Leta upp värden i en lista med data

Leta upp värden i en lista med data

Anta att du vill ta reda på telefonanknytningen till en anställd genom att ange hans eller hennes ID-nummer eller att du vill ta reda på kommissionen för en visst säljbelopp. Du kan leta upp information för att snabbt och effektivt hitta specifika uppgifter i en lista eller för att verifiera att du använder rätt uppgifter. När du har hittat informationen kan du utföra beräkningar eller visa resultat med de returnerade värdena. Du kan leta upp värden i en lista och visa resultatet på flera olika sätt.

Vad vill du göra?

Leta upp värden i lodrät ordning i en lista baserat på en exakt matchning

Leta upp värden i lodrät ordning i en lista baserat på en ungefärlig matchning

Leta upp värden i lodrät ordning i en lista med okänd storlek baserat på en exakt matchning

Leta upp värden i vågrät ordning i en lista baserat på en exakt matchning

Leta upp värden i vågrät ordning i en lista baserat på en ungefärlig matchning

Skapa en formel som letar upp värden med Uppslagsguiden (endast Excel 2007)

Leta upp värden i lodrät ordning i en lista baserat på en exakt matchning

Du kan utföra denna uppgift med funktionen LETARAD eller en kombination av funktionerna INDEX och MATCH.

LETARAD-exempel

LETARAD – exempel 1

LETARAD – exempel 2

Mer information finns i funktionen LETARAD.

INDEX- och MATCH-exempel

INDEX- och MATCH-funktionerna kan användas i stället för LETARAD

Det kan tolkas som:

=INDEX(Jag vill ha returvärdet från C2:C10 som (matchar) PASSA(Grönkål, som finns någonstans i matrisen B2:B10, där returvärdet är det första värdet för Grönkål))

Formeln letar efter det första värdet i C2:C10 som motsvarar Grönkål (i B7) och returnerar värdet i C7 (100) som är det första värdet som matchar Grönkål.

Mer information finns i Funktionen INDEX och Funktionen MATCH.

Överst på sidan

Leta upp värden i lodrät ordning i en lista baserat på en ungefärlig matchning

Använd funktionen LETARAD för att utföra detta.

Viktigt!:  Se till att värdena i den första raden har sorterats i stigande ordning.

Ett exempel på formeln LETARAD som letar efter en exakt matchning

I exemplet ovan söker LETARAD efter det förnamnet på dem elev som har 6 sena ankomster i området A2:B7. Det finns ingen post för 6 sena ankomster i tabellen, så LETARAD söker då efter nästa högsta matchning lägre än 6 och hittar värdet 5, som är associerat med förnamnet Dave, och returnerar därför Dave.

Mer information finns i funktionen LETARAD.

Överst på sidan

Leta upp värden i lodrät ordning i en lista med okänd storlek baserat på en exakt matchning

Använd funktionerna FÖRSKJUTNING och PASSA för att utföra den här åtgärden.

Obs!: Använd den här metoden om informationen finns i ett externt dataområde som du uppdaterar varje dag. Du vet att priset finns i kolumn B men du vet inte hur många rader av data som returneras av servern och den första kolumnen är inte sorterad i alfabetisk ordning.

Ett exempel på funktionerna FÖRSKJUTNING och MATCH

C1 är den övre vänstra cellen i området (kallas också startcellen).

MATCH("Apelsiner",C2:C7,0) söker efter Apelsiner i området C2: C7. Du bör inte ta med startcellen i området.

1 är antalet kolumner till höger om startcellen där returvärdet ska vara från. I vårt exempel är returvärdet från kolumn D Försäljning.

Överst på sidan

Leta upp värden i vågrät ordning i en lista baserat på en exakt matchning

Använd funktionen LETAKOLUMN för att utföra den här åtgärden. Se ett exempel nedan:

Ett exempel på formeln LETAKOLUMN som letar efter en exakt matchning

LETAKOLUMN letar upp Försäljning-kolumnen och returnerar värdet från rad 5 i det angivna området.

Mer information finns i funktionen LETAKOLUMN.

Överst på sidan

Leta upp värden i vågrät ordning i en lista baserat på en ungefärlig matchning

Använd funktionen LETAKOLUMN för att utföra den här åtgärden.

Viktigt!:  Se till att värdena i den första raden har sorterats i stigande ordning.

Ett exempel på formeln LETAKOLUMN som letar efter en ungefärlig  matchning

I exemplet ovan söker LETAKOLUMN efter värdet 11000 på rad 3 i det angivna området. Den hittar inte 11000 och söker därmed efter det största värdet som är mindre än 11000 och returnerar 10543.

Mer information finns i funktionen LETAKOLUMN.

Överst på sidan

Skapa en formel som letar upp värden med Uppslagsguiden (endast Excel 2007)

Obs!: Uppslagsguiden har utgått i Excel 2010. Den här funktionen har ersatts av funktionsguiden och de tillgängliga sök- och referensfunktionerna (referens).

I Excel 2007 skapar Uppslagsguiden sökformeln baserat på kalkylbladsdata som har rad- och kolumnetiketter. Med hjälp av den här guiden kan du söka efter andra värden på en rad om du känner till värdet i en kolumn, och tvärtom. Guiden använder funktionerna INDEX och PASSA i de formler som skapas.

  1. Klicka på en cell i området.

  2. Klicka på Leta upp i gruppen Lösningar på fliken Formler.

  3. Om kommandot Leta upp inte är tillgängligt måste du läsa in tilläggsprogrammet Uppslagsguiden.

    Så här läser du in tilläggsprogrammet Uppslagsguiden

  4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och sedan på kategorin Tillägg.

  5. Klicka på Excel-tillägg i rutan Hantera och klicka på OK.

  6. Markera kryssrutan bredvid Uppslagsguiden i rutan Tillgängliga tillägg och klicka sedan på OK.

  7. Följ anvisningarna i guiden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×