Lösa konflikter i uppdaterade data

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du uppdaterar data som har importerats till ett Microsoft Office Visio-diagram med hjälp av guiden Länka Data kan du behöva lösa konflikter mellan de nya data från datakällan och gamla data i ritningen. Konflikter orsakas vanligen av rader som har lagts till eller tagits bort i datakällan när diagrammet skapades.

Du kan också schemalägga datauppdatering till fast intervall.

Vad vill du göra?

Lösa konflikter som orsakats av borttagna rader med data

Lösa konflikter som orsakats av data som inte kan identifieras unikt

Lösa konflikter som orsakats av borttagna rader med data

Om du uppdaterar ett diagram när en rad har tagits bort från datakällan kan antingen kan du ta bort den form som den är länkad till – så att diagrammet fortsätter så att de matchar data – och du kan hålla formen, även om datakällan inte längre har en rad länkade till som figur.

Om det finns konflikter när du uppdaterar data, öppnas Uppdatera konflikter fönster automatiskt. som illustreras i följande exempel.

Uppdatera listade former i konfliktfönster som inte längre har en motsvarande rad i datakällan.

 1. Markera de former som du vill använda något av följande kommandon för att i fönstret Uppdatera konflikter i listan med former.

 2. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Ta bort form om du vill ta bort de markerade formerna

  • Ta bort alla finns med i listan former för att ta bort alla former med saknade rader

  • Behåll form om du vill behålla de markerade formerna

  • Behåll alla finns med i listan former för att behålla alla former med saknade rader

   Obs!: Kommandona Ta bort form och Behålla form är inte tillgängliga (nedtonade) om ingen form är markerad i listan.

Överst på sidan

Lösa konflikter som orsakats av data som inte kan identifieras unikt

Om dina data inte har en unik identifierare, eller om den unika identifieraren ändras i datakällan innan du uppdaterar ritningen, kanske kommandot Uppdatera Data inte matchar rätt rad med dess motsvarande form.

Om det finns konflikter när du uppdaterar data, öppnas Uppdatera konflikter fönster automatiskt, som i exemplet nedan.

Uppdatera listformer i konfliktfönster som inte kan kopplas eftersom det är problem med den unika identifieraren.

 1. Markera de former som du vill använda något av följande kommandon för att i fönstret Uppdatera konflikter i listan med former.

 2. Klicka på ett av följande alternativ:

  • Markera matchande rad för att öppna dialogrutan Välj matchande rad där du kan bestämma vilken rad ska associeras med formen i fråga.

  • Ignorera alla konflikter att behålla dubblettrader i fönstret Externa Data. Befintliga länkar till dessa rader tas bort.

   Obs!: Om du klickar på Ignorera alla konflikter rader med dubblerade unika identifierarna finns kvar i fönstret, originaldata lagras fortfarande i dialogrutan Formdata och finns inga länkar mellan formen och data.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×