Lösa konflikter och fel i ett listverktyg

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Olika omständigheter kan leda till att listverktygsobjekt hamnar i ett konflikt- eller feltillstånd. Sådana objekt markeras med en ikon.

Ikon

Betydelse

Ett listobjekt med en redigeringskonflikt

Objektet har en redigeringskonflikt

Objekt i listverktyget i feltillstånd

Objektet är i ett feltillstånd

I det här avsnittet

Om redigeringskonflikter

Om fel

Använda fliken Lös konflikt för att lösa konflikter och fel

Lösa objektkonflikter

Lösa objektfel

Om att redigera konflikter

Om ett objekt i ett listverktyg redigeras på två platser samtidigt blir resultatet en redigeringskonflikt.

I en SharePoint-arbetsyta kan följande omständigheter resultera i en redigeringskonflikt:

 • Du redigerar ett listobjekt som har redigerats på SharePoint-webbplatsen men ännu inte synkroniserats med arbetsytan. När synkroniseringen görs identifieras två versioner av samma objekt i SharePoint Workspace och en konflikt indikeras.

 • När du arbetar offline eller inte är ansluten till Internet redigerar du ett listobjekt som också redigeras på SharePoint-webbplatsen. När listan synkroniseras nästa gång du ansluter till Internet identifieras två versioner av samma objekt i SharePoint Workspace och en konflikt indikeras.

I ett listverktyg i en Groove-arbetsyta uppstår en redigeringskonflikt när två eller fler arbetsytemedlemmar redigerar samma objekt. När medlemmar är uppkopplade identifierar programmet när objekt är öppna för redigering, och andra medlemmar förhindras från att redigera samma objekt och orsaka en konflikt. Konflikter kan ändå uppstå om medlemmar arbetar offline eller inte är anslutna till Internet.

Om du vill lösa en redigeringskonflikt använder du alternativen på fliken Lös konflikt på det sätt som beskrivs nedan.

Överst på sidan

Om fel

Objektfel uppstår bara med listverktyg som synkroniserar med en SharePoint-server och är vanligtvis resultatet av otillräckliga serverbehörigheter. Exempel: Om du lägger till, redigerar eller tar bort objekt i en SharePoint-arbetsyta måste du ha motsvarande SharePoint-serverbehörigheter för att överföra dessa ändringar under nästa synkronisering. Om du inte har de behörigheter som krävs placeras objektet i feltillstånd.

Objektfel kan även uppstå under andra omständigheter: Exempel på sådana omständigheter är:

 • En bifogad fil i ett objekt är för stor för att synkroniseras med SharePoint-servern.

 • En bifogad fil i ett objekt innehåller noll byte. Bifogade filer måste innehålla minst en byte data för att synkroniseras på SharePoint-servern.

 • En fil som du har lagt till i ett fält för bifogade filer är en blockerad filtyp och kan inte synkroniseras med SharePoint-servern.

 • Du lägger till ett värde i ett fält som kräver unika värden, men ett annat objekt innehåller redan samma värde i fältet. Inträffar ett fel när listan synkroniseras med den SharePoint server.

Om du vill lösa ett fel använder du alternativen på fliken Lös konflikt på det sätt som beskrivs nedan.

Överst på sidan

Använda fliken Lös konflikt för att lösa konflikter och fel

Fliken Lös konflikt (Felverktyg) visas i menyfliksområdet när ett listobjekt hamnar i ett konflikt- eller feltillstånd.

Fliken Lös konflikter

Om du vill lösa konflikter eller fel markerar du objekt som indikerar ett konflikt- eller feltillstånd och klickar sedan på Lös konflikt eller fel. I listverktyget finns olika alternativ, som beskrivs nedan, beroende på om objektet är i ett konflikttillstånd eller ett feltillstånd.

Överst på sidan

Lösa objektkonflikter

Om objektet är i ett konflikttillstånd öppnas dialogrutan Lös konflikt, och där visas alla versioner av objektet, vem som har redigerat och tidpunkten när det senast ändrades.

 1. Markera de versioner av objektet som du vill behålla.

  Som standard markeras alla versioner av objektet från början. Om det finns versioner av objektet som du inte vill behålla avmarkerar du dem. De här objekten tas bort när du klickar på OK.

  Om du väljer att behålla alla versioner av objektet skapas konfliktkopior av objektet och visas i datavyn. Den version av objektet som sparades i arbetsytan först visas som den ursprungliga kopian.

 2. Om du vill undersöka de olika versionerna av objektet så att du kan bestämma vilka du ska behålla klickar du på Mer information.

  Dialogrutan utökas så att innehållet i det markerade objektet visas. Klicka på varje objekt i dialogrutan om du vill visa dess innehåll.

 3. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lösa objektfel

Om objektet är i ett feltillstånd öppnas dialogrutan Lös konflikt med alternativ som rör feltillståndet.

Om felet är resultatet av ett försök att lägga till ett nytt objekt finns följande alternativ i dialogrutan Åtgärda fel:

 • Korrigera fel

 • Ta bort objekt

En del fel uppstår på grund av att ogiltiga data har angetts i ett fält. Om så är fallet visas ett felmeddelande där möjliga orsaker till felet beskrivs och en lösning föreslås. Om du till exempel har använt tecken som inte stöds i ett fil- eller mappnamn uppmanas du att använda ett annat namn. I så fall kan du välja Korrigera fel för att stänga dialogrutan Åtgärda fel och försöka åtgärda felet.

Om du anser att du inte kan korrigera felet kan du välja att ta bort objektet.

Om felet har uppstått på grund av ett försök att ta bort ett objekt finns följande alternativ i dialogrutan Åtgärda fel:

 • Stäng felikon

 • Upprepa borttagningsförsök

I de flesta fall kan du inte ta bort ett objekt på grund av att du har otillräckliga serverbehörigheter. Om dina serverbehörigheter ändras så att du kan ta bort objekt kan du välja alternativet Upprepa borttagningsförsök.

Om felet har uppstått på grund av ett försök att redigera ett objekt visas följande alternativ i dialogrutan Åtgärda fel:

 • Korrigera den lokala kopian (och vänta tills nästa synkronisering)

 • Behåll serverkopia, ta bort en lokal Kopiera

 • Behåll både serverkopia och lokal kopia

En del fel uppstår på grund av att ogiltiga data har angetts i ett fält. Om så är fallet visas ett felmeddelande där möjliga orsaker till felet beskrivs och en lösning föreslås. Om du till exempel har använt tecken som inte stöds i ett fil- eller mappnamn uppmanas du att använda ett annat namn. I så fall kan du välja Korrigera den lokala kopian för att stänga dialogrutan Åtgärda fel och försöka åtgärda felet.

Om du anser att du inte kan korrigera felet kan du välja att ta bort den lokala kopian eller behålla både serverkopior och lokala kopior.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×