Läsa in Analysis ToolPak i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill skapa komplexa statistiska eller tekniska analyser kan du spara både tid och kraft genom att använda Analysis ToolPak. Du anger bara informationen och parametrarna för varje analys så används lämpliga statistiska eller tekniska makrofunktioner automatiskt för att beräkna och visa resultatet i en utdatatabell. Med vissa verktyg kan du förutom utdatatabellerna skapa diagram.

Dataanalysfunktionerna kan användas endast i ett kalkylblad i taget. När du utför dataanalyser i grupperade kalkylblad visas resultatet i det första kalkylbladet och tomma formaterade tabeller visas i de andra kalkylbladen. Använd analysverktyget i varje kalkylblad om du vill utföra dataanalyser i alla kalkylblad.

 1. Klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på kategorinTillägg.

  Om du använder Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klickar sedan på Excel-alternativ.

 2. I rutan Hantera väljer du Excel-tillägg och klickar sedan på OK.

  Om du använder Excel för Mac öppnar du Arkiv-menyn och går till Verktyg > Excel-tillägg.

 3. I Tillägg markerar du kryssrutan Analysis ToolPak och klickar sedan på OK.

  • Om Analysis ToolPak inte visas i rutan Tillgängliga tilläggsmakron klickar du på Bläddra och letar upp tillägget.

  • Om ett meddelande visas som anger att Analysis ToolPak inte är installerat på datorn klickar du på Ja för att installera tillägget.

Obs!: Om du vill inkludera VBA-funktioner (Visual Basic for Applications) för Analysis ToolPak kan du läsa in Analysis ToolPak-VBA -tillägget på samma sätt som du laddar Analysis ToolPak. Markera kryssrutan Analysis ToolPak - VBA i rutan Tillgängliga tilläggsmakron.

Obs!: Analysis ToolPak är inte tillgängligt i Excel för Mac 2011. Mer information finns i det går inte att hitta Analysis ToolPak i Excel för Mac 2011 .

Följ de här stegen för att läsa in Analysis ToolPak i Excel för Mac:

 1. Klicka på verktyg -menyn och sedan på Excel-tillägg.

 2. Markera kryssrutan Analysis ToolPak i rutan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka på OK.

  1. Om Analysis ToolPak inte visas i rutan Tillgängliga tilläggsmakron klickar du på Bläddra och letar upp det.

  2. Om du får ett meddelande om att Analysis ToolPak inte är installerat på datorn klickar du på Ja för att installera det.

  3. Avsluta och starta om Excel.

   Nu finns kommandot Dataanalys på fliken Data.

Jag hittar inte Analysis ToolPak i Excel för Mac 2011

Det finns några tillägg från tredje part som tillhandahåller Analysis ToolPak-funktioner i Excel 2011.

Alternativ 1:    Ladda ned XLSTATs statistiska program för Mac och Använd det i Excel 2011. XLSTAT innehåller mer än 200 grundläggande och avancerade statistik verktyg som innehåller alla Analysis ToolPak-funktioner.

 1. Gå till nedladdnings sidan för XLSTAT.

 2. Välj den XLSTAT-version som matchar Mac OS och ladda ner den.

 3. Följ installations anvisningarna för Mac OS.

 4. Öppna Excel-filen som innehåller dina data och klicka på XLSTAT-ikonen för att starta XLSTAT-verktygsfältet.

 5. I 30 dagar har du till gång till alla XLSTAT-funktioner. Efter 30 dagar kan du använda den kostnads fria versionen som innehåller Analysis ToolPak-funktioner, eller beställa en av de mer kompletta lösningarna i XLSTAT.

Alternativ 2:    Ladda ned StatPlus: Mac LE gratis från AnalystSoft och Använd sedan StatPlus: Mac LE med Excel 2011.

Du kan använda StatPlus: Mac LE för att utföra många av de funktioner som tidigare var tillgängliga i Analysis ToolPak, till exempel regressioner, histogram, analys av varians (ANOVA) och t-test.

 1. Gå till AnalystSoft webbplatsoch följ sedan anvisningarna på hämtnings sidan.

 2. När du har laddat ned och installerat StatPlus: Mac LE öppnar du arbets boken som innehåller de data du vill analysera.

 3. Öppna StatPlus: Mac LE. Funktionerna finns på StatPlus: Mac LE-menyer.

  Viktigt!: 

  • Excel 2011 inkluderar inte hjälp för XLStat eller StatPlus: Mac LE. Hjälp för XLStat tillhandahålls av XLStat. Hjälp för StatPlus: Mac LE tillhandahålls av AnalystSoft.

  • Microsoft tillhandahåller inte support för vare sig produkten.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Utför statistisk och teknisk analys med Analysis ToolPak.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×