LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT OFFICE VIEWER 2007

Följande licensvillkor är ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller Microsofts dotterbolag, beroende på var du bor) och dig. Läs villkoren. De gäller för ovan nämnda program, inklusive eventuella medier som programmet levereras på. Villkoren gäller också för Microsofts

 • uppdateringar

 • tillägg

 • Internetbaserade tjänster och

 • supporttjänster

för den här programvaran, om inte andra villkor gäller för dessa. I så fall gäller de villkoren.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I LICENSAVTALET. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN HAR DU INTE RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

Om du accepterar licensvillkoren har du följande rättigheter.

 1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.    

  1. Allmänt.    Du får installera och använda ett valfritt antal kopior av programvaran på olika enheter. Du får bara använda programvaran för visning och utskrift av filer som har skapats med Microsoft Office-programvara. Du får inte använda programvaran för andra syften.

  2. Distribution.    Du får kopiera och distribuera programvaran, förutsatt att:

   • Varje kopia är fullständig och oförändrad, vilket också gäller det här avtalet för varje användares godkännande.

   • Du håller Microsoft och dess dotterbolag skadeslösa, samt försvarar och friskriver dem från alla krav/fordringar/skyldigheter, inklusive advokatarvoden, som har att göra med distributionen av programvaran.

    Du har inte rätt att

   • Distribuera programvaran tillsammans med andra tillverkares programvaror i syfte att komplettera eller förbättra andra tillverkares programvaror.

   • Ändra upphovsrätts-, varumärkes- eller patentmeddelanden i programvaran.

   • Använda Microsofts eller våra dotterbolags eller leverantörers namn, logotyper eller varumärken för marknadsföring av dina produkter eller tjänster.

   • Distribuera programvaran tillsammans med skadliga, vilseledande eller olagliga program.

   • Ändra eller distribuera programvaran så att delar av den underkastas en exkluderad licens. För rätt till användning, ändring eller distribution inom ramarna för en exkluderad licens krävs att

    • koden visas eller distribueras i form av källkod, eller att

    • andra har rätt att ändra den.

 2. LICENSENS OMFATTNING.    Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om inte tillämplig lagstiftning beviljar dig större rättigheter än vad som anges i detta avtal, får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges här. Programvarans tekniska begränsningar, som säkerställer att programvaran används enligt villkoren, får inte åsidosättas vid användning. Du har inte rätt att:

  1. Inaktivera eller åsidosätta programvarans tekniska begränsningar.

  2. Utföra bakåtkompilering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom i den utsträckning detta är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag.

  3. Framställa fler kopior av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller enligt tillämplig lagstiftning, oaktat denna begränsning.

  4. Publicera programvaran så att den kan kopieras av andra.

  5. Hyra ut, leasa eller låna ut programvaran.

  6. Använda programvaran för kommersiella värdtjänster.

 3. SÄKERHETSKOPIERING.    Du får skapa en säkerhetskopia av programvaran. Säkerhetskopian får bara användas för ominstallation av programvaran.

 4. DOKUMENTATION.    Alla personer som har behörig åtkomst till din dator eller ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen internt, i referenssyfte.

 5. ÖVERFÖRING TILL ANDRA ENHETER.    Du får avinstallera programvaran och därefter installera och använda den på en annan enhet. Detta får dock inte utföras för delning av licensen mellan flera enheter.

 6. EXPORTRESTRIKTIONER.    Amerikansk lagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Sådan lagstiftning innehåller restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning.

 7. SUPPORTTJÄNSTER.    Den här programvaran levereras i befintligt skick, och därför erbjuder vi inga supporttjänster för den.

 8. FULLSTÄNDIGT AVTAL.    Det här avtalet, och villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

 9. TILLÄMPLIG LAG.    

  1. USA.    Om du har förvärvat programvaran i USA skall den amerikanska delstaten Washingtons lagar gälla för tolkningen av avtalet och anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar.

  2. Utanför USA.    Om du har förvärvat programvaran i ett annat land gäller det landets lagstiftning.

 10. JURIDISK PÅFÖLJD.    I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land, om inte denna ger utrymme för det.

 11. ANSVARSFRISKRIVNING.     PROGRAMVARAN LICENSIERAS I ”BEFINTLIGT SKICK”. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR EVENTUELLA RISKER I SAMBAND MED ANVÄNDANDET. MICROSOFT GER INGA GARANTIER ELLER LÖFTEN. ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING KAN DU HA YTTERLIGARE KONSUMENTRÄTTIGHETER SOM INTE INSKRÄNKS AV DET HÄR AVTALET. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING, LÄMNAR MICROSOFT INGA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG.

 12. BEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING AV ANSVAR FÖR SKADOR.    DU KAN BARA FÅ ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP TILL 5 USD. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR.

  Denna begränsning gäller för

  1. allt rörande programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på webbsidor som ägs av tredje part eller program som ägs av tredje part.

  2. anspråk med avseende på kontraktsbrott, brott mot garantin, utfästelser eller villkor, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar i den utsträckning som följer av tillämplig lag.

   Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada. Ovanstående begränsning kanske inte gäller i det land där du bor, beroende på om lagstiftningen där tillåter ansvarsbegränsning vid oförutsedda eller följdmässiga skador, eller andra typer av skador.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×