Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Skype för företag innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team med hjälp av mötes- och chattappen. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns på i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i Kortkommandon i Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Skype för företag

Med Skype för företag kan du kan planera och genomföra onlinemöten med upp till 250 deltagare närvarande. Dessutom kan du ringa kollegor och skicka meddelanden till dem. Elementen i användargränssnittet i Skype för företag varierar beroende på vilken typ av kommunikationselement du väljer: kontakter, konversationer, telefonsamtal eller möten.

Om du är en person med nedsatt syn eller nedsatt syn., eller om du har begränsad rörlighet, skapa en psykisk Skype för företag UI-modell. Områden och särskilda element i Användargränssnittet beskrivs i tabellen nedan.

Område

Element du hittar i området

Första raden: Menyrad eller ditt personliga inlägg

 • Om du använder i standardvyn för programmet anger du den Vad händer i dag? textrutan är i den första raden. Den visar personligt anpassade inlägget.

 • Om du ändrar standardvy om du vill visa menyraden för programmet menyraden finns i den första raden, följt av den Vad händer i dag? textruta.

Andra raden: Information om dig

 • Användarnamn

 • Statusmeny. Visar din status, t.ex. Tillgänglig, Upptagen eller Stör ej, för att nämna några alternativ.

 • Ange din plats och knappen. Visar din plats eller kan du ange din plats.

Tredje raden: en gruppen på fliken som ändrar informationen som visas i området huvudsakliga av knappen Användargränssnittet och alternativ

 • Fliken Kontakter. Visar information om dina kontakter.

 • Fliken Chattrum (om den är tillgänglig för ditt konto). Visar information om chattrum som du tillhör eller följer.

 • Fliken Konversationer. Visar information om dina nuvarande och tidigare konversationer.

 • Fliken Telefon. Visar information om din röstbrevlåda och en knappsats för att ringa telefonsamtal (om det är tillgängligt för ditt konto).

 • Fliken Möten. Visar information om dina kommande möten.

 • Knappen Alternativ. Gör att du kan komma åt inställningar för appen.

 • Knappen Visa menyraden. Kan du få följande knappar och menyer:

  • Arkiv-menyn

  • Knappen Träffas nu

  • Verktygsmenyn

  • Hjälpmenyn

  • Växlingsknappen Visa menyrad. Visar eller döljer menyraden för appen i den första raden i användargränssnittet.

Variabelt antal rader: Information som motsvarar fliken du valde

Om du väljer fliken Kontakter visas följande information:

 • Sökrutan Hitta någon. Söker efter personer i organisationen eller i Skype för företag (om den är tillgänglig i organisationen).

 • Vyflikar för Kontakt:

  • Grupper fliken grupper och visar kontakter efter dina Favoriter, dina egna grupper och andra kontakter.

  • Fliken Status. Grupperar och visar dina kontakter efter status, t.ex. Online eller Inte vid datorn osv.

  • Fliken Relationer. Grupperar och visar dina kontakter efter sekretessrelation med dig, t.ex. Kolleger,, Vänner och familj eller Arbetsgrupper osv.

  • Fliken Nytt. Visar de personer som har lagt till dig i sina kontaktlistor.

  • Knappen Lägg till en kontakt, skapa en grupp och anpassa kontaktlistan. Lägger till kontakter, skapar grupper och ställer in visningsalternativ.

 • Kontaktuppgifterna för varje person omfattar namn, status och enhetsstöd (t.ex. Video aktiverad).

Om du väljer fliken Konversationer visas följande information:

 • Konversationsfliken Alla. Visar alla dina nuvarande och tidigare konversationer.

 • Konversationsknappen Missade. Visar dina missade konversationer.

 • Knappen Samtal. Visar din samtalshistorik.

 • Alla konversationer eller samtal i din samtalshistorik.

Om du väljer fliken Telefon, visas följande information (om den är aktiverad på ditt konto):

 • Sökrutan Hitta någon eller ring ett nummer. Söker efter personer i organisationen eller ange ett telefonnummer du vill ringa.

 • Knapparna Knappsats. Gör att du kan ange ett telefonnummer eller slå det senaste telefonnumret på nytt och ringa ett telefonsamtal.

 • Menyn Se alternativ för röstbrevlåda. Visar en meny som innehåller följande kommandon: Ring upp röstbrevlådan, Ändra hälsning och Ställ in röstbrevlåda.

 • Alla dina röstmeddelanden.

Om du väljer fliken Möten visas följande information:

 • Knappen Träffa nu. Startar ett möte nu.

 • Alla dina möten grupperade efter planerade datum.

Senaste raden: Information om din primära enhet

Menyn Välj primär enhet. Visar information om ljud- och videoklipp på din primära enhet.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Du kan använda Skype för företag med kortkommandon. Mer information finns i kortkommandon i Skype för företag. Här följer några vanliga kortkommandon för Skype för företag:

 • Flytta framåt bland elementen i Skype för företag gränssnitt, tryck på TABB eller om du vill flytta tillbaka, trycker du på SKIFT + TABB.

 • Tryck på höger eller vänster piltangenterna för att bläddra i menyraden eller flytta mellan flikarna.

 • Om du vill flytta mellan objekt i en listvy, trycker du på upp eller ned piltangenterna.

 • Tryck på RETUR om du vill markera ett objekt. Om du vill stänga en dialogruta eller flytta fokus tillbaka, trycker du på Esc.

 • Om du vill visa eller dölja menyraden i den översta raden i huvudfönstret i Skype för företag, trycker du på Alt. Det finns fyra menyer på menyraden: fil (Alt + F), Möte nu (Alt + M), Verktyg (Alt + T) och Hjälp (Alt + H). Du kan öppna objekten i menyn genom första att trycka på kortkommandot för menyn och sedan på den bokstav (understruken) för menyalternativet. Till exempel öppna menyalternativet AlternativVerktyg-menyn trycker du på Alt + T, O.

 • Öppna varje flik i huvudfönstret:

  • Tryck på Ctrl + 1 för att öppna fliken kontakter.

  • Tryck på Ctrl + 2 för att öppna fliken Chat rum.

  • Tryck på Ctrl + 3 för att öppna fliken konversationer.

  • Tryck på Ctrl + 4 för att öppna fliken Telefon.

  • Tryck på Ctrl + 5 för att öppna fliken möten.

 • Om du vill börja kommunicera med en kontakt i listan kontakter genom att trycka på upp eller NEDPIL flera gånger tills du hör kontakten och tryck sedan på RETUR för att öppna alternativmenyn. Tryck på TABB för att navigera på menyn. Tryck på RETUR om du vill välja ett alternativ.

Särskilda anmärkningar för Skype för företag

Ändra textstorlek för snabbmeddelanden

Om du vill ändra storleken på texten som visas i konversationer gör du så här:

 1. I ett konversationsfönster, tryck på TABB tills du hör ”mer alternativknappen” och tryck sedan på RETUR. Menyn Fler alternativ öppnas.

 2. Om du vill markera menyalternativet Visningsstorleken för Snabbmeddelanden Text, tryck på t

 3. Använd på nedåtpilen tills du hör storlek och tryck sedan på RETUR för att välja visningsstorleken text du vill använda.

  Obs!: Detta ändrar storleken på texten på din skärm, men inte på texten i meddelandet du skickar.

  Tips: Om du vill snabbt flytta tillbaka fokus till din snabbmeddelandeområdet, trycker du på Ctrl + Skift + M.

Justera skärmläsarens volym när du startar eller får ett samtal

Det kan hända att volymen för hörbara feedback från Skärmläsaren minskar när du initierar och ta emot ett samtal med Skype för företag om du har Dolby ljudkontroller på din dator. Det här är ett känt problem och behandlas i Windows 10 för alla ljudenhet tillverkare. Tills fix implementeras för alla enheter, kan du eliminera denna volym minskning med hjälp av något av följande två metoder:

 • Ansluta externa USB-högtalare.Högtalare som saknar USB-anslutning använder din enhets inbyggda ljudenhet med Dolby-drivrutinen. Anslut externa USB-högtalare till din enhet istället för att använda din enhets inbyggda högtalare eller högtalare som du ansluter till hörlursuttaget.

 • Inaktivera funktionen Dolby av ljud drivrutinen. Om du vill öppna funktionen Dolby genom att utföra följande steg:

  1. I Windows 10, trycker du på Windows-logotypen + jag för att öppna Inställningar och skriv ljud. Tryck på NEDPIL tills du hör ”ljud” och tryck på RETUR.

  2. Tryck på nedåtpilen tills du hör aktuella ljudenheten och tryck sedan på Alt + P för att öppna Egenskaper i dialogrutan Inställningar för ljud.

  3. Om du vill öppna fliken Dolby, tryck på TABB tills du hör ”Dolby” och tryck sedan på HÖGERPIL tills du hör: ”markerad, Dolby fliken”.

Aktivera fjärrskrivarläget (TTY) i Skype för företag

Om du använder en fjärrskrivarenhet (TTY) aktiverar du TTY-läge i Skype för företag enligt följande:

 1. Tryck på Alt + T + O för att öppna menyalternativet AlternativVerktyg-menyn i Skype för företag. Du hör: ”Skype för företag, alternativ”.

 2. Tryck på NEDPIL tills du hör ”telefoner flikobjekt” och tryck på TABB tills du hör: ”avmarkerad, aktivera TTY kryssruta”.

 3. Tryck på blanksteg om du vill aktivera TTY-läge. Du hör: ”markerat”.

Använd Skype för företag med röstigenkänning

Taligenkänningsverktyg är användbara för personer som har begränsad rörlighet och som behöver använda röstkommandon (i stället för tangentbordet eller musen) för att styra Microsoft-produkter som Skype för företag.

Du kan använda taligenkänningsverktyg från tredje part eller funktionen Taligenkänning, som ingår i Windows-operativsystemet. För att aktivera Taligenkänning på datorn går du till Använda taligenkänning.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Dela din skärm med hjälp av en skärmläsare i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina möten mer tillgängliga med Skype för företag

Skype för företag på Mac innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team med hjälp av mötes- och chattappen. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns på i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Skype för företag på Mac

Med Skype för företag kan du kan planera och genomföra onlinemöten med upp till 250 deltagare närvarande. Dessutom kan du ringa kollegor och skicka meddelanden till dem. Elementen i användargränssnittet i Skype för företag varierar beroende på vilken typ av kommunikationselement du väljer: kontakter, konversationer, telefonsamtal eller möten.

Om du har nedsatt syn eller är synskadad, eller om du har begränsad rörlighet, kan du bygga en mental modell av Skype för företag användargränssnitt. Användargränssnittets områden och specifika delar beskrivs i tabellen nedan.

Område

Element du hittar i området

Första kolumnen: Huvudnavigeringsgrupp

 • Popup-knappen Min profil:

  • Ändra din tillgänglighetsinformation

  • Skriv ett anpassat statusmeddelande

 • FlikenChattar

 • Fliken Möten tab

 • Fliken Samtal

 • Fliken Kontakter tab

Andra kolumnen: ett fönster som visar objekt som är relaterade till varje objekt i gruppen Huvudnavigering

 • Chattar:

  • Rutan Sök efter kontakter.

  • En lista över snabbmeddelanden

 • Möten:

  • En lista över kommande möten

 • Samtal

  • All samtalsalternativ

  • Missade samtalsalternativ

  • Sparat rings upp (om du har något)

  • Alternativet Röstmeddelanden (beroende på inställningarna)

 • Kontakter innehåller:

  • Alla kontakter alternativ, där du har:

   • Rutan Sök efter kontakter.

   • Favoriter kontaktgrupp

   • Övriga kontakter kontaktgrupp

  • Nya kontakter alternativet (för personer som inte finns i dina kontakter, men har lagt till dig som kontakt)

Tredje kolumnen: en ruta med information om objektet som är markerat i den andra kolumnen.

 • Innehåller information om chattar och kontakter, till exempel en chatt logg eller ett kontaktkort.

 • Innehåller en knapp för att ansluta till en markerade mötet.

 • Visar en knappsats för samtal.

Som standard startar Skype för företag på Mac med fliken kontakter aktiverad.

Visa konversationer i separata fönster

Som standard visar Skype för företag på Mac alla snabbmeddelanden (IM) konversationer om en kontakt i ett annat fönster i samma fönster. Du kanske föredrar att hantera konversationer när de är i ett separat fönster. Du kan ändra inställningen i.

 1. Om du vill gå till Inställningar, när den är i Skype för företag, tryck på kommando +, (komma).

 2. När du öppnar Skype för företagInställningar för första gången är på fliken Allmänt markerad som standard. Du hör: ”Allmänt markerad, knappen”.

  Tips: Tryck på TABB för att flytta mellan flikarna. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill välja en flik.

 3. Om det behövs, tryck på TABB tills du hör ”visa konversationer i separata fönster, avmarkerade kryssrutan”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill välja alternativet.

Växla eller inaktivera ljud för inkommande meddelanden och samtal

Ljudeffekter för inkommande meddelanden meddela dig om ett nytt snabbmeddelande eller ett inkommande samtal. Aviseringar för samtal och meddelanden är aktiverade som standard. Du kan ändra inställningarna i Inställningar.

 1. Om du vill gå till Inställningar, när den är i Skype för företag, tryck på kommando +, (komma).

 2. Tryck på vänster eller höger piltangent eller TABB tills du hör: ”aviseringar, knappen”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 3. Tryck på vänster eller höger piltangent eller TABB tills du hör det alternativ du vill ha:

  • ”Spela upp ljud avseende samtal” att växla ljud för samtal eller inaktivera.

  • ”Spela upp ljud avseende meddelanden” att växla ljud för meddelanden på eller av.

  • ”Välja aviseringar när du delar skärmar” kan växla meddelanden eller inaktivera under skärmdelning.

  Tryck på blanksteg om du vill markera eller avmarkera ett alternativ.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Kontrollera att snabb Nav är aktiverat, även med VoiceOver aktiverat. Tangenterna CTRL och ALT kallas ”VoiceOver tangenter” eller ”CTRL + ALT-tangenter”. Om du vill ange VoiceOver-kommandon, håller du ned CTRL + ALT, tillsammans med en eller flera tangenter.

 • Tryck på CTRL + ALT + piltangenterna om du vill flytta runt i huvudfönstret i. Du kan också använda TABB-tangenten (går framåt) eller SKIFT + TABB (för att gå bakåt) för att navigera i fönstret.

 • Hantera objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil.

 • Markera och avmarkera ett objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 • Stäng objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+uppil.

 • Att bläddra i menyer eller listor, tryck på UPPIL pilen eller på nedåtpilen och trycker på blanksteg om du vill göra ett val.

 • Stäng en meny eller en lista genom att trycka på Esc.

 • Programmenyn finns i menyraden och tabellen innehåller menyer och kommandon för Skype för företag för Mac. Om du vill komma åt menyraden, trycker du på CTRL + ALT + M. Du hör: ”menyraden Apple”. Använd högerpilen för att bläddra igenom menyerna: Skype för företag, Arkiv, Redigera, kontakter, konversationer, fönster och Hjälp. Tryck på nedåtpilen för att öppna en meny och uppåt och nedpilarna för att bläddra igenom objekten i en meny. Markera ett objekt, trycka på blanksteg.

Mer information finns i Kortkommandon i Skype för företag.

Använda VoiceOver-objektväljaren

Om du vill navigera enkelt i Skype för företag kan du även använda VoiceOver-objektväljaren. Du aktiverar objektväljaren genom att trycka på Ctrl+Alt+I. Du hör: ”Objektväljare-meny”. Navigera sedan på menyn med piltangenterna och lyssna på innehållet.

Gå till inställningarna i Skype för företag

Öppna Inställningar genom att trycka på kommando +, (komma). Du hör ”inställningar” och det aktuella fliknamnet. Använda CTRL + ALT + piltangenterna eller TABB för att navigera i fönstret för att höra alternativen. Tryck på blanksteg om du vill markera eller avmarkera ett alternativ. Om du vill stänga Inställningar trycker du på Esc.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Dela din skärm med hjälp av en skärmläsare i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör det lättare att använda Skype för företag-möten

Skype för företag-appen för iPhone och iPad innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team med hjälp av mötes- och chattappen. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns på i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Skype för företag

När du har startat Skype för företag-appen på iPhone hittar du följande element i layouten:

Obs!: Skype för företag väljer vad som ska visas utifrån den senaste aktiviteten. Vad som visas på enheten kan variera.

 • Din profil, knappen Möten, samtalsknappen Telefon (om tillgänglig på ditt konto) och knappen Kontakter.

 • Rutan Sök efter kontakter.

 • Rubriken Kommande (om du har kommande möten).

 • Rubriken Senaste, med din senaste kommunikation, bland annat möten.

Navigera med hjälp av beröring

Navigera med beröring med VoiceOver.

 • Rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger genom att svepa med tre fingrar i den riktningen.

 • Välj ett kommando eller annat gränssnittselement genom att trycka en gång.

 • Aktivera markerat kommando eller annat gränssnittselement genom att dubbeltrycka.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Dela din skärm med hjälp av en skärmläsare i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina möten mer tillgängliga med Skype för företag

Skype för företag-appen för android innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team med hjälp av mötes- och chattappen. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns på i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Skype för företag

När du har startat Skype för företag-appen på en android-telefon hittar du följande element i layouten:

Obs!: Skype för företag väljer vad som ska visas utifrån den senaste aktiviteten. Vad som visas på enheten kan variera.

 • Din profil, knappen Möten, samtalsknappen Telefon (om tillgänglig på ditt konto) och knappen Kontakter.

 • Sök efter kontakter eller rutan Sök i företagskatalogen (beroende på dina kontoinställningar).

 • Rubriken Kommande (om du har kommande möten).

 • Rubriken Senaste, med din senaste kommunikation, bland annat möten.

Navigera med hjälp av beröring

Navigera med beröring med TalkBack.

 • Rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger genom att svepa med två fingrar i den riktningen.

 • Välj ett kommando eller annat gränssnittselement genom att trycka en gång.

 • Aktivera markerat kommando eller annat gränssnittselement genom att dubbeltrycka.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda TalkBack för att dela en presentation i Skype för företag för Android

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina möten mer tillgängliga med Skype för företag

Skype för företag app för Windows Phone innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det lättare för personer med funktionshinder som begränsad rörlighet i fingrarna eller nedsatt syn att använda mötet och messaging app.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Skype för företag

I det övre högra hörnet av Skype för företag är huvudsakliga vyn knappen Min info som visar din profilbild och den aktuella tillgänglighetsstatusen. Du kan använda den här knappen för att komma åt en meny för att lägga till eller redigera din personliga anteckning, ändra din tillgänglighet, logga ut och ändra inställningar för vidarekoppling.

Nedan Min info visas knappen rubriken för den aktuella vyn. Det finns tre vyer: kontakter, senaste och möten. När du öppnar Skype för företag kan öppnas i vyn kontakter. Dina kontaktgrupper listas i den aktuella vyn och du kan navigera och öppna grupper att få åtkomst till dina kontakter.

Vyn senaste visar dina senaste aktiviteter, till exempel konversationer och samtal. Vyn möten visas dina kommande möten.

Längst ned i varje vy är appfältet som innehåller följande knappar:

 • Knappsats för att ange telefonnummer och att ringa samtal.

 • För att lyssna på röstmeddelanden mottagna röstmeddelanden.

 • Sök för att söka efter personer i din organisations katalog.

Obs!: Knapparna tillgängliga kan variera beroende på din organisations Skype för företag inställningar.

Du kan visa appfältet om du vill välja Logga ut, Inställningar, eller om Skype för företag.

Navigera med hjälp av touch

Om du vill navigera och bläddra genom element i Skype för företag kan du använda följande gester:

 • Svep åt höger om du vill gå framåt och Svep åt vänster för att gå bakåt i en vy eller i en lista.

 • Om du vill markera, öppna eller expandera ett objekt, dubbelklicka på skärmen.

 • Om du vill växla mellan kontakter, senaste och möten vyer, Svep åt vänster eller höger med två fingrar.

Snabbreferens

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med Skype för företag

Skype för företag i Outlook på webben innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det lättare för personer med funktionsnedsättningar som begränsad finmotorik eller synskada att använda meddelandeappen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Skype för företag i Outlook på webben, rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Skype för företag körs i Outlook på webben, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Skype för företag

Skype för företag i Outlook på webben körs i Outlook på webben. Det finns Office 365 startprogrammet i det övre vänstra hörnet av Outlook på webben. Är Skype för företag-knapp som öppnar Skype för företag till höger i samma menyfliksområdet.

När du först öppnar Skype för företag i Outlook på webben är fliken alla kontakter aktiv. Den här första av två flikar visas alla kontakterna Skype för företag visas i alfabetisk ordning efter förnamn. Andra av de två flikarna fliken Online visar Skype för företag kontakter som är online.

När du trycker på RETUR på en kontakt, öppna chattar med den personen. Fönstret kontakter ersätts med en chattfönstret. Högst upp i chattfönstret är kontaktens namn och status, förutom knappen Lägg till personer som kan du lägga till fler personer i din chatt. Under kontaktens uppgifter är meddelanden i konversationen. Längst ned i Skype för företag är chattfönstret chatt inmatningsfält där du kan skriva meddelandet. Ikonen för uttryckssymboler finns på höger sida av chatt inmatningsfält.

Det finns tre kontroller i marginalen till höger. Rutan Sök Skype kan du söka Skype för företag för kontakter. Knappen kontakter går du till rutorna för kontakter. Knappen Ny chatt kan du starta en ny konversation med en eller flera kontakter på Skype för företag.

När du har aktiva konversationer pågående visas deltagarnas ikoner under dessa tre kontroller i den högra marginalen.

Det finns två ytterligare objekt i den nedre högra marginalen i fönstret Skype för företag: ikonen Växla chatt meddelanden och ge feedback ikon. Först stänger Outlook på webben chatt meddelanden eller inaktivera. Andra startar ett feedback-formulär i en ny flik i webbläsaren, där du kan skicka ett meddelande till Skype för företag-gruppen.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Navigera i Skype för företag i Outlook på webben och växla mellan objekt på skärmen med hjälp av tangentbordet och Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren. Du kan även använda några andra skärmläsare, till exempel JAWS. Aktivera Skärmläsaren eller inaktivera i Windows, trycker du på Ctrl + Windows-tangenten + RETUR.

 • När du har startat Skärmläsaren, för att navigera till Skype för företag i Outlook på webben, trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Öppna startprogrammet”. Tryck på TABB tills du hör ”på nedåtpilen använda Skype för företag konversationer fönstret” och tryck på blanksteg.

 • Använd TABB för att gå framåt och SKIFT + TABB för att gå bakåt om du vill navigera bland kontroller Skype för företag. Använda på nedåtpilen för att flytta i en lista. Om du vill markera, tryck på RETUR.

  Eftersom den här versionen av Skype för företag fungerar inuti Outlook på webben, är det enkelt att flytta ut ur Skype för företag kontroller och i Outlook på webben-kontroller. Som tur är är det lika enkelt att flytta tillbaka genom att trycka på Ctrl + F6 eller SKIFT + TABB.

 • För att gå från fliken Alla Kontakter till listan Kontakter trycker du på tabbtangenten tills du hör namnet på den första kontakten.

 • Tryck på nedåtpilen eller piltangent upp om du vill gå igenom namnen på kontakterna i kontaktlistan. När fokus är på en kontakt kan höra du kontaktens namn eller e-post och aktuell status. Tryck på RETUR om du vill starta en konversation med den markerade kontakten.

 • Om skärmläsaren slutar läsa eller beter sig konstigt kan du trycka på Alt+Tab för att lämna det aktiva fönstret. Tryck sedan på Alt+Tab igen för att gå tillbaka till fönstret. På så sätt återställs skärmläsarens fokus till det aktiva fönstret.

 • För att avsluta Skype för företag trycker du på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka ett snabbmeddelande i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Gör dina möten mer tillgängliga med Skype för företag

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×