Läsa dokument i Word

Vanliga Läs verktyg är inbyggda i Word: Bläddra igenom ett dokument, lägga till kommentarer, definiera och översätta ord, och kopiera eller markera text samt andra praktiska Läs verktyg. Du kan aktivera eller inaktivera hel skärms läget i menyfliksområdet.

Om du läser ett dokument, inte skriver eller redigerar större kan du klicka eller trycka på visa > läsläge för att dölja Skriv-och menyerna och för att lämna mer utrymme för själva sidorna. Läsläge anpassar automatiskt sidlayouten till enheten, med kolumner och större tecken storlekar, båda som du kan justera.

Läsläge i Word

Om du vill gå ur läsläget klickar eller trycker du på Visa > Redigera dokument.

Utöver de Läs kontroller du använder ofta kan du zooma in och ut på bilder och andra objekt, Visa eller dölja avsnitt eller titta på inbäddade videor. Juster kolumner, sidfärg och layout. Öppna navigeringsfönstret för att snabbt förflytta dig i dokumentet.

Bild av en del av Visa-menyn i Läsläge, med alternativet Redigera dokument markerat.

Läsa

Klicka på Visa > Läs mer för att växla till layouten för läsläge.

Klicka eller trycka på pilarna på sidans kanter för att vända blad.

Bild som visar den högra bladvändarpilen i läsläget

 • Dubbelklicka eller dubbeltryck för att zooma in och göra så att tabellerna, diagrammen och bilderna i ditt dokument fyller hela skärmen.

 • Klicka eller tryck bort från objektet för att zooma ut och fortsätta läsa.

 • Om det finns kommentarer i dokumentet ser du en del av kommentaren i marginalen. Klicka på den för att läsa hela kommentaren. Om du vill se alla kommentarer klickar du på Visa > Visa kommentarer.

 • Om du vill lägga till dina egna kommentarer markerar du innehållet som du vill kommentera och högerklickar på det och klickar sedan på ny kommentaroch skriver i kommentars ballongen som visas.

  Tips: Andra alternativ i visningslistan öppnar navigeringsfönstret, ändrar kolumnbredden eller bakgrundsfärgen och växlar från kolumnlayout till en mer konventionell layout.

Bild på Visa-menyn i läsläget där alternativet Navigeringsfönster har markerats.

Markera och högerklicka på den text du vill kopiera och klicka på Kopiera.

Högerklicka på den text du vill översätta eller definiera och gör något av följande:

 • I Word 2016 klickar du på Översätt eller smart sökning.

 • Klicka på Översätt eller definierai Word 2013. 

Markera och högerklicka på texten, klicka på Markeringsfärg för text och sedan på den färg du vill använda.

Visa eller dölj delar av ett dokument med bara ett klick eller en tryckning. Pilen visa/dölj visas när du pausar intill en rubrik. (Om du använder en enhet med pekinmatning är de alltid synliga).

Bild som visar kontrollpilen för visa/dölj intill rubriken i läsläget

Öppna ett dokument på nytt och fortsätt att läsa där du var. I Word lagras information om var i texten du befann dig när du slutade läsa, till och med när du öppnar ett online-dokument på en annan dator.

Hel skärms läsvyn är optimerad för att läsa ett dokument på dator skärmen. I läsvyn i hel skärms läge kan du också visa dokumentet som det skulle se ut på en utskriven sida.

 • Klicka på hel skärms läsningi gruppen dokumentvyer på fliken Visa .

  Menyfliksområdet i Office 14

Du kan använda något av följande alternativ för att flytta från sida till sida i ett dokument:

 • Klicka på pilarna i det nedre hörnet på sidorna.

 • Tryck på PGDN och PGUP eller blank steg och BACKSTEG på tangent bordet.

 • Klicka på pilarna längst upp i mitten av skärmen.

  Tips: Klicka på visnings alternativoch sedan på visa två sidor Bild av knapp om du vill visa två sidor eller skärmar på en gång.

Flytta en skärm bild i taget

 1. Klicka på visnings alternativoch sedan på visa två sidor Bild av knapp om du vill visa två sidor eller skärmar på en gång.

 2. Tryck på CTRL + HÖGERPIL eller CTRL + VÄNSTERPIL för att flytta en skärm bild i taget.

Klicka på visnings alternativoch gör sedan något av följande:

 • Först kontrollerar du att alternativet Visa utskriven sida under Visa alternativ inte är markerat. Om du vill visa texten i en större storlek klickar du på öka text storlek. Om du vill visa mer text på skärmen klickar du på minska text storlek.

 • För att visa sidan som den skulle visas när du skriver ut den klickar du på Visa utskriven sida.

 • Om du vill visa två sidor samtidigt klickar du på Visa två sidor Bild av knapp .

Hoppa till en skärm

 • Tryck på HOME eller END för att hoppa till den första eller sista sidan av dokumentet.

 • Om du vill gå till en viss skärm skriver du in skärm numret och trycker sedan på RETUR.

Hoppa till ett avsnitt i dokumentet

Du kan använda sidan Bläddra bland sidorna på fliken dokument i navigerings fönstret för att hitta den del av dokumentet som du vill hoppa till.

 1. Om navigerings fönstret inte visas klickar du på sida x av x högst upp i mitten av skärmen, klickar på hoppa till en sidaoch klickar sedan på navigerings fönster.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill hoppa till en rubrik i dokumentet klickar du på rubriken Bläddra bland rubrikerna på fliken dokument och klickar på en rubrik. Det här alternativet är inte tillgängligt om dokumentet saknar rubriker.

  • Om du vill gå till en viss sida klickar du på knappen Bläddra bland sidorna på fliken dokument och klickar sedan på miniatyr bilden för den sidan.

Överst på sidan

 1. Klicka på pilen bredvid markerings färg för texti namn listen.

 2. Klicka på den färg markering du vill använda.

 3. Markera texten eller bilden som du vill markera.

 • Om du vill inaktivera markeringar klickar du på text markerings färgoch sedan på Avbryt markeringeller trycker på ESC.

 • Om du vill ändra överstryknings färg klickar du på pilen bredvid markerings färg för textoch klickar sedan på den färg du vill använda.

 • Klicka på Infoga kommentari namn listen.

Spåra ändringar i dokumentet

 1. Om du vill tillåta inmatning av dokumentet klickar du på visnings alternativoch sedan på Tillåt inmatning.

 2. Klicka på visnings alternativ igen, peka på Spåra ändringaroch klicka sedan på Spåra ändringar.

 3. Gör önskade ändringar.

Överst på sidan

Söka efter eller ersätta ett ord eller en fras

 1. Klicka på verktygoch sedan på Sök.

 2. Skriv den text du vill söka efter i rutan Sök efter, precis som i en annan vy i Microsoft Word.

 3. Om du vill ersätta texten i dokumentet med någon annan text klickar du på fliken Ersätt och skriver sedan ersättnings texten i rutan Ersätt med .

  Obs!: Om du vill använda replacemåste du klicka på visnings alternativoch sedan på Tillåt inmatning.

 1. Markera ett ord eller en fras i dokumentet.

 2. Klicka på verktygoch sedan på Referensinformation.

  Obs!: Om du vill välja en viss typ av forsknings material, till exempel en ord lista, en översättnings ord lista, ett uppslagsverk eller en synonym ordbok, väljer du en referensinformations tjänst i åtgärds fönstret Referensinformation .

 • Klicka på Stäng i det övre högra hörnet på skärmen eller tryck på ESC.

Överst på sidan

Hel skärms läsvyn är optimerad för att läsa ett dokument på dator skärmen. I läsvyn i hel skärms läge kan du också visa dokumentet som det skulle se ut på en utskriven sida.

Läsa ett dokument

 • Klicka på hel skärms läsningi gruppen dokumentvyer på fliken Visa .

  Bild av menyfliksområdet i Word

Du kan använda något av följande alternativ för att flytta från sida till sida i ett dokument:

 • Klicka på pilarna i det nedre hörnet på sidorna.

 • Tryck på PGDN och PGUP eller blank steg och BACKSTEG på tangent bordet.

 • Klicka på pilarna längst upp i mitten av skärmen.

  Tips: Klicka på visnings alternativoch sedan på visa två sidor Bild av knapp om du vill visa två sidor eller skärmar på en gång.

Överst på sidan

 1. Klicka på visnings alternativoch sedan på visa två sidor Bild av knapp om du vill visa två sidor eller skärmar på en gång.

 2. Tryck på CTRL + HÖGERPIL eller CTRL + VÄNSTERPIL för att flytta en skärm bild i taget.

Överst på sidan

Klicka på visnings alternativoch gör sedan något av följande:

 • Om du vill visa texten i en större storlek klickar du på öka text storlek.

 • Om du vill visa mer text på skärmen klickar du på minska text storlek.

 • Om du vill visa sidan som den skulle se ut klickar du på Visa utskriven sida.

 • Om du vill visa två sidor samtidigt klickar du på Visa två sidor Bild av knapp .

Överst på sidan

 • Tryck på HOME eller END för att hoppa till den första eller sista sidan av dokumentet.

 • Om du vill gå till en viss skärm skriver du in skärm numret och trycker sedan på RETUR.

Överst på sidan

Du kan använda dokument översikten eller miniatyr fönstret för att hitta den del av dokumentet som du vill hoppa till.

 1. Om dokument översikten eller miniatyr fönstret inte visas klickar du på hoppa till en sida eller ett avsnitt i ett dokument längst upp i mitten av skärmen och klickar sedan på dokument översikt eller miniatyrer.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill hoppa till en rubrik i dokumentet klickar du på rubriken i dokument översikten.

  • Om du vill gå till en viss sida klickar du på miniatyr bilden för den sidan.

Överst på sidan

I läsvyn i hel skärms läge kan du framhäva innehåll, spåra ändringar, lägga till kommentarer och granska ändringar.

Markera det innehåll som du vill komma ihåg

 1. Klicka på Läs verktygoch sedan på markerings färg för text.

 2. Markera texten eller bilden som du vill markera.

 • Om du vill inaktivera markeringen klickar du på Läs verktyg, klickar på text markerings färgoch sedan på Avbryt markeringeller trycker på ESC.

 • Om du vill ändra överstryknings färg klickar du på Läs verktyg, klickar på pilen bredvid markerings färg för textoch klickar sedan på den färg du vill använda.

Spåra ändringar i dokumentet

 1. Om du vill tillåta inmatning av dokumentet klickar du på visnings alternativoch sedan på Tillåt inmatning.

 2. Klicka på visnings alternativ igen, peka på Spåra ändringaroch klicka sedan på Spåra ändringar.

 3. Gör önskade ändringar.

Lägga till kommentarer

 • Placera insättnings punkten där du vill lägga till kommentaren, klicka på Läs verktygoch klicka sedan på ny kommentar.

Överst på sidan

 1. Klicka på Läs verktygoch sedan på Sök.

 2. Skriv den text du vill söka efter i rutan Sök efter, precis som i en annan vy i Microsoft Office Word.

 3. Om du vill ersätta texten i dokumentet med någon annan text klickar du på fliken Ersätt och skriver sedan ersättnings texten i rutan Ersätt med .

Överst på sidan

 1. Markera ett ord eller en fras i dokumentet.

 2. Klicka på Läs verktygoch sedan på Referensinformation.

  Obs!: Om du vill välja en viss typ av forsknings material, till exempel en ord lista, en översättnings ord lista, ett uppslagsverk eller en synonym ordbok, väljer du en referensinformations tjänst i åtgärds fönstret Referensinformation .

Överst på sidan

 • Klicka på Stäng i det övre högra hörnet på skärmen eller tryck på ESC.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×