Lär dig att söka efter poster

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Län, söka efter specifika poster kommer att omfatta mer än en snabb överblick av ett datablad. I den här artikeln lär du dig fem sätt att söka efter specifika poster baserat på dina behov.

Vad vill du göra?

Bläddra igenom alla poster

Gå till en viss post

Söka efter en specifik post

Filter för att se ett begränsat antal poster

Skapa en fråga om du vill söka efter en specifik post

Bläddra igenom alla poster

Du kan bläddra igenom posterna genom att använda TABB-tangenten när du vill flytta till en post i taget, för att söka efter en viss post. Du kan också bläddra igenom posterna i en tabell i Databladsvy med hjälp av knapparna Posthantering. Knapparna Posthantering finns längst ned i tabellen eller formuläret.

Navigeringsknappar

1. Gå till den första posten

2. Gå till föregående post

3. Aktuell post

4. går du till nästa post

5. Gå till den sista posten

6. Öppna en ny (tom) post

7. symbol för filter

8. sökrutan

Meddelanden: 

 • När du klickar i rutan Aktuell post du skriver ett nummer och trycker på RETUR för att navigera till den posten. Postnumret räknas i tur och ordning från början av formulär eller datablad. Den motsvarar inte ett fältvärde.

 • To know if a filter has been applied, see the filter indicator button. If there is no filter applied or all the filters have been cleared, it displays No Filter. When it displays Filtered, you can click this button to remove the filter. Similarly, when it displays Unfiltered, you can click this button to apply the last filter that you used, if any.

 • When you enter text in the Search box, the first matching value is highlighted in real time as you enter each character. You can use this feature to quickly search for a record with a matching value.

Överst på sidan

Gå till en viss post

Du kan gå till en viss post i Access när du vet vilken post som du vill söka efter. Rutan Gå till kan du välja en viss post från en nedrullningsbar lista och läggs vanligtvis till formulär.

Gå till rutan

 • Om du vill navigera till en viss post klickar du på pilen till höger om rutan Gå till och väljer en post från den nedrullningsbara listrutan.

  Obs!: Om du vet att de första tecknen i den post som du vill navigera skriva du de tecken i rutan Gå till för att snabbt hitta den posten.

Gå till rutan visar tillräckligt med data om du vill identifiera varje post. När du väljer en post i listan visas resten av den posten data i området huvudsakliga i formuläret.

Överst på sidan

Söka efter en specifik post

Du kan söka efter en viss post i en tabell eller ett formulär med hjälp av fliken Sök i dialogrutan Sök och Ersätt . Det här är ett verkligt val för att söka efter en viss post när den post som du vill leta reda på uppfyller specifika villkor, till exempel sökvillkor och jämförelseoperatorer, till exempel ”är lika med” eller ”innehåller”.

Obs!: Du kan endast använda dialogrutan Sök och Ersätt om tabellen eller formuläret för närvarande visar data. Detta gäller även om det finns inga synliga poster eftersom ett filter har använts.

 1. Öppna tabellen eller formuläret och klicka sedan på det fält som du vill söka.

 2. Klicka på Sök i gruppen Sök på fliken Start eller tryck på CTRL+F.

  Dialogrutan Sök och Ersätt visas med fliken Sök aktiverad.

 3. Skriv värdet som du vill söka efter i rutan Sök efter .

 4. Om du vill ändra det fält som du vill söka eller söka i hela underliggande tabell klickar du på ett lämpligt alternativ i listan Leta i .

  Tips: Listan Matcha representerar en jämförelseoperator (till exempel ”är lika med” eller ”innehåller”). Om du vill bredda sökningen i listan Matcha klickar du på Någon del av fältet.

 5. Markera allai listan Sök och klicka sedan på Sök nästa.

 6. Klicka på Avbryt i dialogrutan Sök och Ersätt om du vill stänga dialogrutan när objektet som du söker är markerat. Poster som uppfyller dina villkor är markerade

Mer information om hur du använder dialogrutan Sök och Ersätt finns i artikeln använda dialogrutan Sök och Ersätt om du vill ändra data.

Överst på sidan

Filter för att se ett begränsat antal poster

Du kan filtrera om du vill se ett begränsat antal poster om du vill se de poster som uppfyller vissa villkor och jämförelseoperatorer. Till exempel om du vill begränsa snabbt de poster som visas, högerklickar du på ett fält vars värde du vill matcha och välj sedan är lika med, Är inte lika med, innehållereller Innehåller inte längst ned i snabbmenyn. Ett filter kan aktiveras eller inaktivera, vilket gör det enkelt att växla mellan filtrerad och ofiltrerad vyer av samma data. Till skillnad från sökningar begränsar ett filter endast vilka poster som är visas.

 1. Öppna en tabell eller ett formulär om du vill använda ett filter som baseras på en markering.

 2. Klicka på Avanceratom du vill kontrollera att tabellen eller formuläret redan inte är filtrerad, på fliken Start i gruppen Sortera & Filter och klicka sedan på Ta bort alla filterom kommandot är tillgängligt.

 3. Navigera till den post som innehåller det värde som du vill använda som en del av filtret, klickar du i kolumnen (i databladsvyn) eller styra (i formulär, rapport eller Layout-vy). Om du vill filtrera baserat på några select enbart de tecken som du vill använda.

 4. Klicka på markeringpå fliken Start i gruppen Sortera & Filter och sedan på det filter som du vill använda.

 5. Upprepa steg 3 och 4 om du vill filtrera andra fält som baseras på en markering.

Mer information om hur du använder ett filter finns i artikeln Använd ett filter för att visa väljer du poster i en Access-databas.

Överst på sidan

Skapa en fråga om du vill söka efter en specifik post

Tekniker som du kan använda för att söka och filtrera poster är mycket användbart för att hitta specifika poster för ärendet till hands. Du kanske vill utföra samma söka eller filtrera åtgärden regelbundet. I stället för att återge en uppsättning sökning och filtrering steg varje gång skapar du en fråga. En fråga är ett kraftfullt och flexibelt sätt att söka efter specifika poster eftersom du kan utföra anpassade sökningar, tillämpa anpassat filter och sortera poster. Du kan skapa dina egna frågor för att fokusera på specifika poster och besvara specifika frågor. När du skapat en fråga kan sparas och återanvändas, och kan även användas i skapa formulär och rapporter.

När du använder en fråga för att söka eller filtrera kan använda du villkor baserat på vilken typ av data som du söker. Olika typer av information lagras som olika typer av data. Till exempel lagras födelsedagar som datum/tid-data, medan namnen lagras som text.

Ibland kan inte kan du hitta en viss post som du vet finns. Det här kan inträffa om du visar poster i ett formulär eller en fråga som inte visar vissa poster på grund av värdet för ett visst fält. Följande exempel visar hur du använder en fråga för att söka efter poster.

Anta att du använder en databas som skapats med hjälp av mallen åtkomstproblem för att spåra problem. Tabellen problem har ett fält som heter Status, som anger om ett visst problem är aktiva, löst eller stängd. Du kan skapa en fråga som visar problem vars status är stängd genom att följa dessa steg:

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa.

 2. Dubbelklicka på problemi dialogrutan Visa tabell och klicka sedan på Stäng.

 3. Dubbelklicka på asterisken (*) i tabellen problem i frågedesignern. Här kan du kontrollera att frågan visar alla fält från de poster som returneras.

  Issues.* visas i den första kolumnen i rutnätet i raden fält . Detta innebär att alla fält från tabellen problem ska returneras.

 4. Dubbelklicka på Status i tabellen problem i frågedesignern.

  Status visas i den andra kolumnen i rutnätet i raden fält .

 5. Avmarkera kryssrutan på raden Visa i den andra kolumnen i frågerutnätet. Här kan du kontrollera att frågan inte visas i Status-fältet.

  Om du inte avmarkerar kryssrutan Visa i kolumnen Status visas i Status-fältet två gånger i frågans resultat.

 6. Skriv = ”stängt”i den andra kolumnen i frågerutnätet på raden villkor . Det här är dina sökvillkor. Det här är hur du se till att frågan returnerar de posterna där värdet för Status är ”stängd”.

  Obs!: I det här exemplet används bara en sökvillkor. Du kan använda flera sökvillkor för en viss sökning genom att lägga till villkor till fler fält och med hjälp av raden eller och ytterligare rader under eller.

  Din fråga är klar ska köras och ser ut ungefär så här:

  Frågerutnätet

 7. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

  Obs!: Om du inte redan har börjat följa upp problem och därför har data i tabellen problem – och du har angett statusen för minst ett problem till ”stängd” – returnerar frågan inte några resultat. Du kan dock spara frågan och använda den när som helst i framtiden.

 8. Spara frågan genom att trycka på CTRL+S.

 9. Skriv ett namn på frågan i fältet Frågenamn , till exempel Stängt problemi dialogrutan Spara som och klicka sedan på OK.

Nu har du en fråga som visar problem vars status är stängt.

Mer information om hur du skapar frågor för att hjälpa dig att hitta poster finns i artikeln Skapa en enkel urvalsfråga.

Mer information om sökning och filtrering villkor finns i artikeln exempel på frågevillkor.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×