Låta användare söka efter en post genom att välja ett värde i en lista

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du designar ett formulär i Access kan skapa du listruta eller kombinationsruta som kan användas för att söka efter en post när ett värde är markerat i listan. Detta gör det enklare för användarna att snabbt hitta befintliga poster utan att behöva ange ett värde i dialogrutan Sök.

Obs!: 

 • Formuläret måste vara bundet till en tabell eller en sparad fråga för den här proceduren ska fungera. Steg 5 i proceduren innehåller mer information om hur du gör om detta inte är fallet.

 • Den här proceduren kan skapa kod som körs endast när databasen beviljas tillförlitliga status. Mer information finns i artikeln fattar förtroendebeslut en databas.

Skapa en listruta eller kombinationsruta

 1. Högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och klicka på Design.

 2. Kontrollera att Använd kontrollguider i gruppen Kontroller på fliken Design Bild av knapp är markerat.

 3. Klicka på Listrutan Bild av knapp eller Kombinationsruta Bild av knapp i gruppen kontroller.

 4. Klicka på formuläret där du vill placera listruta eller kombinationsruta.

 5. Klicka på söka efter en post i ett formulär som baseras på värdet som jag har valts i min rutlista/kombinationsruta på den första sidan i guiden och klicka sedan på Nästa.

  Söka efter en post...-alternativet är inte tillgängligt.

  Om alternativet söka efter en post i ett formulär som baseras på värdet som jag har valts i min rutlista/kombinationsruta inte visas är det sannolikt eftersom formuläret inte är bunden till en tabell eller en sparad fråga. Formuläret måste vara bundet till ett objekt som är tillgängliga i navigeringsfönstret under tabeller eller frågor.

  Använd följande procedur för att kontrollera om ett formulär som är bunden till en tabell eller sparad fråga:

  1. Klicka på Avbryt om du vill avsluta guiden.

  2. Högerklicka på listruta eller kombinationsruta som du skapade tidigare och klicka sedan på Ta bort.

  3. Om åtgärdsfönstret Egenskapssida inte visas trycker du på F4 för att visa det.

  4. Markera formulär i listan högst upp på egenskapssidan.

  5. Titta på egenskapsrutan Datakälla på fliken Data i egenskapslistan. Den här rutan måste innehålla namnet på en tabell eller sparad fråga innan du kan använda den procedur som beskrivs i den här artikeln. Om rutan är tom, du kan välja en befintlig tabell eller fråga som datakälla eller du kan skapa en ny fråga ska fungera som datakälla. Om rutan innehåller ett SELECT-uttryck kan välja du ytterligare över konvertering av denna förklaring till en sparad fråga. När du har slutfört något av de här uppgifterna nästa gång du kör guiden rutlista/kombinationsruta, visas alternativet söka efter en post....

   • Gör något av följande baserat på vad du vill göra:

   • Välj en befintlig tabell eller fråga som datakälla

    1. Om du vet att finns det en befintlig tabell eller fråga i databasen som innehåller posterna du vill hitta kan använda den här proceduren för att koppla formuläret till objektet.

    2. Obs!: Om egenskapsrutan Datakälla innehåller ett SELECT-uttryck kan tar följa den här proceduren bort denna förklaring permanent. Du kanske vill kopiera programsatsen till en textfil eller andra word bearbetningsprogram om du vill återställa den.

    3. Klicka i egenskapsrutan Datakälla och klicka sedan på pilen som visas.

    4. Välj något av de tillgängliga tabeller eller frågor. Om en lämplig tabell eller fråga inte är tillgängligt, måste du skapa ett innan du kan fortsätta. Mer information finns i artiklarna skapa tabeller i en databas eller Skapa en enkel urvalsfråga.

    5. Spara formuläret och upprepar proceduren i början av den här artikeln. Guiden bör nu visas alternativet söka efter en post i ett formulär som baseras på värdet som jag har valts i min rutlista/kombinationsruta.

   • Skapa en ny sparad fråga eller konvertera ett SELECT-uttryck i en sparad fråga

    Om du vill söka efter data finns i mer än en tabell, måste du koppla formuläret till en fråga som markeras informationen från tabellerna.

    1. Klicka på Skapa knappen Knappen Verktyg i egenskapsrutan Datakälla.

     Frågeverktyget öppnas.

     • Om egenskapsrutan Datakälla ursprungligen var tomt Frågeverktyget visar dialogrutan Visa tabell och du kan börja skapa en ny fråga. Mer information finns i artikeln Skapa en enkel urvalsfråga. När du är klar med att skapa frågan, Fortsätt med steg 2.

     • Om egenskapsrutan Datakälla innehöll ursprungligen ett SELECT-uttryck, visas den frågan i Frågeverktyget. Fortsätt med steg 2 för att konvertera den till en sparad fråga.

    2. Klicka på Spara som i gruppen Stäng på fliken Design.

    3. I dialogrutan Spara som skriver du ett namn på frågan i den Spara frågan ”till: ruta.

    4. Kontrollera att frågan är markerad i rutan som och klicka sedan på OK.

    5. Klicka på Stäng på fliken Design i gruppen Stäng.

    6. Klicka på Ja om du vill spara ändringarna i frågan och uppdatera egenskapen.

     Access visar formuläret i designvyn och ändrar egenskapen Datakälla så att den nya sparade frågans namnet visas.

    7. Klicka på Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

    8. Upprepa proceduren i början av den här artikeln. Guiden bör nu visas alternativet söka efter en post i ett formulär som baseras på värdet som jag har valts i min rutlista/kombinationsruta.

 6. Följ anvisningarna i guiden. Klicka på den sista sidan i guiden, Slutför om du vill visa listruta eller kombinationsruta i designvyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×