LOGINV (funktionen LOGINV)

Returnerar inversen av den lognormala fördelningsfunktionen av x där ln(x) är normalfördelad med parametrarna medelvärde och standardavvikelse. Om p = LOGNORMFÖRD(x;...) så är LOGINV(p;...) = x. Använd lognormala fördelningen för att analysera logaritmiskt omvandlade data.

Syntax

LOGINV(sannolikhet;medelvärde;standardavvikelse)

Sannolikhet     är en sannolikhet som är beräknad ur den lognormala fördelningen.

Medelvärde     är medelvärdet av ln(x).

Standardavvikelse     är standardavvikelsen för ln(x).

Kommentarer

  • Om något argument inte är numeriskt returneras felvärdet #Värdefel!.

  • Om sannolikhet < 0 eller sannolikhet > 1 returneras felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om standardavvikelse <= 0 returneras felvärdet #Ogiltigt!.

  • Inversen till den lognormala fördelningsfunktionen är:

    Ekvation

Exempel

Sannolikhet

Medelvärde

Stdavv

Formel

Beskrivning (resultat)

0,039084

3,5

1,2

=LOGINV([Sannolikhet]; [Medelvärde]; [Standardavvikelse])

Inversen till den lognormala kumulativa fördelningsfunktionen för angivna argument (4,000028)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×