelen av det totala antalet, för en vald månad.

Överst på sidan

Skapa diagram över användningsdata

Du kan skapa ett diagram som visar användningsdata i ett grafiskt format, så att det blir enklare att hitta trender och identifiera användningsmönster.

 1. Peka på RapporterWebbplats-menyn, peka på Användning och klicka sedan på den rapport som du vill köra.

 2. Klicka på den typ av diagram som du vill skapa, till exempel Stapeldiagram, i listan Diagram som finns i verktygsfältet i det övre högra hörnet av dokumentfönstret.

  Verktygsfält i rapportvyn som visar listan Diagram

  Rapporten öppnas i ett nytt fönster.

  Diagram med användningsdata

  Obs!: Diagramdata skapas som standard tillsammans med användningsrapporterna. Om du inte hittar diagramdata när du försöker att köra rapporten, klickar du på ProgramalternativVerktyg-menyn, klickar på fliken Rapportvy och kontrollerar sedan att kryssrutan Inkludera diagram när användningsdatarapport sparas är markerad.

Överst på sidan

Sortera en rapport

I rapportvyn kan du sortera en rapport genom att klicka på kolumnrubrikerna.

Överst på sidan

Filtrera en rapport

Du kan begränsa rapportresultatet om du bara vill visa en del av informationen. Du kan antingen filtrera efter enbart en kolumn eller efter flera kolumner om du vill skapa ett gradvis mer omfattande filter.

 1. Peka på RapporterWebbplats-menyn och klicka sedan på den rapport som du vill köra.

 2. Klicka på pilen bredvid rubriken till kolumnen som du vill filtrera och klicka sedan på de data som du vill filtrera.

  När du till exempel filtrerar efter filtyp ska du klicka på pilen bredvid kolumnrubriken Typ och sedan klicka på bmp om du bara vill visa bitmappsfiler i rapporten.

  Kolumnen Typ som visar filtermenyn

 3. Upprepa steg 2 för varje kolumn om du vill filtrera efter fler än en kolumn.

 4. Klicka på pilen bredvid kolumnrubriken och sedan på (Eget) om du vill skapa ett eget filter för en kolumn. Ange sökvillkoret och klicka på OK.

  Du kan till exempel använda ett eget autofilter om du vill identifiera alla BMP- och GIF-bildfiler på webbplatsen.

  Dialogrutan Anpassa autofilter

 5. Klicka på pilen bredvid kolumnrubriken och sedan på (Alla) om du vill ta bort ett filter från en kolumn.

Obs!: De filterinställningar som används sparas när du stänger webbplatsen. Om du inte hittar filerna i en nyligen körd rapport, kanske de döljs av de filter som du tillämpade under en tidigare session.

Om du vill ta bort alla filter från en rapport högerklickar du på kolumnrubriken och klickar sedan på Ta bort filter på snabbmenyn.

Överst på sidan

Kopiera en rapport

När du har kört en rapport kanske du vill kopiera och klistra in resultatet i ett e-postmeddelande eller i ett annat dokument (till exempel ett Microsoft Office Excel-kalkylblad). Du kan kopiera alla rapporter utom Sammanfattning av webbplats.

 1. Högerklicka på en kolumnrubrik i rapporten som du har kört och klicka på Kopiera rapport på snabbmenyn.

  Kolumnmenyn Namn med kommandot Kopiera rapport valt

 2. Klistra in data i dokumentet eller meddelandet.

Överst på sidan

Spara en rapport

Du kan spara rapporter om du vill visa och analysera resultatet i Microsoft Office Excel 2007 eller skapa egna diagram utifrån dem.

 1. Peka på RapporterWebbplats-menyn och klicka sedan på den rapport som du vill köra.

 2. Klicka på SparaArkiv-menyn eller tryck på CTRL+S.

 3. Skriv ett namn på rapporten i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara. Rapporten sparas som en HTM-fil på webbplatsen.

  Rapport som är öppen i Excel

 4. Öppna rapporten genom att dubbelklicka på den.

  Rapporten öppnas i Office Excel 2007.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×