Lösa konflikter och fel i ett dokumentverktyg

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

I Groove-arbetsytor synkroniseras innehåll mellan arbetsytemedlemmar. Dessutom kan du komma åt innehåll från arbetsytan när SharePoint Workspace är i offlineläge eller när du inte är ansluten till Internet. Nästa gång du ansluter till Internet synkroniseras ändringar som du och andra medlemmar har lagt till i Groove-arbetsytorna.

Arbetsytemedlemmar har stor flexibilitet när det gäller att komma åt och uppdatera data. En biprodukt av detta är att medlemmar oavsiktligt kan uppdatera samma innehåll, något som resulterar i en konflikt eller ett fel. Risken är särskilt hög i ett dokumentverktyg. Standardbehörigheter gör att medlemmar med rollen deltagare eller moderator kan redigera alla dokument och du informeras inte när en annan medlem har öppnat ett dokument.

Dokumentverktyget hjälper dig att upptäcka när en konflikt eller ett fel har uppstått och det innehåller funktioner för att lösa konflikten eller felet. I det här hjälpavsnittet beskrivs konflikt- eller feltillstånd som du kan se i ett dokumentverktyg och de åtgärder du kan vidta för att lösa dem.

Typer av konflikt- och feltillstånd

Det finns två typer av konflikt- eller feltillstånd i ett dokumentverktyg, och de olika typerna visas med olika indikatorer:

 • Hämta tillgängliga uppdateringar

  Det indikerade dokumentet innehåller inte det mest aktuella innehållet. Det här tillståndet förekommer med vissa filtyper som inte automatiskt synkroniserar för alla medlemmar när de uppdateras, till exempel Microsoft OneNote-filer.

  En synkroniseringsikon visas vid dokument som är i det här tillståndet.

  Nytt eller uppdaterat innehåll är tillgängligt för hämtning för det här dokumentet

 • Lös konflikt eller fel

  I det här fallet har minst två medlemmar uppdateras och sparas det angivna dokumentet samtidigt. A står i konflikt fel ikonen överlägg ikon som indikerar det här villkoret.

  Ett dokument med en redigeringskonflikt

För båda typer av konflikt- eller feltillstånd använder du fliken Lös konflikt på det sätt som beskrivs nedan

Använda fliken Lös konflikt för att lösa konflikter och fel

Fliken Lös konflikt (Felverktyg) visas i menyfliksområdet när ett dokument hamnar i konflikt- eller felläge

Fliken Lös konflikter

 1. Markera dokumentet med konflikten eller felet.

 2. Klicka på fliken Lös konflikt om du vill se alternativ för att lösa konflikter och fel.

 3. Om det markerade dokumentet har en hämtningsikon klickar du på Hämta tillgängliga uppdateringar så hämtas den senaste versionen av dokumentet från en annan medlem.

 4. Om det markerade dokumentet har en konfliktfelikon klickar du på Lös konflikt eller fel.

  I dialogrutan Lös konflikt visas alla versioner av dokumenten, vem som redigerade och när de senast ändrades.

 5. Kontrollera versionerna av de dokument du vill behålla.

  Som standard markeras alla versioner av dokumentet. Avmarkera de versioner som du inte vill behålla. De här dokumenten tas bort när du klickar på OK.

  Om du väljer att behålla alla versioner av dokumentet konflikt kopior av dokumentet skapas och visas i dokumentlistan. Versionen av dokumentet som har sparats till arbetsytan visas först som den ursprungliga kopian. Alla andra versioner av dokumentet har nummer läggs till filnamnet i den ordning som de har sparats.

  Konfliktversioner av ett dokument

 6. Klicka på OK.

  Om du har avmarkerat några dokument i listan får du ett meddelande där du ombes bekräfta att du vill ta bort dessa dokument.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×