Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

PowerPoint 2016 innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med presentationer. Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som är specifika för din enhets plattform finns på Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i PowerPoint 2016

När du öppnar en presentation i PowerPoint 2016 eller skapar en ny centreras namnet på presentationen högst upp på skärmen. Eftersom du är i normal vy hittar du programkontroller som Minimera och Stäng i det övre högra hörnet. Verktygsfältet Snabbåtkomst finns som standard uppe till vänster på skärmen. Det här verktygsfältet kan anpassas och innehåller vanliga kommandon som Spara, Ångra, Gör om och Starta från början.

Under verktygsfältet finns en uppsättning menyflikar. Här hittar du bland annat Start, Infoga, Design, Övergångar, Animeringar, Bildspel och Visa. Menyfliksområdet är placerat under den här raden med flikar (i JAWS kallas det "nedre menyfliksområdet"). När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som gäller för just den fliken. Varje menyfliksområde innehåller kommandon som är sorterade i grupper. Om du till exempel väljer fliken Infoga visas ett menyfliksområde. Där kan du välja olika objekt, till exempel tabeller, bilder, figurer och ekvationer, som du kan infoga i presentationen.

Under menyfliksområdet finns tre fönster. Fönstret Bilder är till vänster. I det finns miniatyrer av bilder och text på bilder i presentationen. Till höger finns den aktiva bilden, och nedanför den fönstret Anteckningar. Längst ned till höger på skärmen finns visningsknappar och zoomkontroller.

Dessa verktygsfält, fönster och kontroller finns kvar tills du byter till en annan vy.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Om du vill navigera i PowerPoint 2016 och växla mellan landmärkena på skärmen trycker du på F6. Landmärkena är i den ordning de visas:

 • Den aktiva bilden

 • Knappar och kontroller i det nedre högra hörnet

 • Det övre verktygsfältet och menyflikarna

 • Fönstret Bilder

Om du vill växla mellan skärmelementen för det aktuella landmärket trycker du på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt). Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur. Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på piltangenterna och väljer sedan genom att trycka på Retur. Du kan till exempel växla mellan textfälten på den aktiva bilden genom att trycka på Tabb eller flytta mellan miniatyrbilderna i fönstret Bilder med nedåt- och uppåtpiltangenterna. Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Tips: Flytta snabbt fokus till den första flytande formen, t.ex. en textruta eller en bild, genom att trycka på Ctrl + Alt + 5. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland de flytande formerna. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

Mer information finns i använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer och använda kortkommandon för att leverera PowerPoint-presentationer.

PowerPoint 2016 innehåller tillgängliga namn som kan läsas av skärmläsare medan du arbetar i programmet. Du kan använda Skärmläsaren, inbyggda Skärmläsaren i Windows eller en tredje part skärmläsare, till exempel JAWS. Information om hur du använder PowerPoint 2016 med en skärmläsare finns i grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare.

Att tänka på för PowerPoint 2016

För att göra innehållet lättare att läsa och markera kan du öka kontrasten eller invertera färgerna på datorn med inställningarna för högkontrast i Windows. Tryck på Alt+vänster Skift+Print Screen om du vill börja använda ett högkontrasttema snabbt, och tryck sedan på Retur för att aktivera högkontrasttemat.

I Windows finns det flera olika högkontrastteman. Så här hittar du det alternativ som passar dig bäst:

 1. Tryck på Windows-tangenten och skriv sedan "högkontrast" i sökrutan. Skärmläsaren säger: "Högkontrastinställningar, systeminställningar."

 2. Tryck på Retur. Du hör "fönstret Inställningar, Högkontrasttema", följt av namnet på det för närvarande markerade temat.

 3. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra bland högkontrasttemana tills du hittar ett som passar dig.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "knappen Använd" och tryck sedan på Retur för att aktivera det markerade temat.

Använda Berätta

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra PowerPoint-presentationer som är anpassade för personer med funktionshinder

PowerPoint för macOS innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med funktionshinder som begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med presentationer. Mer information om inställningar för hjälpmedel och funktioner som fungerar i din enhet finns i Konfigurera din enhet när du arbetar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med PowerPoint för Mac-layouten

När du öppnar en PowerPoint presentation eller skapa ett nytt belägna namn på presentationen högst upp på skärmen. App-kontroller, till exempel knapparna minimera och Stäng, finns i det övre vänstra hörnet. Som standard finns i verktygsfältet Snabbåtkomst bredvid dem längst upp till vänster på skärmen. Det här verktygsfältet kan anpassas och innehåller vanliga kommandon som Spara, ångra, och gör om. Textfält Sök i presentationen och knappen Feedback som gäller vid det övre högra hörnet på skärmen.

Under den här raden är en uppsättning flikar i menyfliksområdet. Den innehåller flikar, till exempel Start, Infoga, Design, övergångar, animeringar, Bildspel, Granska och Visa. Menyfliksområdet visas nedanför rad med flikar. När du markerar en flik visas en tabb-specifika menyfliksområdet. Varje menyfliksområdet innehåller kommandon ordnade i grupper. Om du markerar fliken Infoga kan kan du välja olika objekt i menyfliksområdet, till exempel tabeller, bilder eller former och infoga i presentationen. Längst till höger på raden flikar finns det knappen Dela och knappen Visa/Dölj menyfliksområdet.

Under menyfliksområdet finns det tre fönster. Miniatyrfönstret är till vänster. Den innehåller miniatyrer av bilder eller text på presentationsbilderna. Till höger om miniatyrfönstret finns bildfönstret visar aktiv bild. Det är området med huvudinnehållet där du redigera och lägga till innehåll i bilderna. Under bildrutan är anteckningsfönstret.

När det öppnas, finns kommentarsfönstret bredvid bildområdet längst till höger på skärmen.

Längst ned på skärmen där statusfält inklusive objekt sådana visningsknapparna och zooma kontroller.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Navigera i PowerPoint och du kan växla mellan landmärken skärmen trycker du på F6. Landmärken finns i ordning:

 • Fönstret bild

 • Knappar och kontroller i det nedre högra hörnet i statusfältet

 • Flikar i menyfliksområdet

 • Miniatyrfönstret

Om du vill navigera skärmelementen i den aktuella Landmärkesformer genom att använda följande kortkommandon:

 • Du kan växla mellan skärmelementen i den aktuella Landmärkesformer trycker du på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt).

 • Markera ett objekt, trycka på blanksteg.

 • Att bläddra i menyer eller listor, trycka på piltangenterna och tryck på blanksteg om du vill göra ett val. Till exempel använda nedåt och upp piltangenterna för att flytta mellan bilder i miniatyrfönstret.

 • Tryck på TABB för att flytta mellan alternativ på en menyflik.

 • Om du vill växla mellan textfält i den aktiva bilden, trycker du på CapsLock + höger eller vänster piltangent.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Mer information finns i kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra PowerPoint-presentationer som är anpassade för personer med funktionshinder

PowerPoint 2016 för iOS innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med funktionshinder som begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med presentationer. Mer information om inställningar för hjälpmedel och funktioner som fungerar i din enhet finns i Konfigurera din enhet när du arbetar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint 2016 för iOS finns i Pekguide för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Bekanta dig med PowerPoint för iOS-layout

När du öppnar en PowerPoint 2016 för iOS presentation eller skapa ett nytt belägna namn på presentationen högst upp på skärmen.

Under presentationsnamn är ett verktygsfält med följande knappar från vänster till höger: spara och stäng filen, ångra, visa menyfliksområdet starta bildspelet från den här bilden, Sök och dela.

Dubbelknacka på knappen Arkiv öppnas Arkiv-menyn som innehåller objekt och knappar, till exempel egenskaperna, Skriv ut och Spara en kopia.

Under verktygsfältet finns det innehåll bildområdet, så kallade arbetsytan. Det visas en enskild redigerbar bild. Det här är där du kan lägga till eller ändra innehåll i bilden.

Nedan bild-arbetsytan visas en stapel som visar numret på den aktuella bilden och det totala antalet bilder i presentationen till vänster på skärmen. Till höger finns knappen Anteckningar.

Under det här fältet finns miniatyrfönstret där alla bilder i presentationen visas som miniatyrer. Här kan du välja en bild som ska redigeras. På till höger i miniatyrfönstret är knappen Ny bild.

Det finns en sammanhangsberoende menyrad längst ned på skärmen. Knapparna sammanhangsberoende menyraden ändras beroende på vad som är markerat i området med huvudinnehållet (till exempel en hel bild, en tabell eller en textruta i bilden). Som standard det innehåller följande objekt när fokus är på en hel bild: Layout, Infoga kommentar tabell, infoga bilder, former, rita en textruta, Infoga bild från kameran, ångra, visa menyfliksområdet och dölja tangentbordet.

Dubbelknacka på knappen Visa menyfliksområdet öppnas menyraden flikar. Den innehåller följande artiklar och knappar från vänster till höger: flikar menyn lista, meddela mig, ångra, gör om och Dölj menyfliksområdet.

Sammanhangsberoende flikar menyn lista innehåller följande flikar som standard:

 • Start

 • Infoga

 • Rita

 • Design

 • Övergångar

 • Animeringar

 • Bildspel

 • Granska

Nya flikar visas beroende på vad som är markerat i området med huvudinnehållet. När fokus är på en tabell, till exempel visas fliken tabell i listan. Dubbelknacka på menyn listobjekt öppnas nya redigeringsalternativ.

Navigera med pekskärm

 • Navigera i PowerPoint 2016 för iOS och växla mellan objekt på skärmen, Svep åt vänster eller höger med ett finger.

 • Om du vill utforska skärmens innehåll, drar du ett finger över skärmen.

 • Dubbeltryck på skärmen om du vill välja ett objekt.

 • Om du vill bläddra i menyer eller listor sveper du åt vänster eller höger och dubbeltrycker sedan på skärmen om du vill göra ett val.

 • Öppna menyn sammanhangsberoende (när de finns tillgängliga), dubbelknacka på skärmen med två fingrar.

Använda Tala om det

Om du vill hitta ett kommando eller ett alternativ snabbt kan du använda sökfunktionen Meddela mig.

 1. Svep åt vänster eller höger med ett finger tills du hör i redigeringsvyn i presentationen ”visa menyfliksområdet” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör namnet på den aktuella fliken.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Berätta vad du vill göra” och sedan dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”textfält, redigerar, Berätta vad du vill göra”.

 3. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ett sökord, till exempel punkter eller tabell. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 4. Om du vill bläddra igenom sökresultaten, Svep åt vänster eller höger tills du hör kommandot eller alternativet som du vill använda.

 5. Om du vill välja kommandot eller alternativet dubbelknacka på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra PowerPoint-presentationer som är anpassade för personer med funktionshinder

PowerPoint för Android innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med presentationer. Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som fungerar på din enhet finns i artikeln om att konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint för Android finns i pekguiden för PowerPoint för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Bekanta dig med PowerPoint för Android-layouten

Läsvy

När du öppnar en PowerPoint för Android presentation eller skapa en ny öppnas filen i läsvyn. Namnet på din presentation är centrerad längst upp på skärmen.

Det finns ett verktygsfält inklusive växlar och knappar, till exempel knapparna fil och ny bild under presentationsnamn. Dubbelknacka på knappen Arkiv öppnas Arkiv-menyn som innehåller knappar som inställningar, Nytt, Öppna, Spara som och Skriv ut.

Du kan hitta området med huvudinnehållet där bilder visas under verktygsfältet. Dra ett finger i det här området för att höra bildnummer. Tryck på en bild så att den markeras. Dubbelklicka på bilden och du hör: ”knappen Redigera” Dubbelklicka på skärmen och du har angett i redigeringsvyn.

Redigeringsvy

I redigeringsvyn klickar belägna på namnet på din presentation högst upp på skärmen.

Under presentationsnamn är ett verktygsfält med följande objekt från vänster eller höger: igen växla mer alternativknappen, hitta växeln, knappen Anteckningar, knappen presentera och dokument.

Under verktygsfältet finns det innehåll bildområdet som visar en redigerbar bild. Här du kan till exempel lägga till text eller bilder till bild.

Nedanför bildområdet innehåll längst ned på skärmen finns en sammanhangsberoende menyrad. Knapparna sammanhangsberoende menyraden ändras beroende på vad som är markerat i området med huvudinnehållet (till exempel en hel bild, en tabell eller en textruta i bilden). Som standard innehåller den följande objekt när fokus är på en hel bild:

 • Berätta

 • Layout

 • Ny kommentar

 • Tabell

 • Foton

 • Former-menyn

 • Textruta

 • Kamera

 • Ångra

 • Fler alternativ för växeln

Dubbelknacka på fler alternativ växlar öppnas eller döljer menyraden fliken som innehåller följande objekt från vänster till höger:

 • Menyn listan flikar

 • Berätta

 • Ångra

 • Upprepa

 • Fler alternativ för växeln

Sammanhangsberoende flikar menyn lista innehåller följande flikar som standard:

 • Start

 • Infoga

 • Rita

 • Design

 • Övergångar

 • Animeringar

 • Bildspel

 • Granska

 • Visa

Nya flikar visas beroende på vad som är markerat i området med huvudinnehållet. När fokus är på en tabell, till exempel visas fliken tabell i listan. Dubbelknacka på menyn listobjekt öppnas nya redigeringsalternativ.

Navigera med hjälp av touch

 • Navigera i PowerPoint för Android och växla mellan objekt på skärmen, Svep åt vänster eller höger.

 • Om du vill utforska skärmens innehåll, drar du ett finger över skärmen.

 • Dubbeltryck på skärmen om du vill välja ett objekt.

 • Om du vill bläddra i menyer eller listor sveper du åt vänster eller höger och dubbeltrycker sedan på skärmen om du vill göra ett val.

 • Öppna menyn sammanhangsberoende (när de finns tillgängliga), dubbelknacka på skärmen med två fingrar.

 • Om du vill avsluta en meny, vy eller dialogrutan sveper du nedåt sedan vänstra.

Använda Tala om det

Om du vill hitta ett kommando eller ett alternativ snabbt kan du använda sökfunktionen Meddela mig.

 1. Svep åt vänster eller höger med ett finger tills du hör i redigeringsvyn i presentationen ”berätta knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Berätta vad du vill redigeringsruta”.

 2. Dubbelklicka på skärmen. Du hör: ”Visar < tangentbordsspråk > tangentbord”.

 3. Använd den tangentbordet på Inmatningspanelen om du vill ange ett sökord, till exempel punkter eller tabell. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 4. Om du vill bläddra igenom sökresultaten, Svep åt vänster eller höger tills du hör kommandot eller alternativet som du vill använda.

  Vissa kommandon och alternativ kanske undermenyer med fler alternativ. TalkBack meddelar dem som ”< sökresultat > menyn dubbeltryck för att aktivera”. Om du vill öppna menyn dubbelknacka på skärmen.

 5. Om du vill välja kommandot eller alternativet dubbelknacka på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använd en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra PowerPoint-presentationer som är anpassade för personer med funktionshinder

PowerPoint Mobile innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med presentationer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint Mobile finns i pekguiden för PowerPoint Mobile för Windows 10.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

I det här avsnittet

Bekanta dig med PowerPoint Mobile-layouten

När du öppnar PowerPoint Mobile ser du användarkontoknappen i det övre högra hörnet av startvyn. Under knappen finns rubrikraden PowerPoint. Under rubrikraden finns knapparna Nytt och Bläddra. Under knapparna i huvudinnehållsområdet visas en lista med presentationer som du nyligen har arbetat på.

Läsvy

När du öppnar en PowerPoint Mobile-presentation eller skapar en ny, öppnas den i läsvyn. Namnet på presentationen centreras högst upp på skärmen. Under namnet till vänster finns knappen Arkiv. Till höger om knappen finns följande knappar: Presentera, Ny bild, Dela och Ångra.

Alla bilder i en presentation visas som miniatyrer under knapparna.

Redigeringsvy

Om du vill flytta från läsvyn till redigeringsvyn dubbeltrycker du på skärmen på den bild som du vill redigera. Du hör: "Anpassad." Svep åt höger tills du hör "Snabbmeny, knappen Redigera" och dubbeltryck sedan på skärmen. Redigeringsvyn öppnas. Du hör: ”Fönstret Bild.” Fokus är på huvudinnehållsområdet.

Namnet på presentationen centreras högst upp på skärmen. Under namnet till vänster finns knappen Bakåt. Till höger om knappen finns följande knappar: Sök, Anteckningar, Presentera och Ångra.

Under knappen finns huvudinnehållsområdet som tar upp det mesta av utrymmet på skärmen. Den markerade bilden visas här.

Under huvudinnehållsområdet visas fönstret Anteckningar om det är aktiverat.

Under fönstret Anteckningar eller huvudinnehållsområdet finns det sammanhangsberoende verktygsfältet Snabbåtkomst. Där visas knappar som är relaterade till det område eller objekt som är markerat på bilden i huvudinnehållsområdet. Knappen Fler alternativ finns längst till höger i verktygsfältet. Om du dubbeltrycker på knappen öppnas huvudmenyn under huvudinnehållsområdet.

Ovanför huvudmenyn finns menyraden. Namnet på den aktuella fliken visas längst till vänster i menyraden. Flikalternativen visas under fliknamnet. Dubbeltryck på fliknamnet om du vill öppna flikmenyn och visa alla tillgängliga flikar. Till höger om fliknamnet i menyraden finns följande knappar: Berätta, Ångra, Gör om och Fler alternativ (expanderat).

Om du vill flytta från redigeringsvyn till läsvyn sveper du åt höger tills du hör ”Av, bakåt, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Navigera med hjälp av touch

 • Du navigerar i PowerPoint Mobile och växlar mellan skärmelementen genom att svepa åt vänster eller höger.

 • Dubbeltryck på skärmen om du vill välja ett objekt.

 • Om du vill bläddra i menyer eller listor sveper du åt vänster eller höger och dubbeltrycker sedan på skärmen om du vill göra ett val.

 • När du vill avsluta en snabbmeny ritar du snabbt en Z-form med två fingrar.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Göra PowerPoint-presentationer som är anpassade för personer med funktionshinder

PowerPoint Online innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med funktionshinder som begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med presentationer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i PowerPoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

I det här avsnittet

Bekanta dig med PowerPoint Online-layouten

När du öppnar en PowerPoint 2016 presentation eller skapa en ny är vågräta navigeringsfältet längst upp på skärmen under fältet URL-adress. Knappen Startprogrammet längst till vänster i navigeringsfältet. Till höger visas på programmets namn, namnet på den aktuella användaren och sökvägen till den plats där den öppna presentationen lagras. Namnet på din presentation är centrerad i navigeringsfältet. Till höger om namnet visas på knappen Dela och namnet på den aktuella användaren.

Under navigeringsfältet i finns det en uppsättning flikar i menyfliksområdet, till exempel Start, Infoga, Design, övergångar, animeringar, Granska och Visa. Menyfliksområdet visas nedanför rad med flikar (JAWS som innebär att den ”nedre menyfliksområdet”). När du markerar en flik visas en tabb-specifika menyfliksområdet. Varje menyfliksområdet innehåller kommandon ordnade i grupper. Om du markerar fliken Infoga kan kan du välja olika objekt i menyfliksområdet, till exempel tabeller, bilder, figurer eller formler, infoga i presentationen.

Under menyfliksområdet finns det tre fönster. Miniatyrfönstret är till vänster. Den innehåller miniatyrer av bilder eller text på presentationsbilderna. Till höger finns bildrutan med aktiv bild. Det är området med huvudinnehållet där du redigera och lägga till innehåll i dina bilder. Under bildrutan är anteckningsfönstret.

Längst ned på skärmen där statusfält inklusive objekt sådana visningsknapparna och zooma kontroller.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Tryck på Ctrl + F6 för att navigera i PowerPoint Online och bläddra i skärmen landmärken. Landmärken finns i ordning:

 • Fönstret bild

 • Kommentarsfönstret (om det är öppet)

 • Bild av rutan Anteckningar (om det är öppet)

 • Statusfält

 • Det övre verktygsfältet

 • Menyfliksområdet

 • Miniatyrfönstret

Använda följande kortkommandon för att navigera på skärmelementen i den aktuella Landmärkesformer:

 • Om du vill bläddra genom skärmelement för, trycker du på TABB (framåt) eller SKIFT + TABB (bakåt). Till exempel trycker du på TABB för att växla mellan textfält av aktiv bild.

 • Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur.

 • Att bläddra i menyer eller listor, trycka på piltangenterna och tryck på RETUR om du vill göra ett val. Till exempel Tryck ned och upp piltangent för att flytta mellan miniatyrerna av bilderna i miniatyrfönstret.

 • Om du vill snabbt flytta fokus till den markerade fliken i menyfliksområdet, trycker du på Alt + Windows-tangenten.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Göra PowerPoint-presentationer som är anpassade för personer med funktionshinder

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×