LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

MICROSOFT OFFICE VIEWER 2007

Dessa licensvillkor är ett avtal mellan Microsoft Corporation och dig (eller, beroende på var du är bosatt, mellan ett av dess dotterbolag och dig). Läs igenom villkoren. De gäller för den programvara som omnämns ovan, samt för det medium som programvaran eventuellt levererades via. Villkoren gäller också för alla Microsoftanknutna

 • uppdateringar

 • tillägg

 • Internetbaserade tjänster

 • supporttjänster

för den aktuella programvaran, såvida inte andra villkor medföljer de objekten. I sådana fall gäller de medföljande villkoren.

Med hjälp av programvaran får du accepterar synonym E termer. Om du inte accepterar dem inte använda programvaran.

Om du följer licensvillkoren gäller de rättigheter som anges nedan.

 1. INSTALLATION OCH ANVÄNDARRÄTTIGHETER.   

  1. Allmänna.    Du får installera och använda valfritt antal kopior av programvaran på dina enheter. Du kan använda programvaran endast att visa och skriva ut filer som skapats med Microsoft Office-program. Du kan inte använda programvaran i något annat syfte.

  2. Fördelning.    Du kan kopiera och distribuera programvaran, förutsatt att:

   • varje kopia är slutförd och oförändrad, inklusive presentation i detta avtal för varje användare acceptans och

   • gottgöra, skydda och håll ofarligt Microsoft och dess dotterbolag och leverantörer från alla anspråk, inklusive advokatarvoden, avseende din fördelningen av programvaran.

    Du kan inte:

   • distribuera programvaran med Microsoft-programvara som kan använda programvaran för att förbättra dess funktioner

   • Ändra copyright, varumärke eller uppenbara meddelanden i programvaran,

   • använda Microsofts eller dotterbolag eller leverantörer personers namn, logotyp eller varumärken för att marknadsföra produkter och tjänster,

   • distribuera programvaran med skadliga, falsk eller olagligt program, eller

   • ändra eller distribuera programvaran så att en del av det blir skyldig en undantagna licens. En undantagna licens är ett värde som kräver, som ett villkor för användning, ändring eller distribution som

    • koden ska lämnas eller distribueras i källan kodform. eller

    • andra behörighet att ändra den.

 2. Omfattning av licens.    Programvaran licensieras inte sålda. Det här avtalet ger dig vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag ger dig fler rättigheter trots denna begränsning, kan du använda programvaran som uttryckligen tillåts i det här avtalet. På så sätt kan följa du några tekniska begränsningar i programvaran som endast kan du använda den på ett visst sätt. Du kan inte

  1. kringgå några tekniska begränsningar i programvaran

  2. bakåtkompilera, dekompilera eller dela upp programvaran, förutom i exakt den utsträckning som gällande lagstiftning uttryckligen medger det

  3. framställa fler kopior av programvaran än som anges i det här avtalet eller som gällande lagstiftning medger

  4. publicera programvaran så att andra kan kopiera den

  5. hyra ut, leasa ut eller låna ut programvaran eller

  6. använda programvaran för kommersiella programvaruvärdtjänster.

 3. SÄKERHETSKOPIA.    Du kan göra en säkerhetskopia av programvaran. Du kan använda det bara att installera om programvaran.

 4. Dokumentation.    Varje person som har giltig åtkomst till din dator eller det interna nätverket får kopiera och använda dokumentationen för internt referenssyfte.

 5. ÖVERFÖRA till en annan enhet.    Du kan avinstallera programvaran och installera den på en annan enhet för bruk. Du får göra detta om du vill dela den här licens mellan enheter.

 6. EXPORTBEGRÄNSNINGAR.    Programvaran omfattas av USA exportera lagar och föreskrifter. Du måste följa alla inhemsk och internationell exportera lagar och regler som gäller för programvaran. Dessa lagstiftning innehåller restriktioner för destination, slutanvändare och slut Använd. Mer information finns i https://aka.ms/exporting.

 7. Supporttjänster.    Eftersom programvaran är ”som är”, kan vi inte tillhandahåller supporttjänster för den.

 8. Fullständig reglering.    Detta avtal, tillsammans med villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder är det fullständiga avtalet för programvaran och supporttjänsterna tjänsterna.

 9. TILLÄMPLIG LAG.   

  1. USA.    Om du har köpt programvaran i USA, lagen i delstaten Washington styr tolkning av avtalet och anspråk vid brott mot avtalet, oavsett juridiska principer. Lagstiftning där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk under delstat konsumentskydd, konkurrensrätt och skadeståndsansvar.

  2. Utanför USA.    Om du har köpt programvaran i något annat land gäller lagstiftningen i det landet.

 10. INNEBÖRD.    Vissa juridiska rättigheter beskrivs i det här avtalet. Du kan ha andra rättigheter lagen i ditt land. Du kan också ha rättigheter med avseende på den part som du har köpt programvaran. Detta avtal ändras inte dina rättigheter lagen i ditt land om lagar i ditt land inte tillåter det i detta syfte.

 11. Friskrivning mot garantin.   Den programvaran är LICENSED ”AS-IS”. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ATT ANVÄNDA DEN. MICROSOFT ger inga garantier, garantier eller villkor. DU KAN HA YTTERLIGARE KONSUMENTSKYDD ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING VILKET DETTA AVTAL INTE KAN ÄNDRA. I den utsträckning som tillåtna lokal lagstiftning MICROSOFT utesluter underförstådda garantier för MERCHANTABILITY, TRÄNINGSPRESENTATION för ett visst ändamål och icke-intrång. 

 12. Begränsningar och undantag för sådana skador.   Som du kan ÅTERSTÄLLA från MICROSOFT och IT-personal leverantörer endast direkta skador upp till USD 5,00. Det går inte att ÅTERSTÄLLA några andra skador, inklusive CONSEQUENTIAL, förlorade vinster, SPECIAL, indirekt eller oförutsedda skador. 

  Denna begränsning gäller för

  1. allt som är relaterat till programvaran, tjänsterna och innehållet (inklusive koden) på tredje parts Internetwebbplatser och i program från tredje part

  2. yrkanden som avser avtalsbrott, garanti- eller villkorsbrott, strikt ansvar, vårdslöshet eller andra åtalbara handlingar.

   Begränsningen gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller för dig om begränsning av följdskador, oförutsedda skador eller andra skador inte är förenligt med lagstiftningen där du bor.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×