Lär dig att navigera i Skype för företag med hjälp av tillgängliga funktioner

Lär dig att navigera i Skype för företag med hjälp av tillgängliga funktioner

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Skype för företag innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team med hjälp av mötes- och chattappen. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns på i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i Kortkommandon i Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Skype för företag

Med Skype för företag kan du kan planera och genomföra onlinemöten med upp till 250 deltagare närvarande. Dessutom kan du ringa kollegor och skicka meddelanden till dem. Elementen i användargränssnittet i Skype för företag varierar beroende på vilken typ av kommunikationselement du väljer: kontakter, konversationer, telefonsamtal eller möten.

Om du har nedsatt syn eller är synskadad, eller om du har begränsad rörlighet, kan du bygga en mental modell av Skype för företag användargränssnitt. Användargränssnittets områden och specifika delar beskrivs i tabellen nedan.

Område

Element du hittar i området

Första raden: Menyrad eller ditt personliga inlägg

 • Om du använder standardläget för appen ligger textrutan Vad händer i dag på första raden. Där visas ditt personliga inlägg.

 • Om du ändrar standardläget för att visa appens menyrad ligger den på första raden och åtföljs av textrutan Vad händer i dag.

Andra raden: Information om dig

 • Användarnamn

 • Statusmeny. Visar din status, t.ex. Tillgänglig, Upptagen eller Stör ej, för att nämna några alternativ.

 • Knapparna och textrutan Ange din plats. Visar din plats eller gör att du kan ange din plats.

Tredje raden: En taggrupp som ändrar informationen som visas i huvudområdet i användargränssnittet och alternativknappen

 • Fliken Kontakter. Visar information om dina kontakter.

 • Fliken Chattrum (om den är tillgänglig för ditt konto). Visar information om chattrum som du tillhör eller följer.

 • Fliken Konversationer. Visar information om dina nuvarande och tidigare konversationer.

 • Fliken Telefon. Visar information om din röstbrevlåda och en knappsats för att ringa telefonsamtal (om det är tillgängligt för ditt konto).

 • Fliken Möten. Visar information om dina kommande möten.

 • Knappen Alternativ. Gör att du kan komma åt inställningar för appen.

 • Knappen Visa meny. Ger dig tillgång till följande knappar och menyer:

  • Arkiv-menyn

  • Knappen Träffas nu

  • Verktygsmenyn

  • Hjälpmenyn

  • Växlingsknappen Visa menyrad. Visar eller döljer menyraden för appen i den första raden i användargränssnittet.

Rörligt antal rader: Information om kommunikationselementet du har valt

Om du väljer fliken Kontakter visas följande information:

 • Sökrutan Hitta någon. Söker efter personer i organisationen eller i Skype för företag (om den är tillgänglig i organisationen).

 • Vyflikar för Kontakt:

  • Fliken Grupper. Grupperar och visar dina kontakter efter dina favoriter, dina anpassade grupper och andra kontakter.

  • Fliken Status. Grupperar och visar dina kontakter efter status, t.ex. Online eller Inte vid datorn osv.

  • Fliken Relationer. Grupperar och visar dina kontakter efter sekretessrelation med dig, t.ex. Kolleger,, Vänner och familj eller Arbetsgrupper osv.

  • Fliken Nytt. Visar de personer som har lagt till dig i sina kontaktlistor.

  • Knappen Lägg till en kontakt, skapa en grupp och anpassa kontaktlistan. Lägger till kontakter, skapar grupper och ställer in visningsalternativ.

 • Kontaktuppgifterna för varje person omfattar namn, status och enhetsstöd (t.ex. Video aktiverad).

Om du väljer fliken Konversationer visas följande information:

 • Konversationsfliken Alla. Visar alla dina nuvarande och tidigare konversationer.

 • Konversationsknappen Missade. Visar dina missade konversationer.

 • Knappen Samtal. Visar din samtalshistorik.

 • Alla konversationer eller samtal i din samtalshistorik.

Om du väljer fliken Telefon, visas följande information (om den är aktiverad på ditt konto):

 • Sökrutan Hitta någon eller ring ett nummer. Söker efter personer i organisationen eller ange ett telefonnummer du vill ringa.

 • Knapparna Knappsats. Gör att du kan ange ett telefonnummer eller slå det senaste telefonnumret på nytt och ringa ett telefonsamtal.

 • Menyn Se alternativ för röstbrevlåda. Visar en meny som innehåller följande kommandon: Ring upp röstbrevlådan, Ändra hälsning och Ställ in röstbrevlåda.

 • Alla dina röstmeddelanden.

Om du väljer fliken Möten visas följande information:

 • Knappen Träffa nu. Startar ett möte nu.

 • Alla dina möten grupperade efter planerade datum.

Senaste raden: Information om din primära enhet

Menyn Välj primär enhet. Visar information om ljud- och videoklipp på din primära enhet.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Följande kortkommandon är vanliga i Skype för företag:

 • Om du vill visa eller dölja menyraden i raden högst upp i användargränssnittet för Skype för företag trycker du på Alt. För att öppna en meny ska du visa menyraden, trycka på Alt och direkt trycka på den bokstav som är understruken i namnet på den meny du vill öppna (ofta den första bokstaven). För att sedan öppna ett alternativ i menyn trycker du på den bokstav som är understruken i namnet på det alternativ du vill öppna (ofta den första bokstaven). Exempel: För att öppna menyalternativet Alternativ i verktygsmenyn trycker du Alt+T+O.

 • För att flytta framåt mellan elementen i användargränssnittet i Skype för företag trycker du på tab-tangenten. För att gå tillbaka trycker du på Skift+Tab. För att förflytta dig mellan vissa element kan du behöva använda dig av piltangenterna.

 • För att inleda en kommunikation med en kontakt väljer du kontakten och trycker sedan Retur för att öppna ett separat kommunikationsfönster.

Mer information om tangentbordsgenvägar för Skype för företag, hittar du under Tangentbordsgenvägar i Skype för företag.

Särskilda anmärkningar för Skype för företag

Ändra textstorlek för snabbmeddelanden

Om du vill ändra storleken på texten som visas i konversationer gör du så här:

 • I ett konversationsfönster väljer du knappen Fler alternativ.

 • Välj menyalternativet Storleken på snabbmeddelandetext i konversationsfönster.

 • Välj den textstorlek du vill ha.

  Obs!: Detta ändrar storleken på texten på din skärm, men inte på texten i meddelandet du skickar.

Justera skärmläsarens volym när du startar eller får ett samtal

Om du har Dolby-ljudkontroller på datorn kanske du märker att volymen på ljudfeedbacken från din skärmläsare sänks när du inleder att samtal med Skype för företag. Detta är ett känt problem som man försöker åtgärda för alla ljudenhetstillverkare i Windows 10. Fram tills alla enheter åtgärdas kan du dock eliminera volymsänkningen genom någon av följande metoder:

 • Ansluta externa USB-högtalare.Högtalare som saknar USB-anslutning använder din enhets inbyggda ljudenhet med Dolby-drivrutinen. Anslut externa USB-högtalare till din enhet istället för att använda din enhets inbyggda högtalare eller högtalare som du ansluter till hörlursuttaget.

 • Inaktivera ljuddrivrutinens Dolby-funktion För att inaktivera Dolby-funktionen gör du så här:

  1. I Windows 10 går du till Kontrollpanelen och öppnar inställningarna avLjud.

  2. I dialogrutan för inställningar av Ljud väljer du fliken Uppspelning och väljer sedan din ljudenhet.

  3. Välj Egenskaper. I dialogrutan Egenskaper väljer du fliken Dolby och inaktiverar Dolby-funktionen. Välj OK.

  4. I dialogrutan för inställningar av Ljud väljer du OK.

Aktivera fjärrskrivarläget (TTY) i Skype för företag

Om du använder en fjärrskrivarenhet (TTY) aktiverar du TTY-läge i Skype för företag enligt följande:

 1. I menyraden väljer du Verktyg > Alternativ eller trycker på Alternativ.

 2. Välj fliken Telefoner och sedan i Telefonhjälpmedel väljer du kryssrutan Aktivera TTY-läge.

 3. Välj OK.

Använd Skype för företag med röstigenkänning

Taligenkänningsverktyg är användbara för personer som har begränsad rörlighet och som behöver använda röstkommandon (i stället för tangentbordet eller musen) för att styra Microsoft-produkter som Skype för företag.

Du kan använda taligenkänningsverktyg från tredje part eller funktionen Taligenkänning, som ingår i Windows-operativsystemet. För att aktivera Taligenkänning på datorn går du till Använda taligenkänning.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Dela din skärm med hjälp av en skärmläsare i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina möten mer tillgängliga med Skype för företag

Skype för företag på Mac innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team med hjälp av mötes- och chattappen. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns på i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Skype för företag på Mac

Med Skype för företag kan du kan planera och genomföra onlinemöten med upp till 250 deltagare närvarande. Dessutom kan du ringa kollegor och skicka meddelanden till dem. Elementen i användargränssnittet i Skype för företag varierar beroende på vilken typ av kommunikationselement du väljer: kontakter, konversationer, telefonsamtal eller möten.

Om du har nedsatt syn eller är synskadad, eller om du har begränsad rörlighet, kan du bygga en mental modell av Skype för företag användargränssnitt. Användargränssnittets områden och specifika delar beskrivs i tabellen nedan.

Område

Element du hittar i området

Första kolumnen: Huvudnavigeringsgrupp

 • Popup-knappen Min profil:

  • Ändra din tillgänglighetsinformation

  • Skriv ett anpassat statusmeddelande

 • FlikenChattar

 • Fliken Möten tab

 • Fliken Samtal

 • Fliken Kontakter tab

Andra kolumnen: ett fönster som visar objekt som är relaterade till varje objekt i gruppen Huvudnavigering

 • Chattar:

  • Rutan Sök efter kontakter.

  • En lista över snabbmeddelanden

 • Möten:

  • En lista över kommande möten

 • Samtal

  • All samtalsalternativ

  • Missade samtalsalternativ

  • Sparade samtal (om du har några)

  • Alternativet Röstmeddelanden (beroende på inställningarna)

 • Kontakter innehåller:

  • Alla kontakter alternativ, där du har:

   • Rutan Sök efter kontakter.

   • Favoriter kontaktgrupp

   • Övriga kontakter kontaktgrupp

  • Nya kontakter alternativet (för personer som inte finns i dina kontakter, men har lagt till dig som kontakt)

Tredje kolumnen: en ruta med information om objektet som är markerat i den andra kolumnen.

 • Innehåller information om chattar och kontakter, till exempel en chatt logg eller ett kontaktkort.

 • Innehåller en knapp för att ansluta till en markerade mötet.

 • Visar en knappsats för samtal.

Som standard startar Skype för företag på Mac med fliken kontakter aktiverad.

Visa konversationer i separata fönster

Som standard visar Skype för företag på Mac alla snabbmeddelanden (IM) konversationer om en kontakt i ett annat fönster i samma fönster. Du kanske föredrar att hantera konversationer när de är i ett separat fönster. Du kan ändra inställningen i.

 1. Om du vill gå till Inställningar, när den är i Skype för företag, tryck på kommando +, (komma).

 2. När du öppnar Skype för företagInställningar för första gången är på fliken Allmänt markerad som standard. Du hör: ”Allmänt markerad, knappen”.

  Tips: Tryck på TABB för att flytta mellan flikarna. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill välja en flik.

 3. Om det behövs, tryck på TABB tills du hör ”visa konversationer i separata fönster, avmarkerade kryssrutan”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG om du vill välja alternativet.

Växla eller inaktivera ljud för inkommande meddelanden och samtal

Ljudeffekter för inkommande meddelanden meddela dig om ett nytt snabbmeddelande eller ett inkommande samtal. Aviseringar för samtal och meddelanden är aktiverade som standard. Du kan ändra inställningarna i Inställningar.

 1. Om du vill gå till Inställningar, när den är i Skype för företag, tryck på kommando +, (komma).

 2. Tryck på vänster eller höger piltangent eller TABB tills du hör: ”aviseringar, knappen”. Tryck på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 3. Tryck på vänster eller höger piltangent eller TABB tills du hör det alternativ du vill ha:

  • ”Spela upp ljud avseende samtal” att växla ljud för samtal eller inaktivera.

  • ”Spela upp ljud avseende meddelanden” att växla ljud för meddelanden på eller av.

  • ”Välja aviseringar när du delar skärmar” kan växla meddelanden eller inaktivera under skärmdelning.

  Tryck på blanksteg om du vill markera eller avmarkera ett alternativ.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Kontrollera att snabb Nav är aktiverat, även med VoiceOver aktiverat. Tangenterna CTRL och ALT kallas ”VoiceOver tangenter” eller ”CTRL + ALT-tangenter”. Om du vill ange VoiceOver-kommandon, håller du ned CTRL + ALT, tillsammans med en eller flera tangenter.

 • Navigera i huvudfönstret genom att trycka på Ctrl+Alt+piltangenterna.

 • Hantera objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil.

 • Markera och avmarkera ett objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 • Stäng objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+uppil.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på uppilen och nedpilen, och väljer sedan genom att trycka på Retur.

 • Stäng en meny eller en lista genom att trycka på Esc.

 • Öppna menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+M. Du hör: ”Menyrad, Apple”.

Mer information finns i Kortkommandon i Skype för företag.

Använda VoiceOver-objektväljaren

Om du vill navigera enkelt i Skype för företag kan du även använda VoiceOver-objektväljaren. Du aktiverar objektväljaren genom att trycka på Ctrl+Alt+I. Du hör: ”Objektväljare-meny”. Navigera sedan på menyn med piltangenterna och lyssna på innehållet.

Gå till inställningarna i Skype för företag

Öppna Inställningar genom att trycka på kommando +, (komma). Du hör: ”inställningar” och det aktuella fliknamnet. Använda CTRL + ALT + piltangenterna eller TABB för att navigera i fönstret för att höra alternativen. Tryck på blanksteg om du vill markera eller avmarkera ett alternativ. Om du vill stänga Inställningar trycker du på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Dela din skärm med hjälp av en skärmläsare i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina möten mer tillgängliga med Skype för företag

Skype för företag-appen för iPhone och iPad innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team med hjälp av mötes- och chattappen. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns på i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Skype för företag

När du har startat Skype för företag-appen på iPhone hittar du följande element i layouten:

Obs!: Skype för företag väljer vad som ska visas utifrån den senaste aktiviteten. Vad som visas på enheten kan variera.

 • Din profil, knappen Möten, samtalsknappen Telefon (om tillgänglig på ditt konto) och knappen Kontakter.

 • Rutan Sök efter kontakter.

 • Rubriken Kommande (om du har kommande möten).

 • Rubriken Senaste, med din senaste kommunikation, bland annat möten.

Navigera med hjälp av beröring

Navigera med beröring med VoiceOver.

 • Rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger genom att svepa med tre fingrar i den riktningen.

 • Välj ett kommando eller annat gränssnittselement genom att trycka en gång.

 • Aktivera markerat kommando eller annat gränssnittselement genom att dubbeltrycka.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Dela din skärm med hjälp av en skärmläsare i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina möten mer tillgängliga med Skype för företag

Skype för företag-appen för android innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i team med hjälp av mötes- och chattappen. Mer information om plattformsspecifika hjälpmedelsinställningar och -funktioner finns på i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Skype för företag

När du har startat Skype för företag-appen på en android-telefon hittar du följande element i layouten:

Obs!: Skype för företag väljer vad som ska visas utifrån den senaste aktiviteten. Vad som visas på enheten kan variera.

 • Din profil, knappen Möten, samtalsknappen Telefon (om tillgänglig på ditt konto) och knappen Kontakter.

 • Sök efter kontakter eller rutan Sök i företagskatalogen (beroende på dina kontoinställningar).

 • Rubriken Kommande (om du har kommande möten).

 • Rubriken Senaste, med din senaste kommunikation, bland annat möten.

Navigera med hjälp av beröring

Navigera med beröring med TalkBack.

 • Rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger genom att svepa med två fingrar i den riktningen.

 • Välj ett kommando eller annat gränssnittselement genom att trycka en gång.

 • Aktivera markerat kommando eller annat gränssnittselement genom att dubbeltrycka.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda TalkBack för att dela en presentation i Skype för företag för Android

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Gör dina möten mer tillgängliga med Skype för företag

Skype för företag i Outlook på webben innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det lättare för personer med funktionsnedsättningar som begränsad finmotorik eller synskada att använda meddelandeappen.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Skype för företag i Outlook på webben, rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Skype för företag körs i Outlook på webben, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Skype för företag

Skype för företag i Outlook på webben körs i Outlook på webben. För att öppna den väljer du knappen Skype i samma stapel som innehåller Office 365 App Launcher.

När du har startat Skype för företag, hittar du följande element i layouten:

 • Kontaktlista. Appen öppnas med fokus i Kontaktlistan . Du kan välja mellan fliken Alla kontakter för att se alla på din lista eller fliken Online för att se vilka som är online nu.

 • Rutan Search Skype för att söka efter en kontakt.

 • Knappen Ny chatt en ny snabbmeddelandesession med den valda kontakten.

 • Öppnade konversationer (om du har några).

Navigera med hjälp av tangentbordet

Navigera i Skype för företag i Outlook på webben och gå igenom alla skärmelement som använder ditt tangentbord.

 • För att gå igenom de olika kontrollerna i Skype för företag i Outlook på webben trycker du på tabbtangenten (framåt) eller Skift+Tab (bakåt). För att välja en kontroll trycker du på Retur.

 • För att gå från fliken Alla Kontakter till listan Kontakter trycker du på tabbtangenten tills du hör namnet på den första kontakten.

 • För att komma vidare från namnen på dina kontakter i Kontaktlistan trycker du på nedpil eller uppil. När du kommer till en kontakt hör du kontaktens namn eller e-post och aktuella status. För att starta en konversation med den valda kontakten trycker du på Retur.

 • För att avsluta Skype för företag trycker du på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att skicka ett snabbmeddelande i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i kontakter i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Gör dina möten mer tillgängliga med Skype för företag

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×