Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Lär dig att navigera i To-Do med hjälpmedelsfunktioner

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

To-Do för iOS-appen för iPhone och iPad har hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionshinder som begränsad rörlighet eller dålig syn att skapa att göra-listor och uppgifter. Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som fungerar på din enhet finns i artikeln Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i To-Do för iOS

Vyn Min dag

När du öppnar To-Do första gången visas vyn Min dag. Knappen Sidofält finns längst upp i vyns vänstra hörn. Knappen Förslag finns längst upp i högra hörnet.

Nedanför knapparna visas en informationsbubbla med förslag om du till exempel har uppgifter som förfaller idag eller finns kvar från igår. Kontrollera uppgifterna genom att svepa åt vänster tills du hör ”Granska” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Om det inte finns några meddelanden visas rubrikraden Min dag som inte kan redigeras. Dagens datum visas under rubriken.

Huvudinnehållet tar upp det mesta av utrymmet på skärmen nedanför datumet. Här visas dagens uppgifter. Navigera i listan genom att svepa åt höger eller vänster. VoiceOver läser upp listans objekt och deras status. Om du vill markera ett objekt som slutfört sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ej slutförd uppgift” och dubbeltrycker på skärmen.

Längst ned i vyn Min dag finns knappen Lägg till uppgift. Dubbeltryck på skärmen om du vill lägga till ett objekt.

Vyn Förslag

Du öppnar vyn Förslag genom att svepa åt höger eller vänster i vyn Min dag tills du hör ”Knappen Förslag” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt vänster eller höger för att navigera i listan med förslag. VoiceOver läser upp statusen för varje objekt i listan. Mer information om vad du kan göra med förslag finns i Arbeta med förslag i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Vyn Sidofält

Navigera till vyn Sidofält genom att svepa åt vänster i vyn Min dag eller Uppgiftslista tills du hör ”Knappen Sidofält” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Dolt sidofält”. En meny öppnas med alla dina uppgiftslistor. Navigera i menyn genom att svepa åt vänster eller höger. Dubbeltryck på skärmen för att välja en lista. Om du vill lägga till en ny lista sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ny lista” och dubbeltrycker på skärmen. Mer information om listor finns i Arbeta med listor i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Vyn Uppgiftslista

Navigera till vyn Uppgiftslista genom att svepa åt vänster eller höger i sidofältet tills du hör namnet på listan som du vill redigera och dubbeltryck sedan på skärmen.

Knappen Sidofält finns längst upp i vänstra hörnet i listvyn. Knappen Listalternativ finns längst upp i det högra hörnet.

Nedanför knapparna finns en rubrikrad med listnamnet.

Under rubrikraden tar huvudinnehållet upp det mesta av utrymmet på skärmen. Alla dina uppgifter visas i den här listan. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan de olika uppgifterna. VoiceOver läser upp uppgifterna och deras status. Dubbeltryck på skärmen om du vill visa detaljerna om en uppgift. Om du vill markera en uppgift som slutförd sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ej slutförd uppgift” och dubbeltrycker på skärmen. Mer information om uppgifter finns i Arbeta med uppgifter i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Knappen Lägg till en uppgift finns längst ned i listvyn. Dubbeltryck på skärmen om du vill lägga till ett objekt.

Navigera med hjälp av touch

Här följer några användbara gester för att navigera i To-Do-appen:

 • Om du vill flytta mellan objekt och områden på skärmen eller i en lista sveper du åt höger eller vänster med ett finger.

 • Om du vill markera ett objekt eller en åtgärd dubbeltrycker du på skärmen.

 • Om du vill se vad som visas på skärmen placerar du fingret på skärmen och dra det långsamt runt. VoiceOver läser upp objekten när du når dem. När du hör namnet på det objekt du vill markera lyfter du fingret och dubbeltrycker.

 • Om du vill stänga sökfönstret och avsluta sökläget i vyn Sidofält sveper du bokstaven ”z” med två fingrar.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Appen To-Do för Android fungerar med hjälpmedelsfunktioner i din Android-telefon, som skärmläsaren TalkBack och förstoringsgesten. Om du vill veta hur du anger inställningar och gör det enklare att använda To-Do med de inbyggda hjälpmedelsfunktionerna läser du Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i To-Do för Android

Vyn Min dag

När du öppnar To-Do första gången visas vyn Min dag. Knappen Sidofält finns längst upp i vyns vänstra hörn. Knappen Förslag finns längst upp i högra hörnet.

Nedanför knapparna visas en informationsbubbla med förslag om du till exempel har uppgifter som förfaller idag eller finns kvar från igår. Kontrollera uppgifterna genom att svepa åt höger tills du hör ”Granska” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Om det inte finns några meddelanden visas rubrikraden Min dag som inte kan redigeras. Dagens datum visas under rubriken.

Huvudinnehållet tar upp det mesta av utrymmet på skärmen nedanför datumet. Här visas dagens uppgifter. Navigera i listan genom att svepa åt höger eller vänster. TalkBack läser upp listans objekt och deras status. Om du vill markera ett objekt som slutfört sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ej slutförd uppgift” och dubbeltrycker på skärmen.

Längst ned till höger i vyn Min dag hittar du knappen Lägg till en uppgift. Dubbeltryck på skärmen om du vill lägga till ett objekt.

Vyn Förslag

Öppna vyn Förslag genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Knappen Förslag” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt vänster eller höger för att navigera i listan med förslag. TalkBack läser upp statusen för varje objekt i listan. Mer information om vad du kan göra med förslag finns i Arbeta med förslag i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Vyn Sidofält

Navigera till vyn Sidofält genom att svepa åt vänster i vyn Min dag eller Uppgiftslista tills du hör ”Knappen Sidofält” och dubbeltryck sedan på skärmen. En meny öppnas med alla dina uppgiftslistor. Navigera i menyn genom att svepa åt vänster eller höger. Dubbeltryck på skärmen för att välja en lista. Om du vill lägga till en ny lista sveper du åt höger tills du hör ”Ny lista” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Mer information om listor finns i Arbeta med listor i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Vyn Uppgiftslista

Navigera till vyn Uppgiftslista genom att svepa åt vänster eller höger i sidofältet tills du hör namnet på listan som du vill redigera och dubbeltryck sedan på skärmen.

Knappen Sidofält finns längst upp i det vänstra hörnet i listvyn. Knappen Fler alternativ finns längst upp i det högra hörnet.

Nedanför knapparna finns en rubrikrad med listnamnet.

Under rubrikraden tar huvudinnehållet upp det mesta av utrymmet på skärmen. Alla dina uppgifter visas i den här listan. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan de olika uppgifterna. TalkBack läser upp uppgifterna och deras status. Dubbeltryck på skärmen om du vill visa detaljerna om en uppgift. Om du vill markera en uppgift som slutförd sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ej slutförd uppgift” och dubbeltrycker på skärmen. Mer information om uppgifter finns i Arbeta med uppgifter i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Knappen Lägg till en uppgift finns längst ned i listvyn. Dubbeltryck på skärmen om du vill lägga till ett objekt.

Navigera med hjälp av touch

Här följer några användbara gester för att navigera i To-Do-appen:

 • Om du vill flytta mellan objekt och områden på skärmen eller i en lista sveper du åt höger eller vänster med ett finger.

 • Om du vill markera ett objekt eller en åtgärd dubbeltrycker du på skärmen.

 • Om du vill öppna den globala snabbmenyn för TalkBack-alternativ sveper du först uppifrån och ned på skärmen och sedan åt höger.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

To-Do för Windows 10-appen fungerar med hjälpmedelsfunktioner i Windows Phone, som Skärmläsaren och förstoringsglaset.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i To-Do för Windows 10

Vyn Min dag

När du öppnar To-Do första gången visas vyn Min dag. Knappen Navigera finns längst upp i vyns vänstra hörn. Knappen Förslag finns längst upp i det högra hörnet.

Nedanför knapparna visas en informationsbubbla med förslag om du till exempel har uppgifter som förfaller idag eller finns kvar från igår. Kontrollera uppgifterna genom att svepa åt höger tills du hör ”Granska” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Om det inte finns några meddelanden visas rubrikraden Min dag som inte kan redigeras. Dagens datum visas under rubriken.

Huvudinnehållet tar upp det mesta av utrymmet på skärmen nedanför datumet. Här visas dagens uppgifter. Navigera i listan genom att svepa åt höger eller vänster. Skärmläsaren läser upp listans objekt och deras status. Om du vill markera ett objekt som slutfört sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ej slutförd uppgift” och dubbeltrycker på skärmen.

Längst ned till höger i vyn Min dag finns knappen Lägg till en uppgift. Dubbeltryck på skärmen om du vill lägga till ett objekt.

Vyn Förslag

Öppna vyn Förslag genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Knappen Förslag” och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt vänster eller höger för att navigera i listan med förslag. Skärmläsaren läser upp statusen för varje objekt i listan. Mer information om vad du kan göra med förslag finns i Arbeta med förslag i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Vyn Sidofält

Navigera till vyn Sidofält genom att svepa åt vänster i vyn Min dag eller Uppgiftslista tills du hör ”Knappen Navigering” och dubbeltryck sedan på skärmen. En meny med alla dina listor öppnas. Navigera i menyn genom att svepa åt vänster eller höger. Dubbeltryck på skärmen för att välja en lista. Om du vill lägga till en ny lista sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ny lista” och dubbeltrycker på skärmen. Mer information om listor finns i Arbeta med listor i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Vyn Uppgiftslista

Navigera till vyn Uppgiftslista genom att svepa åt vänster eller höger i sidofältet tills du hör namnet på listan som du vill redigera och dubbeltryck sedan på skärmen.

Navigeringsknappen finns längst upp i vänstra hörnet i listvyn.

Till vänster nedanför knappen finns en rubrikrad med listnamnet, och till höger finns knapparna Sortera och Redigera lista.

Under rubrikraden tar huvudinnehållet upp det mesta av utrymmet på skärmen. Alla dina uppgifter visas i den här listan. Svep åt vänster eller höger för att flytta mellan de olika uppgifterna. Skärmläsaren läser upp uppgifterna och deras status. Dubbeltryck på skärmen om du vill visa detaljerna om en uppgift. Om du vill markera en uppgift som slutförd sveper du åt höger tills du hör ”Knappen Ej slutförd uppgift” och dubbeltrycker på skärmen. Mer information om uppgifter finns i Arbeta med uppgifter i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Knappen Lägg till en uppgift finns längst ned i listvyn. Dubbeltryck på skärmen om du vill lägga till ett objekt.

Navigera med hjälp av touch

Här följer några användbara gester för att navigera i To-Do-appen:

 • Om du vill flytta mellan objekt och områden på skärmen eller i en lista sveper du åt höger eller vänster med ett finger.

 • Dubbeltryck på skärmen för att välja en åtgärd.

 • Om du vill redigera en uppgift snabbt trycker du tre gånger på skärmen för att välja den. När uppgiften är markerad dubbeltrycker du på skärmen med två fingrar. Snabbmenyn öppnas. Svep åt vänster eller höger i menyn tills du hör det alternativ som du vill markera och dubbeltryck sedan på skärmen.

 • Om du vill se vad som visas på skärmen placerar du fingret på skärmen och drar det långsamt runt. Skärmläsaren läser upp objekten när du når dem. När du hör namnet på det objekt du vill markera lyfter du fingret och dubbeltrycker.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

To-Do för webben-appen fungerar med webbläsaren och hjälpmedelsfunktionerna i din enhet, som skärmläsaren.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder To-Do för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom To-Do för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte To-Do för webben.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i To-Do för webben

Sidofältet finns till vänster på skärmen och visas i alla vyerna. Flytta runt i sidofältet genom att trycka på Tabb. Högst upp i sidofältet finns knappen Inloggad som med ditt namn och din profilbild. Tryck på Retur om du vill visa inloggningsalternativen. Till höger om den här knappen finns sökknappen. Nedanför de här knapparna visas alla dina listor, som Min dag. Tryck på Retur för att välja en lista. Nedanför listorna finns knappen Ny lista.

Mer information om listor finns i Arbeta med listor i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Vyn Min dag

När du öppnar To-Do första gången visas vyn Min dag till höger om sidofältet.

Om du till exempel har uppgifter som förfaller samma dag eller som finns kvar från gårdagen visas en informationsbubbla med förslag högst upp i vyn Min dag. Om du vill kontrollera uppgifterna trycker du på Tabb tills du hör ”Granska” och trycker sedan på Retur.

Om det inte finns några meddelanden visas rubrikraden Min dag som inte kan redigeras. Dagens datum visas under rubriken. Längst till höger om datumet finns knappen Förslag.

Huvudinnehållet tar upp det mesta av utrymmet på skärmen nedanför datumet. Här visas dagens uppgifter. Tryck på Tabb för att gå igenom listan. Skärmläsaren läser upp listans objekt och deras status. Om du vill markera en uppgift som slutförd trycker du på Tabb tills du hör ”Avmarkerad, kryssrutan Markerad som ej slutförd” och trycker sedan på Retur. Tryck på Blanksteg eller Retur om du vill öppna vyn Detaljer.

Nedanför uppgiftslistan finns fältet Lägg till en uppgift. Om du vill lägga till en uppgift anger du uppgiftens innehåll, trycker på Tabb tills du hör ”Knappen Lägg till” och trycker på Retur.

Vyn Förslag

Öppna vyn Förslag genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen Kom åt uppgiftsförslag via förslagsknappen” och tryck sedan på Retur. Bläddra i listan med förslag genom att trycka på Tabb. Skärmläsaren läser upp statusen för varje objekt i listan. Mer information om vad du kan göra med förslag finns i Arbeta med förslag i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Vyn Uppgiftslista

Navigera till vyn Uppgiftslista genom att trycka på Tabb i sidofältet tills du hör namnet på listan som du vill redigera och tryck sedan på Retur.

Sidofältet visas till vänster. Rubrikraden Uppgiftslista finns till höger. Till höger om rubriken finns knapparna Sortera uppgifter och Listalternativ.

Huvudinnehållet tar upp det mesta av utrymmet på skärmen nedanför datumet. Här visas uppgifterna i den listan. Tryck på Tabb för att gå igenom listan. Skärmläsaren läser upp listans objekt och deras status. Om du vill markera en uppgift som slutförd trycker du på Tabb tills du hör ”Avmarkerad, kryssrutan Markerad som ej slutförd” och trycker sedan på Retur. Tryck på Blanksteg eller Retur om du vill öppna vyn Detaljer. Mer information om uppgifter finns i Arbeta med uppgifter i To-Do med hjälp av en skärmläsare.

Nedanför uppgiftslistan finns fältet Lägg till en uppgift. Om du vill lägga till en uppgift anger du uppgiftens innehåll, trycker på Tabb tills du hör ”Knappen Lägg till” och trycker på Retur.

Vyn Detaljer

Öppna vyn Detaljer för en uppgift genom att trycka på Retur när du befinner dig på uppgiften i vyn Uppgiftslista eller Min dag. Vyn öppnas till höger på skärmen. I den här vyn kan du till exempel skapa påminnelser eller skriva anteckningar för en uppgift. Tryck på Tabb eller Skift+Tabb för att flytta mellan fälten i vyn. Stäng vyn Detaljer genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen Dölj detaljvy” och tryck sedan på Retur.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Här följer några användbara kortkommandon för att navigera i To-Do-appen med tangentbordet:

 • Flytta mellan objekt och områden på skärmen eller i en lista genom att trycka på Ctrl+F6, Tabb eller Skift+Tabb.

 • Flytta runt i listor genom att trycka på Tabb, Skift+Tabb eller uppåt- och nedåtpilarna.

 • Välj ett objekt eller en åtgärd genom att trycka på Retur eller Blanksteg.

 • Stäng en popup-alternativgrupp genom att trycka på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To-Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To-Do

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×