Leveransrapport

Om din organisation använderExchange Server 2013 kan du använda leverans rapporter iOutlook Web App för att hitta leverans information om meddelanden som du har skickat eller tagit emot. Om du t.ex. har skickat ett meddelande till fem personer, så kan du kontrollera leveransstatusen för meddelandet för varje person.

Gå till inställningarna för Leveransrapporter:

 1. Använd en webbläsare och logga in på Outlook Web App via webblänken du fått av den som hanterar din organisations e-post. Ange användarnamn samt lösenord och välj Logga in.

 2. Välj Outlook högst upp på sidan. Eller välj appfönstret Office 365-startprogramsikon > Outlook.

 3. Högst upp på sidan väljer du Inställningar Inställningar-ikon >Alternativ.

 4. Välj Ordna e-post > Leveransrapporter under Alternativ. Alternativt välj Leveransrapporter i Alternativ under E-POST > Layout.

Använda leveransrapporter

Söka efter leveransinformation för meddelanden

Sökresultat

Vad ingår i leveransrapporten?

Alternativet Skicka rapporten med e-post

Detaljerad leveransinformation

Sammanfattning hittills

Behöver jag veta något mer?

Söka efter leveransinformation för meddelanden

Du kan söka efter rapporter om meddelanden som du har skickat med hjälp av rutan Sök efter meddelanden jag har skickat till. Alternativt kan du använda rutan Sök efter meddelanden skickade från för att söka efter leveransinformation om meddelanden som någon har skickat till dig.

avsnitt

Beskrivning

Sök efter meddelanden jag har skickat till

Lämna den här rutan tom om du vill visa rapporter för alla meddelanden du skickar. Klicka på Välj användare för att söka efter mottagare i adresslistan. Dubbelklicka på en mottagare för att lägga till mottagaren i rutan Till. När du är klar med att lägga till mottagare för sökningen klickar du på bockmarkering OK för att spara dina val eller på ta bort Avbryt för att ta bort dem.

Sök efter meddelanden skickade från

Du kan endast ange en adress för det här alternativet. Klicka på Välj användare för att söka efter en avsändare i adresslistan. Dubbelklicka på en avsändare för att lägga till avsändaren i rutan Från. När du har lagt till den avsändare som du vill söka efter meddelanden från klickar du på bockmarkering OK för att spara dina val eller på ta bort Avbryt för att ta bort dem.

Sök efter följande ord i ämnesraden

Begränsa resultatet med hjälp av den här rutan. Skriv hela eller en del av ämnesraden för det meddelande du vill hitta leveransinformation för.

När du har angett sökvillkoren klickar du på Sök för att starta sökningen eller på Rensa för att börja om med en ny sökning.

Sökresultat

Sökningen returnerar en lista med leveransrapporter för meddelanden som matchar sökkriterierna. Dubbelklicka på ett meddelande för att visa leveransinformation för det. Alternativt markera meddelandet och klicka sedan på informationsikonen redigera .

Avsnitt

Beskrivning

Från och Till

I de här kolumnerna visas e-postadressen eller visningsnamnet för meddelandets avsändare och mottagare.

Ämne

I den här kolumnen visas meddelandets ämne.

Skickat (tid)

I den här kolumnen visas tiden då meddelandet levererades eller då leveransen försöktes.

Vad ingår i leveransrapporten?

I dialogrutan Leveransrapport visas leveransstatus och detaljerad leveransinformation för meddelanden som uppfyller sökkriterierna.

 • Ämne Ämnesraden i meddelandet visas överst i rapporten.

 • Från Här visas visningsnamnet eller e-postadressen för meddelandets avsändare. Visningsnamn är oftast en kombination av personens förnamn, mellannamn och efternamn.

 • Till Här visas visningsnamnet eller e-postadressen för meddelandets mottagare.

 • Skickat Här visas det datum och den tid då meddelandet lämnade avsändarens postlåda.

 • Stäng Klicka på det här alternativet längst ned i dialogrutan för att stänga leveransrapporten.

Alternativet Skicka rapporten med e-post

Klicka på Skicka rapporten med e-post för att skapa ett nytt e-postmeddelande som innehåller en länk till den valda leveransrapporten. Du kan skicka rapporten till supportavdelningen, till e-postadministratören eller till meddelandets avsändare eller mottagare.

Detaljerad leveransinformation

Här visas detaljerad information om meddelandets aktuella status.

Avsnitt

Beskrivning

Leveransrapport för

Här visas visningsnamn och e-postadress för avsändaren och mottagaren.

Skickades

Här visas det datum och den tid då meddelandet skickades till servern.

Status

Här visas meddelandets senaste leveransstatus. Status kan vara följande:

 • Lyckades inteMeddelandet kunde inte levereras.

 • Överfört Meddelandet skickades till en e-postadress via Internet. Meddelandet kan inte spåras efter att det överförts till en extern e-postserver.

 • Väntande Antingen har e-postmeddelandets destination inte hittats ännu, eller så väntar meddelandet på att godkännas. (Ett meddelande som skickas till en övervakad e-postadress genomgår en godkännandeprocess.)

 • Flyttat Meddelandet levererades, men har flyttats till en annan mapp i mottagarens postlåda i enlighet med en inkorgsregel.

 • Gruppen har utökats E-postadressen för gruppen (t.ex. en distributionslista som innehåller e-postadresser för meddelandets mottagare) utökades så att meddelandet levereras till alla mottagare i gruppen.

Sammanfattning hittills

Sammanfattning hittills visas om du skickat ett meddelande till flera mottagare och har valt Sök efter meddelanden jag har skickat till. I den här informationen ingår det totala antalet mottagare som meddelandet skickades till och en kort leveransstatus för varje mottagare. Visa detaljerad status för en mottagare genom att välja mottagaren i listan.

Om en mycket lång lista över mottagare returneras, så kan du begränsa den till endast de mottagare du vill kontrollera med hjälp av Välj användare.

Behöver jag veta något mer?

 • Du kan lägga till flera namn i rutan Sök efter meddelanden jag har skickat till. Sökningen returnerar alla meddelanden som skickats till personerna i söklistan.

 • Du kan endast lägga till ett namn i taget i rutan Sök efter meddelanden skickade från.

 • Om du använder fältet Sök efter följande ord i ämnesraden kommer sökningen att returnera alla meddelanden som uppfyller kriterierna för till eller från och kriterierna för ämnesraden.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×