Listvyer i Excel

Har du någonsin samarbetat med någon annan i ett kalkyl blad, titta på en stor data uppsättning och plötsligt tabellen krymper och det går inte att slutföra arbetet? Det är ganska störande, är det inte?

Listvyer är ett nyskapande sätt att låta dig skapa anpassade vyer i ett Excel-kalkylblad utan att störas av andra. Du kan till exempel skapa ett filter för att visa endast de poster som är viktiga för dig, utan att det påverkas av andra sorteringar och filtreringar i dokumentet. Du kan till och med skapa flera listvyer i samma kalkyl blad. De redigeringar på cell nivå som du gör sparas automatiskt i arbets boken oavsett vilken vy du befinner dig i.

Obs!: Listvyer är för närvarande begränsade till Excel för webben. Om du lägger till en listvy i en webbaserad Excel-arbetsbok och öppnar den i Skriv bords versionen syns inte listvyn (de). Listvyerna sparas för alla webb versions användare.

Hur lägger jag till en listvy?

Markera det kalkyl blad där du vill ha vyn blad och gå till visa > listvy > ny. Använd sedan den sortering/det filter du vill använda. Excel namnger automatiskt den nya vyn: tillfällig vy. Din vy är inlednings vis tillfällig, så om du vill behålla den väljer du namnet på den vy som visas i list rutan växlaren, skriver det nya namnet och trycker sedan på RETUR.

Meddelanden: 

  • Om andra arbetar med filen kan du sortera eller filtrera så frågar vi dig om du vill tillämpa denna sortering eller ett filter för bara dig eller alla. Det här är en annan start punkt för listvyer.

  • När du är klar att visa en viss vy kan du välja den från List rutan växlaren.

  • Listvyn växlaren visar endast vyer för det aktiva kalkyl bladet.

  • När en listvy används visas en ögonikon bredvid fliken kalkyl blads namn. Om du hovrar över den visas namnet på den aktiva vyn.

  • När du först skapar en ny listvy bevarar Excel den inledande vyn och visar den i listvyn växlaren som standard. Om du väljer standard alternativet återställs vyn till den plats när du startade den.

Hur stänger jag eller växlar mellan listvyer?

Om du vill stänga en listvy och återgå till standardvyn går du till visa > listvy > Avsluta. Om du vill växla mellan vyer går du till visa > listvyoch väljer din vy från List rutan listvy växlaren.

Hur tar jag bort en listvy?

Om du bestämmer dig för att du inte längre vill ha en särskild listvy kan du gå till visa > listvyer > alternativ, välja vyn i fråga och sedan trycka på Delete. Du kan använda SKIFT/CTRL + vänster-Klicka för att markera flera vyer som ska tas bort.

Det finns en dialog ruta i gruppen listvy på fliken Visa. I den här dialog rutan visas alla listvyer som är kopplade till ett visst kalkyl blad. Du kan också byta namnpå, duplicera eller ta bort befintliga vyer. Om du vill aktivera en vy från dialog rutan alternativ kan du dubbelklicka på den i vylistan eller markera den och sedan använda knappen Växla till... .

Varför skulle jag inte vilja använda en listvy? Låt oss säga att du är i ett möte och behöver alla veta vad du gör. Listvyerna blir förvirrande om du inte är på samma sätt.

Hur avslutar jag en vy? Gå till fliken visa > listvyer > Avsluta.

Vad händer när en listvy är aktiv och jag stänger filen och sedan öppnar den igen? Alla aktiva listvyer återställs automatiskt till standardvyn.

Är en listvy privat och bara för mig? Nej, andra personer som delar arbets boken kan se vyer som du skapar om de går till fliken Visa och tittar på list rutan växlaren i listvyn .

Kan jag göra olika listvyer? Du kan skapa upp till 256-listvyer, men du vill förmodligen inte vara komplicerad.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Lär dig mer om listvyer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×