Lösa konflikter och fel i ett externt listverktyg

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I en extern lista i en SharePoint-arbetsyta markeras objekt som har en konflikt eller ett fel med en ikon.

Ikon

Betydelse

Ett listobjekt med en redigeringskonflikt

Objektet har en redigeringskonflikt

Objekt i listverktyget i feltillstånd

Objektet är i ett feltillstånd

I det här avsnittet

Om redigeringskonflikter

Om fel

Använda fliken Lös konflikt för att lösa konflikter och fel

Lösa objektkonflikter

Lösa Objektfel

Om redigeringskonflikter

En redigeringskonflikt uppstår när ett objekt redigeras på två platser samtidigt. Om du till exempel redigerar ett externt listobjekt som också har redigerats på SharePoint-webbplatsen men ännu inte synkroniserats med arbetsytan. När synkroniseringen görs identifieras två versioner av samma objekt och en konflikt indikeras.

Om du vill lösa redigeringskonflikten använder du alternativen på fliken Lös konflikt på det sätt som beskrivs nedan.

Överst på sidan

Om fel

Objektfel uppstår vanligtvis på grund av att ogiltiga data angetts i formulärfält för objekt. Till exempel kan ett numeriskt värde som anges i ett fält vara utanför det godkända intervallet för det fältet.

Om du vill lösa ett fel använder du alternativen på fliken Lös konflikt på det sätt som beskrivs nedan.

Överst på sidan

Använda fliken Lös konflikt för att lösa konflikter och fel

Fliken Lös konflikt (Felverktyg) visas i menyfliksområdet när ett listobjekt hamnar i ett konflikt- eller feltillstånd.

Fliken Lös konflikter

Överst på sidan

Lösa objektkonflikter

 1. Klicka på fliken Lös konflikt (Felverktyg).

 2. Klicka på Lös konflikt.

  I dialogrutan Lös konflikt visas en lista över de fält som har en konflikt och värdena i dessa fält på respektive plats: "Externt värde" på servern och "Lokalt värde" i SharePoint-arbetsytan.

 3. Granska listan med fältvärden i konflikt så att du kan bestämma vilken version av objektet du ska behålla.

 4. Om du vill behålla serverversionen av objektet och ignorera det uppdaterade objektet i SharePoint-arbetsytan klickar du på Behåll serverversion.

 5. Om du vill behålla den lokala, uppdaterade versionen av objektet i SharePoint-arbetsytan och ignorera serverversionen klickar du på Behåll lokal version.

 6. Om du vill ha mer tid för att bestämma hur du ska hantera konflikten klickar du på Avbryt.

  Du kan skjuta upp lösandet av konflikten om du vill ha möjlighet att kopiera data från den lokala versionen eller serverversionen av objektet innan du ignorerar en av dem.

Överst på sidan

Lösa objektfel

 1. Klicka på fliken Lös konflikt (Felverktyg).

 2. Klicka på Lös fel.

 3. Välj ett alternativ för att lösa felet:

  • Redigera. Öppna objektet om du vill försöka hitta och lösa felet i objektet. Spara ändringar för att skicka det uppdaterade objektet till det externa systemet.

  • Försök igen. Skicka den lokala kopian av objektet till det externa systemet igen.

  • Återställ. Ignorera dina lokala ändringar och återgå till den senaste versionen av objektet i det externa systemet.

  • Ta bort. Ta bort objektet i det externa systemet.

   I vissa fall kan fel vara relaterade till ändringar av strukturen för den externa listan. Synkronisera verktyget och sök efter uppdateringar av strukturen för den externa listan.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×