Layout – dialogruta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd dialogrutan Layout när du vill granska eller ändra hur nätverksdiagramrutorna visas på skärmen. Du kan göra följande:

  • Definiera hur rutor placeras på skärmen.

  • Ange justering, avstånd, höjd och bredd på raderna och kolumnerna.

  • Ange alternativ för format och färg på länkar.

  • Välja färg och mönster på bakgrunden i nätverksdiagram.

Dialogrutans plats

Visa ett nätverksdiagram. Klicka på LayoutFormat-menyn.

Information

Layout-läge

Placera ut alla rutor automatiskt     Anger att nätverksdiagramrutor placeras ut och fästs automatiskt. Detta är standardalternativet.

Tillåt manuell rutplacering     Anger att nätverksdiagramrutor kan placeras ut manuellt. När det här alternativet har markerats kan du peka på en kant i en ruta och dra den till en annan plats på skärmen.

Rutan layoutområdet

Arrangemang     Anger hur nätverksdiagramrutorna ordnas i nätverksdiagrammet. Klicka på pilen när du vill välja i listan över ordningsalternativ, till exempel Uppifrån och ned efter dag eller Centrerad uppifrån.

Alternativ för rutan ordning

Uppifrån och ned från vänster     Ordnar nätverksdiagrammet så att den första serien länkade aktiviteter (eller linjen) börjar i det övre vänstra hörnet, och varje ny linje börjar en rad nedanför. Varje linje går vågrätt över nätverksdiagrammet. Detta är standardarrangemanget.

Uppifrån och ned efter dag     Ordnar nätverksdiagrammet så att den första linjen börjar i det övre vänstra hörnet och alla aktiviteter som startar samma dag justeras lodrätt, där dagarna går vågrätt över vyn. Detta är praktiskt om du vill att alla aktiviteter som ska börja en viss dag ska visas i nätverksdiagrammet.

Uppifrån och ned efter vecka     Ordnar nätverksdiagrammet så att den första linjen börjar i det övre vänstra hörnet och alla aktiviteter som startar samma vecka justeras lodrätt, där veckorna går vågrätt över vyn. Detta är praktiskt om du vill att alla aktiviteter som ska börja en viss vecka ska visas i nätverksdiagrammet.

Uppifrån och ned efter månad     Ordnar nätverksdiagrammet så att den första linjen börjar i det övre vänstra hörnet och alla aktiviteter som startar samma månad justeras lodrätt, där månaderna går vågrätt över vyn. Detta är praktiskt om du vill att alla aktiviteter som ska börja en viss månad ska visas i nätverksdiagrammet.

Uppifrån och ned - Kritisk först     Ordnar nätverksdiagrammet så att den första serien länkade aktiviteter som startar i det övre vänstra hörnet är den kritiska linjen. Alla andra linjer börjar en rad nedanför den kritiska linjen. Alla linjer går vågrätt över nätverksdiagrammet.

Centrerad från vänster     Ordnar nätverksdiagrammet så att den första linjen börjar i det övre vänstra hörnet och varje ny linje börjar en rad nedanför. Varje linje går vågrätt över nätverksdiagrammet.

Centrerad uppifrån     Ordnar nätverksdiagrammet så att den första linjen börjar i det övre vänstra hörnet och alla andra linjer börjar i en kolumn till höger. Varje linje går lodrätt nedåt i nätverksdiagrammet.

Rad     Anger justering, avstånd och höjd på nätverksdiagramrutor i raderna.

Radlayout

Justering     Anger justeringen av nätverksdiagramrutor inom raderna.

Avstånd     Anger avståndet i bildpunkter mellan rader av nätverksdiagramrutor. Talet måste vara mellan 0 och 200.

Höjd     Anger om radhöjden i nätverksdiagramrutor är fast eller justeras till bästa höjd.

Kolumn     Anger justering, avstånd och bredd på kolumner i nätverksdiagramrutor.

Kolumnlayout

Justering     Anger justeringen av nätverksdiagramrutor i kolumner.

Avstånd     Anger avståndet mellan kolumner i nätverksdiagramrutor. Det måste vara ett tal mellan 0 och 200.

Bredd     Anger om radbredden i nätverksdiagramrutor är fast eller justeras till bästa bredd.

Visa sammanfattningsaktiviteter     Visar sammanfattande uppgifter i projektet, för alla vyer. Det här är samma inställning som sammanfattningsaktiviteter kryssrutan Visa på fliken Visa i dialogrutan Alternativ (Verktyg-menyn). Den här kryssrutan är markerad som standard.

Håll samman aktiviteter med deras sammanfattningar     Ger behåller aktiviteter med deras sammanfattningsaktiviteter över föregående och efterföljande aktiviteter i nätverksdiagrammet layout. Den här kryssrutan är markerad som standard.

Justera för sidbrytningar     Flyttar nätverksdiagramrutor så att de inte sträcker sig över sidbrytningar. Som standard är den här kryssrutan markerad.

Länken formatet avsnitt

Använd det här avsnittet om du vill ange format på aktivitetssambanden i vyn Nätverksdiagram.

Rätlinjiga     Visar sambandslinjer som rätvinkliga linjer mellan nätverksdiagramrutor. Sambandslinjer går alltid in på den vänstra sidan av en nätverksdiagramruta och ut på den högra sidan. Detta är standardalternativet.

Raka     Visar sambandslinjer som raka linjer mellan nätverksdiagramrutor.

Visa pilar     Visar pilar i slutet av varje sambandslinje, som pekar från den föregående aktiviteten till den efterföljande aktiviteten. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja pilar. Som standard är den här kryssrutan markerad.

Visa länketiketter     Visar etiketter som anger länktyp (till exempel AS eller AA) för länklinjer mellan nätverksdiagramrutor. Som standard är den här kryssrutan avmarkerad.

Länkfärg avsnitt

Använd det här avsnittet om du vill ange färg på sambandspilar i vyn Nätverksdiagram. Som standard har kritiska och icke-kritiska aktivitetssamband olika färger.

Icke-kritiska länkar     Anger färgen på icke-kritiska sambandspilar i nätverksdiagrammet.

Kritiska länkar     Anger färgen på sambandspilar mellan kritiska aktiviteter i nätverksdiagrammet.

Matcha överordnads rutkantlinje     Anger att länklinjer för alla aktiviteter har samma färg som kantlinjen för nätverksdiagramrutan för den föregående aktivitet aktiviteten, i stället för olika färger för kritiska och icke-kritiska länkar.

Alternativ för cellrelationsdiagram avsnitt

Bakgrundsfärg     Anger färgen på bakgrunden i nätverksdiagrammet. Som standard är bakgrundsfärgen vit.

Bakgrundsmönster     Anger färgen på bakgrundsmönstret i nätverksdiagrammet.

Visa sidbrytningar     Visas där sidbrytningar skulle visas om du skrev ut nätverksdiagrammet. Avmarkera kryssrutan om du vill dölja sidbrytningar. Som standard är den här kryssrutan avmarkerad.

Märk pågående och klara     Anger att pågående och klara aktiviteter märks ut i nätverksdiagrammet. En pågående aktivitet märks med en enda diagonal linje genom rutan. En slutförd aktivitet märks med två diagonala linjer genom rutan (ett X). Som standard är den här kryssrutan markerad.

Dölj alla fält utom ID     Visar endast ID-numren för aktiviteter i nätverksdiagramrutor. Detta kan vara praktiskt om du vill visa mer av nätverksdiagrammet på ett mindre område. Som standard är den här kryssrutan avmarkerad.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×