Listvywebbdelen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns inte en web del heter listvy i klassisk SharePoint. Om du letar efter listvywebbdelen för sidorna i den senaste versionen av SharePoint Online finns i använda listwebbdelen.

I klassisk SharePoint när du skapar en ny webbplats från en webbplatsmall läggs webbdelar automatiskt till webbplatsens startsida. En gruppwebbplats innehåller till exempel meddelanden, kalender och länkar webbdelar. Följande webbdelar är förekomster av webbdelen Listvy som använder en förkonfigurerad mall för att visa listdata.

När du skapar en lista eller ett bibliotek på din webbplats skapas på samma sätt en listvywebbplats med samma namn som listan eller biblioteket automatiskt. Om du exempelvis skapar en lista som heter Kontrakt kommer en listvywebbdel som heter Kontrakt att vara tillgänglig i Webbplatsnamn-galleriet. Webbdelen visar automatiskt data som finns i listan eller biblioteket som du skapat.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Olika sätt att använda webbdelen Listvy

Anpassa visningen av en lista eller ett bibliotek i en webbdel

Ansluta en listvywebbdel till en annan webbdel

Listtyper som stöds och som kan anslutas

Listkolumntyper som stöds och som kan anslutas

Anpassade egenskaper för listvywebbdelen

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Olika sätt att använda webbdelen Listvy

Du kan med listvywebbdelen visa och ändra list- och biblioteksdata på din webbplats och ansluta till andra webbdelar, inklusive andra listvywebbdelar. Listor utgör information som du delar med dina kolleger och ofta visar i tabellformat. Listvyer visar den här informationen på flera sätt för olika ändamål, exempelvis för filtrering, sortering och markering av specifika kolumner.

Du kan visa de flesta listor och listvywebbdelar i en av två tabellvyer: standardvy, som är tillgänglig för alla användare, och databladsvy. Databladsvyn kräver ett program eller en kontroll som är kompatibel med Microsoft Windows SharePoint Services, t.ex. Microsoft Office Access 2007, och ActiveX-kontroll-stöd.

Med listvywebbdelen kan du göra följande:

 • Visa listdata på en webbdelssida i tabellformat för att snabbt sortera, filtrera, isolera och uppdatera informationen.

 • I en listvywebbdel visa de dokument som är färdiga för gruppgranskning eller de dokument som dina gruppanvändare använder ofta.

 • Följa upp projektinformation i en listvywebbdel och filtrera eller sortera den efter en kolumn som innehåller en persons namn eller arbetsuppgift från en överensstämmande kolumn i en ansluten listvywebbdel för kontakter.

 • Slå upp detaljerad personalinformation, t.ex. anställningsförmåner, familjestatus och olycksfallsförsäkring, i den anslutna listvywebbdelen Anställda – detaljer från listvywebbdelen Anställda – grunder, som innehåller de anställdas namn och anställningsnummer.

 • Undersöka en fullständig kundorder i två anslutna listvywebbdelar: listvywebbdelen Order, som innehåller orderinformationen, och listvywebbdelen Order – detaljer, som innehåller alla radobjekt för ordern.

 • Förstärka det visuella intrycket av den grundläggande informationen om en person i en listvywebbdel för kontakter genom att visa en bild av personen i en ansluten bildwebbdel eller en karta över personens arbetsplatsadress i en ansluten, anpassad kartwebbdel.

Länkar till mer information om anpassning av olika typer av webbdelar finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Anpassa vyn över en lista eller ett bibliotek i en webbdel

När du har lagt till en listvywebbdel på en webbdelssida kan du anpassa vyn så att bara den information som du vill visa återges på sidan. Du redigerar den aktuella vyn från webbdelssidan.

Du kan också skapa anpassade vyer av en lista eller ett bibliotek, som du kan använda för att visa olika uppsättningar med information i olika instanser av webbdelen för den listan eller det biblioteket. Du skapar anpassade vyer av en lista eller ett bibliotek med hjälp av Visa-menyn Visa-menyn för den lista eller det bibliotek som du vill anpassa. Länkar till mer information om att skapa anpassade vyer av en lista eller ett bibliotek finns i avsnittet Se även.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Klicka på Webbdel-menyn Webbdelsmeny för den webbdel som du vill anpassa, och klicka på Ändra delad webbdel.

 3. Klicka på Redigera aktuell vy i verktygsfönstret.

 4. I avsnittet Kolumner kan du visa och dölja kolumner genom att markera olika kryssrutor. Skriv in ordningsnumren för kolumnerna i vyn bredvid namnet på respektive kolumn.

 5. Välj om och hur du vill att informationen ska sorteras i avsnittet Sortera. Du kan använda två kolumner för sorteringen, till exempel först en för att sortera efter författare och sedan en för att sortera efter filnamn för varje författare.

 6. Välj om och hur du vill att informationen ska filtreras i avsnittet Filter. I en filtrerad vy visas ett mindre urval av data, till exempel bara de objekt som skapats av en viss avdelning eller de som har Godkänd som status.

 7. I avsnittet Gruppera efter kan du gruppera objekt med samma värde i egna avsnitt. Till exempel kan du gruppera alla dokument av en viss författare i ett expanderbart avsnitt.

 8. I avsnittet Summor kan du räkna antalet objekt i en kolumn, till exempel det sammanlagda antalet ärenden. Ibland kan du också sammanfatta ytterligare information, som genomsnitt.

 9. I avsnittet Format väljer du det format som du vill använda för vyn, till exempel en skuggad lista där varannan rad är skuggad.

 10. Om listan eller biblioteket innehåller mappar kan du skapa en vy där mapparna inte finns med, en så kallad platt vy. Om du vill att alla listobjekt ska visas på samma nivå klickar du på Visa alla objekt utan mappar.

 11. Om listan eller biblioteket är omfattande kan du begränsa hur många filer som kan visas i listan eller biblioteket, och hur många filer som kan visas på en och samma sida. Välj de alternativ som du vill använda i avsnittet Objektgräns.

 12. Om du vill kunna visa listan eller biblioteket på en mobil enhet väljer du lämpliga alternativ i avsnittet Mobil.

 13. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ansluta en listvywebbdel till en annan webbdel

Du kan visa de flesta listor och listvywebbdelar i en av två tabellvyer: standardvy, som är tillgänglig för alla användare, och databladsvy. Databladsvyn kräver ett program eller en kontroll som är kompatibel med Microsoft Windows SharePoint Services, t.ex. Office Access 2007, och stöd för ActiveX-kontroller.

Genom att använda antingen standardvy eller databladsvy kan du ansluta en listvywebbdel till en annan webbdel, förse den med data och ändra hur informationen visas i den andra webbdelen, som kan vara en annan listvywebbdel.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Klicka på menyn Webbdel Webbdelsmeny och peka sedan på Anslutningar.

 3. Peka på Skicka rad till eller Hämta sortering/filter från och klicka sedan på namnet på den webbdel som du vill länka till.

Nyckel till kommandon på undermenyn Anslutningar

Kommando på undermeny

Beskrivning

Skicka rad till

Du kan ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel genom att skicka en markerad rad med data till den andra webbdelen. Beroende på hur den andra webbdelen skapades och hämtar data, kan den andra webbdelen visa raddata eller använda raddata som ett filter- eller parametervärde.

I standardvyn läggs en Markera objekt-kolumn som innehåller alternativknappar automatiskt till när du ansluter listvywebbdelen så att du kan ange vilken rad som ska skickas till den andra webbdelen. Du kan bara välja en rad i taget i standardvyn. Vissa kolumner, till exempel kolumnen Redigera, är inte tillgängliga i en webbdelsanslutning.

I datablad kan du markera flera rader, men bara en rad skickas till den andra webbdelen. Om flera rader markeras skickas den rad som innehåller den aktiva cellen till den andra webbdelen och övriga rader ignoreras. Du kan inte skicka data i raden Summa eller raden Nytt till den andra webbdelen.

Med den här typen av anslutning kan flera webbdelar vara anslutna till listvywebbdelen.

Skicka data till

Du kan ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel som fungerar med listdata. I så fall är listvywebbdelen datakällan för den andra webbdelen.

I standardvyn och databladsvyn skickas bara data i vyn till den andra webbdelen.

Med den här typen av anslutning kan flera webbdelar vara anslutna till listvywebbdelen.

Hämta sortering/filter från

I standardvyn och databladsvyn kan du ansluta listvywebbdelen till en annan webbdel som kan tillhandahålla följande information:

 • Ett eller flera kolumnnamn och värdepar med data som filtrerar data i listvywebbdelen.

 • En kolumn med data för sortering i stigande eller fallande ordning i listvywebbdelen.

Med den här typen av anslutning kan bara en annan webbdel vara ansluten till listvywebbdelen.

Alla listvywebbdelarna på din webbplats är vanligtvis tillgängliga i webbplatsnamn-galleriet. När du första gången lägger till en listvywebbdel från ett webbdelsgalleri på webbdelssidan visas på webbdelssidan standardlistvyn i webbdelen. Om du vill visa önskade data i listvywebbdelen och i den andra anslutna webbdelen kan du behöva ändra vyn över listan. Du kanske t.ex. vill filtrera, sortera eller gruppera data på ett annat sätt eller visa andra kolumner.

Du kan ändra listvyn i området Listvyer i verktygfönstret på två olika sätt:

 • Välj en annan vy i egenskapen Markerad vy.

 • Ändra den aktuella vyn genom att klicka på Redigera aktuell vy.

När du väljer eller redigerar en listvy skapas en kopia av den ursprungliga listdesignen, som sparas tillsammans med listvywebbdelen. Informationen i listan är dock densamma.

Var försiktig när du byter till en annan vy från den aktuella vyn. Du kan råka ta bort ändringar som du har gjort i den aktuella vyn och inaktivera webbdelsanslutningar som är beroende av kolumner i den aktuella vyn. Du uppmanas att bekräfta åtgärden när du byter vy.

Överst på sidan

Listtyper som stöds och som kan anslutas

Du kan visa alla listtyper i en listvywebbdel, men endast vissa listtyper stöds när du gör en webbdelsanslutning. I allmänhet stöds listtyper som visar data i tabellformat, t.ex. Kontakter. Listor som visar data i annat format än tabellformat, exempelvis en mappvy, stöds inte. De listtyper som stöds och inte stöds anges nedan.

Listtyper som stöds

Listtyper som inte stöds

 • Meddelanden

 • Kontakter

 • Händelser

 • Ärenden

 • Länkar

 • Uppgifter

 • Anpassade listor

 • Listor som innehåller data som har importerats från ett kalkylblad

 • Dokumentbibliotek

 • Formulärbibliotek

 • Kalendervyn av en händelselista

 • Diskussionstavlor

 • Undersökningar

 • Bildbibliotek

 • Förteckningar över webbplats- och listmallar

 • Webbdelsgallerier

 • Datakällor

Överst på sidan

Listkolumntyper som stöds och som kan anslutas

Du kan visa alla listkolumntyper i en listvywebbdel, men det är bara vissa listkolumntyper som stöds när du upprättar en webbdelsanslutning. De listkolumntyper som stöds och inte stöds anges nedan.

Listkolumntyper som stöds

Listkolumntyper som inte stöds

 • Enskild rad med text

 • Val

 • Tal

 • Valuta

 • Datum och tid

 • Hyperlänk eller bild (för matchande kolumner)

 • Slå upp

 • Ja/Nej

 • Beräknat

 • Hyperlänk eller bild (för filtrering)

 • Flera rader med text

 • Redigera

Överst på sidan

Anpassade egenskaper för listvywebbdelen

Anpassade egenskaper för listvywebbdelen anges nedan.

Obs!: Du kan inte visa eller redigera någon av dessa anpassade egenskaper i en personlig vy.

Egenskap

Beskrivning

Markerad vy

Var försiktig när du byter till en annan vy från den aktuella vyn. Du kan råka ta bort ändringar som du har gjort i den aktuella vyn och inaktivera webbdelsanslutningar som är beroende av kolumner i den aktuella vyn. Du uppmanas att bekräfta åtgärden när du byter vy.

Anger en listvy som ska visas i webbdelen. Du kan välja något av följande:

 • Alla listnamn eller Alla dokument     Den här egenskapen visar alla kolumner i listan eller biblioteket, beroende på vilken den aktuella listtypen är.

  Obs!: Innan du klickar på OK eller Tillämpa markerar du <Aktuell vy>, så återgår du till den vy som användes senast och ignorerar osparade ändringar som du har gjort av kopian av designinformationen för listvyn. När du klickat på OK eller Tillämpa tillämpas de ändringar som du gjort på den nya aktuella vyn och sparas med listvywebbdelen.

 • Utforskarvy     Den här egenskapen visar innehållet i ett dokumentbibliotek med hjälp av endast ikoner, på ett sätt som liknar Utforskaren. Den här vyn är endast tillgänglig för dokumentbibliotek.

 • <Sammanfattningsvy>     Den här egenskapen visar sammanfattningsvyn över listan. Den här vyn varierar mellan listtyper.

 • Ytterligare listvyer    Den här egenskapen visar användardefinierade vyer eller andra standardvyer, beroende på vilken den aktuella listtypen är.

Redigera aktuell vy

Markera Redigera aktuell vy när du vill ändra den aktuella vy som används i webbdelen, inklusive kolumner som visas, sorteringsordning och filter som används, om summor ska visas samt objektgräns.

När du markerar eller redigerar en listvy skapas en kopia av den ursprungliga listdesignformationen, som sparas tillsammans med listvywebbdelen. Informationen i listan är dock densamma.

Typ av verktygsfält

Anger hur verktygsfältet Lista ska visas och om det ska visas överhuvudtaget. Du kan välja mellan tre alternativ:

Sammanfattat verktygsfält     Det här alternativet visar Sammanfattat verktygsfält för den listvy som för tillfället valts. Det här är standardvärdet för de flesta listtyper, utom för anpassade listor.

Fullständigt verktygsfält     Det här alternativet visar hela verktygsfältet för den listvy som för tillfället valts. Det här är standardvärdet för anpassade listor.

Inga verktygsfält     Inget verktygsfält visas.

Överst på sidan

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende, Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

 • Vissa behörighets- och egenskapsinställningar kan inaktivera eller dölja egenskaperna för webbdelen.

Utseende

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger titeln för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Chrome-läge

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har Chrome-läget inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

Chrome-typ

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och rubriken har suffixet (dold).

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Avancerat

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelen kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret i följande webbdelsgallerier: Webbplats, Virtuell server och Webbdelssida.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj ett av följande alternativ:

 • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen, öppnas standard-Windows SharePoint Services 3.0-hjälpavsnitten endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan

Senast uppdaterad 2014-6-16

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×