Vägen till ett framgångsrikt Yammer-nätverk

Mäta framgången

Mäta framgång på Yammer

När nätverket är igång kan du mäta framgången för att få förståelse för gruppernas engagemang och aktivitet, och informera om din strävan att förbättra, utveckla eller genomföra kampanjer i grupperna.

Mät och öka engagemanget med gruppinsikter

Få information om hur medarbetarna använder Yammer i organisationen, med rapportfunktioner som ger en omfattande insyn i användning och införande av Yammer på både användar-, enhets- och gruppnivåer:

 1. Instrumentpanel för Office 365-användningsrapportering

 2. Innehållspaket för Office 365 Adoption

 3. Microsoft Graph-rapporterings-API:er

Alla i en grupp kan visa gruppens insikter genom att välja Visa gruppinsikter.

Länken Visa gruppinsikter

I listrutan Gruppinsikter kan du välja att visa aktiviteter för de senaste 7 dagarna, 28 dagarna eller 12 månaderna.

Gruppinsikter

Du kan få information om följande:

 • Få redan på hur många medlemmar och icke-medlemmar som är aktiva i gruppen

 • Se vilken aktivitet som dominerar – publicera, läsa eller länka meddelanden – bland gruppens medlemmar och icke-medlemmar

 • Få en uppfattning om hur nyckeltal – till exempel antal aktiva personer och antal publicerade meddelanden – har ändrats sedan föregående period

I gruppinsikter kan du även se hur aktiviteter trender över tid. Visualiserade trender visar gruppens bidrag till aktiviteten så att du kan spåra engagemanget med innehåll från kampanjer eller initiativ som finns på Yammer, rapportera tillbaka till ledare och optimera arbetet.

Följ guiden för framgångsmätning

Guiden för framgångsmätning tar dig igenom införandeprocessen:

 1. Identifiera viktiga intressenter – Skapa en dynamisk grupp med rätt personer för att åstadkomma förändring.

 2. Identifiera och prioritera affärsscenarier – Avgör hur organisationen ska använda Office 365 för att genomföra affärsmål och utmaningar.

 3. Skapa framgångsplanen – Skapa en plan för att realisera dina mål med Office 365.

 4. Genomför framgångsplanen – Implementera Office 365 i organisationen.

 5. Upprätthållande – Få fart på användningen, hantera ändringar, mät och dela framgångar.

I guiden finns även användbara mallar, tips och länkar till resurser.

Gå med i communityn

Prata med tusentals andra Microsoft-kunder, som är del av communityn för att främja införandet, i http://aka.ms/DriveAdoption.

Vill du veta mer?

Guide för framgångsmätning

Mät och öka engagemanget med gruppinsikter i Yammer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×