Låta någon annan hantera din e-post och kalender

På samma sätt som du kan låta en assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Outlook låta en annan person, som kallas för delegera ta emot och svara på e-postmeddelanden och mötesförfrågningar för din räkning. Du kan också tilldela ombudet ytterligare behörigheter, så att han eller hon kan läsa, skapa och ha full kontroll över objekten i din Microsoft Exchange Server postlåda.

Obs!: Det krävs ett Microsoft Exchange Server-konto.

Är du ombudet? Läs mer om hur du hanterar andra personers e-post- och kalenderobjekt.

I den här artikeln

Om funktionen Ombud

Aktivera funktionen Ombud

Ändra behörighet för ombud

Ändra ombudets behörighet till privata objekt

Om Ombud

Funktionen Ombud erbjuder fler avancerade samarbetsmetoder än att bara dela Outlook-mappar. Du kan till exempel ge ett ombud tillstånd att skapa e-postmeddelanden eller svara på mötesförfrågningar för din räkning.

Meddelanden: 

 • Som chef måste din e-post levereras till postlådan på Exchange-servern och inte till en Outlook-datafil (PST-fil) på datorn.

 • Du och ombudet måste använda samma version av Outlook.

Eftersom du är den person som ger behörighet bestämmer du vilken behörighetsnivå ombudet ska få till dina mappar. Du kan ge ett ombud behörighet att läsa objekt i dina mappar eller att läsa, skapa, ändra och ta bort objekt. När du lägger till ett ombud, har ombudet som standard fullständig åtkomst till dina mappar Kalender och Uppgifter. Ombudet kan även svara på mötesförfrågningar för din räkning.

Vilka behörighetsnivåer har ombudet?

 • Granskare     Ombudet kan läsa objekt i chefens mapp.

 • Författare     Med den här behörigheten kan ombudet läsa och skapa objekt samt ändra och ta bort objekt som ombudet själv skapat. Ombudet kan till exempel skapa uppgifts- och mötesförfrågningar direkt i chefens uppgifts- och kalendermapp och sedan skicka dem för chefens räkning.

 • Redaktör     Med den här behörigheten kan ombudet utföra samma uppgifter som med behörigheten Författare, men kan dessutom ändra och ta bort objekt som chefen har skapat.

Överst på sidan

Aktivera funktionen Ombud

Ombudet får automatiskt behörigheten Skicka för. Som standard kan ombudet endast läsa mötesförfrågningar och svar som skickas till chefen. Ombudet har inte åtkomst till andra meddelanden i Inkorgen.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka påKontoinställningar och sedan på Ombud.

 3. Klicka på Lägg till.

  Jag kan inte se knappen Lägg till

  • Knappen Lägg till kanske inte visas på grund av någon av följande anledningar:

  • Det finns ingen aktiv anslutning mellan Outlook och Exchange. Ansluten till Microsoft Exchange eller Online ska visas i statusfältet i Outlook.

  • Dina e-postmeddelanden skickas inte till Exchange-postlådan. E-postmeddelandena måste skickas till din postlåda på Exchange-servern, inte till en Outlook-datafil (PST-fil) på hårddisken.

 4. Skriv namnet på den person som du vill utse till ombud i textrutan eller sök efter personen och klicka sedan på namnet i listan med sökresultat.

  Obs!: Ombudet måste finnas med i företagets Global adresslista i Exchange.

 5. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 6. I dialogrutan Behörigheter för ombud kan du acceptera standardinställningar eller välja egna behörighetsinställningar för Exchange-mapparna.

  Om ett ombud endast behöver behörighet för mötesförfrågningar och svar på mötesförfrågningar, alltså standardinställningarna, där Ombudet får kopior på de mötesrelaterade meddelanden som skickats till mig ingår. Du kan välja alternativet Ingen som behörighet för Inkorgen. Mötesförfrågningar och svar på mötesförfrågningar skickas då direkt till ombudets inkorg.

  Obs!: Som standard får ombudet behörigheten Redaktör (kan läsa, skapa och ändra Outlook-objekt) för mappen Kalender. De svar på mötesförfrågningar som ombudet skickar för din räkning läggs automatiskt till i mappen Kalender.

 7. Om du vill skicka ett meddelande med information om de ändrade behörigheterna till ombudet markerar du kryssrutan Skicka automatiskt ett meddelande till ombudet med en sammanfattning av behörigheterna.

 8. Markera kryssrutan Ombud kan se mina privata objekt, om du vill detta.

  Viktigt!: Detta är en global inställning som påverkar alla Exchange-mappar, t.ex. alla e-postmappar samt mapparna Kontakter, Kalender, Uppgifter, Anteckningar och Journal. Du kan inte ge åtkomst till privata objekt i endast en mapp.

 9. Klicka på OK.

  Obs!: I meddelanden som skickas med behörigheten Skicka för visas både ombudets och chefens namn bredvid Från. När ett meddelande skickas med behörigheten Skicka som visas endast chefens namn.

Överst på sidan

Ändra behörighet för ombud

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka påKontoinställningar och sedan på Ombud.

 3. Klicka på namnet för det ombud som du vill ändra behörighet för och klicka sedan på Behörighet.

  Obs!: Om du vill ta bort alla behörigheter för ombud klickar du inte på Behörigheter, utan på Ta bort och hoppar sedan över de resterande stegen.

 4. Ändra behörighet för någon av de Outlook-mappar som ombudet har tillgång till.

 5. Om du vill skicka ett meddelande med information om de ändrade behörigheterna till ombudet markerar du kryssrutan Skicka automatiskt ett meddelande till ombudet med en sammanfattning av behörigheterna.

Obs!: Om du vill att kopior av mötesförfrågningar och mötessvar som skickas till dig också ska skickas till ombudet, tilldelar du ombudet behörigheten Redaktör (kan läsa, skapa och ändra Outlook-objekt) för mappen Kalender och markerar sedan kryssrutan Ombudet får kopior på de mötesrelaterade meddelanden som skickats till mig.

Överst på sidan

Ändra ombudets behörighet till privata objekt

Om du har gett ett ombud behörighet till dina Outlook-mappar kan du dölja personlig information som rör avtalade tider, möten, uppgifter och kontakter. Öppna varje privat objekt separat och klicka på Privat i gruppen Taggar på fliken Kalenderverktyg.

Om du vill att ombudet ska kunna se dina privata objekt gör du följande:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka påKontoinställningar och sedan på Ombud.

 3. Klicka på namnet på det ombud som du vill ge behörighet att se dina privata avtalade tider och klicka sedan på Behörigheter.

 4. Markera kryssrutan Ombud kan se mina privata objekt.

Viktigt!: Det är inte helt säkert att funktionen Privat hindrar utomstående från att komma åt information om avtalade tider, kontakter eller uppgifter. Om du inte vill att andra ska kunna läsa dina privata objekt, ser du till du att de inte får behörigheten Granskare (kan läsa Outlook-objekt) till någon av mapparna Kalender, Kontakter eller Uppgifter.

Överst på sidan

Mer information finns i

Dela en Outlook-kalender med andra

Öppna en annan persons Exchange-kalender

Ställa in e-post i Outlook

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×