LÖPTID (Funktionen LÖPTID)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Funktionen löptid , en av de finansiella funktionerReturnerar Macauley-löptiden för det antagna nominella värdet 100 kr. Varaktighet anges som ett viktat medelvärde av nuvärdet av betalningar och används som ett mått på en obligation priset svar på ändringar i avkastning.

Syntax

LÖPTID(betalning; förfall; kupong; avkastning; frekvens; [bas])

Viktigt!: Datum anges med hjälp av funktionen datum, eller som resultat av andra formler eller funktioner. Till exempel använda DATE(2018,5,23) för 23 maj, 2018. Problem kan uppstå om datum anges som text.

Syntaxen för funktionen löptid har följande argument:

 • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

 • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

 • Kupong    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga kupongränta.

 • Avkastning    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga avkastning.

 • Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

 • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagras datum som serienummer så att de kan användas i beräkningar. Standardinställningen är 1 januari 1900 är serienummer 1 och 1 januari 2018 är serienummer 43101 eftersom det är 43,101 dagar efter 1 januari 1900.

 • Likviddagen är dagen då en kupong, till exempel en obligation. Förfallodag är det datum då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2018 och köps in sex månader senare. Utgivningsdatumet är den 1 januari 2018, likviddagen skulle vara 1 juli 2018 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2048 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2018.

 • Betalning, förfall, frekvens och bas avkortas till heltal.

 • Om betalning eller förfall inte är ett giltigt datum returneras felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om kupong < 0 eller om avkastning < 0 returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om frekvens är ett annat tal än 1, 2 eller 4 returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om bas < 0 eller om bas > 4 returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om betalning ≥ förfall returneras felvärdet #OGILTIGT!.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

07/01/2018

Likviddag

01/01/2048

Förfallodag

8.0%

Procentkupong

9,0 %

Avkastning i procent

2

Frekvensen är halvårsvis (se ovan)

1

Faktisk/faktisk-bas (se ovan)

Formel

Beskrivning

Resultat

=LÖPTID(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Löptiden för obligationen med ovanstående villkor

10.9191453

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×