Lista med fältkoder i Word

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Word används fält som platshållare för data som kan komma att ändras i ett dokument, och för att skapa standardbrev och etiketter i kopplade dokument.

I Word infogas fält automatiskt när du använder vissa kommandon, t.ex. när du infogar ett sidnummer eller ett dokumentblock (t.ex. ett försättsblad) eller när du skapar en innehållsförteckning. Du kan också infoga fält manuellt om du vill automatisera olika aspekter av dokumentet, t.ex. koppla data från en datakälla eller utföra beräkningar.

I de aktuella och senaste versionerna av Word behöver du sällan infoga fält manuellt eftersom det finns inbyggda kommandon och innehållskontroller som omfattar de flesta funktioner som tillhandahölls av fält i tidigare versioner. Det är troligare att du stöter på fält i dokument som skapats i någon tidigare version av Word.

Mer detaljerad information om att infoga och redigera fältkoder, med hjälp av växlar, ange och ändra egenskaper, visa resultat kontra fältkoder, locking fält och andra vanliga uppgifter, finns i artikeln medföljande Infoga, redigera och visa fält i Word.

Säkerhetsmeddelande: Eftersom fältkoder kan vara synliga för alla som läser dokumentet, bör du kontrollera att informationen som du anger i fältkoder inte är information som du vill ska vara privat.

Artikelinnehåll

Fältkodssyntax

Lista över fältkoder

Fältkodssyntax

Fältkoder omges av klammerparenteser ( { } ). Ett fält fungerar ungefär som en formel i Microsoft Excel – fältkoden motsvarar formeln och fältresultatet det värde som returneras av formeln. Du kan växla mellan att visa fältkoder och fältresultat i dokumentet genom att trycka på ALT+F9.

När du visar en fältkod i dokumentet ser syntaxen ut på följande sätt:

{ FÄLTNAMN Instruktioner Valfria växlar }

  • FÄLTNAMN    Det här är det namn som visas i listan över fältnamn i dialogrutan Fält.

  • Instruktioner    Det här är de instruktioner eller variabler som används i ett visst fält. Vissa fält saknar parametrar, och i andra fält är parametrarna valfria i stället för obligatoriska.

  • Valfria växlar    Det här är de valfria inställningar som är tillgängliga för ett visst fält. Vissa fält saknar valfria växlar, annat än de som styr formateringen av fältresultatet.

Överst på sidan

Lista över fältkoder

En

Fältet AdressBlock

Fältet Advance

Fältet Ask

Fältet Author

Fältet AutoNum

Fältet AutoNumLgl

Fältet AutoNumOut

Fältet AutoText

Fältet AutoTextList

B

Fältet Bibliography

c

Fältet Citation

Fältet Comments

Fältet Compare

Fältet CreateDate

:d

Fältet Database

Fältet Date

Fältet DocProperty

Fältet DocVariable

R

Fältet Embed

EQ-fält

f

Fältet FileName

Fältet FileSize

Fältet Fill-In

Fältet = (formel)

"D2"

Fältet GoToButton

Fältet GreetingLine

D

Fältet Hyperlink

i

Fältet If

Fältet IncludePicture

Fältet IncludeText

Fältet Index

Fältet Info

N

Fältet Keywords

l

Fältet LastSavedBy

Fältet Link

Fältet ListNum

M

Fältet MacroButton

Fältet MergeField

Fältet MergeRec

Fältet MergeSeq

N

Fältet Next

Fältet NextIf

Fältet NoteRef

Fältet NumChars

Fältet NumPages

Fältet NumWords

:p

Fältet Page

Fältet PageRef

Fältet Print

Fältet PrintDate

Fältet Private

Q

Fältet Quote

R

Fältet RD (refererat dokument)

Fältet Ref

Fältet RevNum

:s

Fältet SaveDate

Fältet Section

Fältet SectionPages

Fältet Seq (sekvens)

Fältet Set

Fältet SkipIf

Fältet StyleRef

Fältet Subject

Fältet Symbol

T

Fältet TA (citatförteckningspost)

Fältet TC (innehållsförteckningspost)

Fältet Mall

Fältet Time

Fältet Title

Fältet TOA (citatförteckning)

Fältet TOC (innehållsförteckning)

"u"

Fältet UserAddress

Fältet UserInitials

Fältet UserName

X

Fältet XE (indexpost)

Överst på sidan

Se även

Infoga, redigera och visa fält i Word

Skapa formulär som användare fyller i eller skriver ut i Word

Skapa en checklista i Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×