Leta upp värden i en lista med data

Leta upp värden i en lista med data

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Låt oss säga att du vill slå upp en persons telefon anknytning genom att använda deras märkes nummer eller rätt pris för provision för ett försäljnings belopp. Du letar efter data för att snabbt och effektivt hitta specifika data i en lista och kontrol lera att du använder rätt data automatiskt. När du har letat upp informationen kan du utföra beräkningar eller Visa resultat med de värden som returneras. Det finns flera sätt att hitta värden i en lista med data och att visa resultatet.

Vad vill du göra?

Slå upp värden vertikalt i en lista genom att använda en exakt matchning

Slå upp värden vertikalt i en lista med hjälp av ungefärlig matchning

Slå upp värden vertikalt i en lista av okänd storlek genom att använda en exakt matchning

Slå upp värden vågrätt i en lista med hjälp av en exakt matchning

Slå upp värden vågrätt i en lista med hjälp av en ungefärlig matchning

Skapa en uppslags formel med uppslags guiden (endast Excel 2007)

Slå upp värden vertikalt i en lista genom att använda en exakt matchning

För att utföra den här åtgärden kan du använda funktionen LETARAD eller en kombination av funktionerna INDEX och passa.

LETARAD-exempel

LETARAD – exempel 1

LETARAD – exempel 2

Mer information finns i funktionen LETARAD.

Exemplen INDEX och passa

INDEX- och MATCH-funktionerna kan användas i stället för LETARAD

Det kan tolkas som:

=INDEX(Jag vill ha returvärdet från C2:C10 som (matchar) PASSA(Grönkål, som finns någonstans i matrisen B2:B10, där returvärdet är det första värdet för Grönkål))

Formeln letar efter det första värdet i C2: C10 som motsvarar grönkål (i B7) och returnerar värdet i C7 (100), som är det första värdet som matchar grönkål.

Mer information finns i funktionen index och funktionen passa.

Överst på sidan

Slå upp värden vertikalt i en lista med hjälp av ungefärlig matchning

För att göra det här använder du funktionen LETARAD.

Viktigt!:  Kontrol lera att värdena i den första raden har sorterats i stigande ordning.

Ett exempel på en LETARAD-formel som söker efter ungefärlig matchning

I exemplet ovan letar LETARAD efter det förnamn som har 6 tardies i området a2: B7. Det finns ingen post för sex tardies i tabellen, så LETARAD letar efter nästa högsta träff som är lägre än 6 och returnerar värdet 5, som är kopplat till förnamns Daveoch alltså reserverar Dave.

Mer information finns i funktionen LETARAD.

Överst på sidan

Slå upp värden vertikalt i en lista av okänd storlek genom att använda en exakt matchning

Använd funktionerna förskjutning och passa för att utföra den här åtgärden.

Obs!: Använd den här metoden när dina data finns i ett externt data område som du uppdaterar varje dag. Du vet att priset står i kolumn B, men du vet inte hur många rader med data som servern returnerar, och den första kolumnen sorteras i alfabetisk ordning.

Ett exempel på funktioner för förskjutning och passa

C1 är de övre vänstra cellerna i området (kallas även start cellen).

Passa ("Oranges", C2: C7, 0) är för orange i C2: C7-området. Du bör inte inkludera den första cellen i området.

1 är antalet kolumner till höger om den första cell där returvärdet ska vara ifrån. I vårt exempel är returvärdet från kolumn D, Sales.

Överst på sidan

Slå upp värden vågrätt i en lista med hjälp av en exakt matchning

Använd funktionen LETAKOLUMN för att utföra den här åtgärden. Här följer ett exempel:

Ett exempel på en formel för LETAKOLUMN som letar efter en exakt träff

LETAKOLUMN letar upp kolumnen försäljning och returnerar värdet från rad 5 i det angivna området.

Mer information finns i funktionen LETAKOLUMN.

Överst på sidan

Slå upp värden vågrätt i en lista med hjälp av en ungefärlig matchning

Använd funktionen LETAKOLUMN för att utföra den här åtgärden.

Viktigt!:  Kontrol lera att värdena i den första raden har sorterats i stigande ordning.

Ett exempel på en formel för LETAKOLUMN som letar efter ungefärlig matchning

I exemplet ovan letar LETAKOLUMN efter värdet 11000 i rad 3 i det angivna intervallet. Den hittar inte 11000 och ser därför ut för nästa största värde som är mindre än 1100 och returnerar 10543.

Mer information finns i funktionen LETAKOLUMN.

Överst på sidan

Skapa en uppslags formel med uppslags guiden (endastExcel 2007 )

Obs!: Tillägget uppslags guiden avbröts i Excel 2010. Den här funktionen har ersatts av funktions guiden och tillgängliga uppslag och referens funktioner (referens).

I Excel 2007 skapar uppslags guiden en formel som baseras på en kalkyl blads data som har rad-och kolumn etiketter. Med uppslags guiden kan du hitta andra värden på en rad när du känner till värdet i en kolumn och vice versa. Uppslags guiden använder INDEX och passa i de formler som skapas.

  1. Klicka på en cell i området.

  2. Klicka på uppslagi gruppen lösningar på fliken formler .

  3. Om kommandot LETAUPP inte är tillgängligt måste du ladda uppslags guiden tilläggsprogram-programmet.

    Så här läser du in tilläggsprogrammet med uppslags guiden

  4. Klicka på Microsoft Office- Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativoch klicka sedan på kategorin tillägg.

  5. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka sedan på OK.

  6. Markera kryss rutan bredvid uppslags guideni dialog rutan tillgängliga tilläggs makron och klicka sedan på OK.

  7. Följ anvisningarna i guiden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×