Lageruppföljning med webbprogrammet för tillgångar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt    Microsoft rekommenderar inte längre att du skapar och använder Access-webbprogram i SharePoint. Alternativt kan du överväga att använda Microsoft PowerApps för att skapa kodlösa företagslösningar för webben och mobila enheter.

I Access finns ett webbprogram som heter "Tillgångar" som hjälper dig att följa upp inventeringen av företagets tillgångar. Du kan ladda ned och skapa programmet (det är kostnadsfritt) på ungefär en minut och sedan anpassa det efter dina behov. För att göra designändringar krävs att du har Access 2013 eller senare.

Viktigt!: Innan du kan skapa ett webbprogram för Resursspårning, behöver du en SharePoint-webbplats där du kan vara värd för programmet, antingen via ett Office 365-abonnemang som omfattar webbplatser eller en egen SharePoint-distribution.

 1. Starta Access och klicka på ikonen Tillgångar.
  Mall för resursspårning på startsidan i Access
  På konfigurationsskärmen för Tillgångar visas en förhandsgranskning av hur programmet kommer att se ut.
  Förhandsvisning av appen Resursspårning

 2. I rutan Programnamn skriver du ett namn för det nya webbprogrammet.

 3. I rutan Webbplats skriver du URL-adressen för en SharePoint- eller Office 365-webbplats där du ska skapa webbprogrammet och klickar sedan på Skapa.

  Tips:  Om du kopierar och klistrar in URL-adressen från den webbplats du har öppnat i din webbläsare utelämnar du "_layouts" och allt efter det. Ange till exempel: https://contoso.sharepoint.com/sites/sales/
  Om du har problem läser du Hitta en webbplats för din Access Web App.

  När Access skapat programmet på webbplatsen som du angett bör webbprogrammet visas inom en minut.

Ditt nya webbprogram öppnas i designvyn i Access. Webbprogrammet visas som en sida med en flik med namnet på appen. Eftersom vi började med programmallen för tillgångar visas tre färdiga tabeller precis under den här fliken: Tillgångar, Kategorier och Anställda. Du kan börja använda programmet på en gång, eller så kan du anpassa det genom att lägga till och ändra tabeller samt lägga till nya eller ändra befintliga vyer för var och en av tabellerna.

Lägg till Tabellsida i den nya designvyn för appar

Ett sätt att lägga till en ny tabell i webbprogrammet är genom att söka efter en tabellmall i sökrutan Vad vill du spåra? . När du har valt en tabellmall bygger Access en eller flera tabeller baserat på mallen med fält som namn, datatyper och relationer och med andra fält och tabeller som passar för vad tabellen kommer att innehålla.

Anta att du vill hålla reda på utrustning som företaget äger, t.ex. verktyg. Skriv "utrustning" i sökrutan så visar sig en tabellmall med namnet Objekt några positioner längre ned i listan. Klicka på Objekt så visas en ny tabell med namnet Objekt i den vänstra rutan med de tre ursprungliga tabellerna – Tillgångar, Kategorier och Anställda. Dessutom finns en ny tabell, Kontakter, som skapades när du lade till tabellen Objekt, som är kopplad till den tabellen.

Klicka på Objekt i den vänstra rutan så ser du tre vyer (tänk på formulär), som var och en är ett alternativt sätt att se på och ange data för tabellen. Från vänster till höger ser du vyn Lista, vyn Datablad och vyn Efter kategori. När du skapar en ny tabell har den alltid minst en list- och en databladsvy. Tabellen Tillgångar har en egen "Efter kategori"-vy eftersom den vyn ingår i tabellmallen Objekt som tabellen baseras på.

Nu när du tagit en ordentlig titt på programmets design i Access kan du börja använda det.

 1. Klicka på Starta program på fliken Start.

Starta app

Då startar programmet i standardwebbläsaren.

 1. På programsidan börjar du med att ange information. Tryck på tabbtangenten för att flytta mellan rutorna precis som på ett vanligt datainmatningsformulär.

 2. När du skrivit in informationen för den första posten klickar du på Spara i åtgärdsfältet.

  I åtgärdsfältet finns fem knappar för att arbeta med poster (Lägg till, Ta bort, Redigera, Spara och Avbryt).

  Knappen Spara i åtgärdsfältet

 3. När du har sparat posten blir knapparna Lägg till, Ta bort och Redigera i åtgärdsfältet tillgängliga så att du kan lägga till en ny post eller redigera eller ta bort den aktuella posten.

Mer information om hur du skapar, finns anpassa och arbeta med Access web apps i följande artiklar och videor:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×