Lär dig att navigera i Outlook med hjälpmedelsfunktionerna

Lär dig att navigera i Outlook med hjälpmedelsfunktionerna

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Outlook 2016 för datorn är tillgängligt som standard och fungerar med hjälpmedelsfunktioner i Windows. Det betyder att du kan använda tangentbordsgenvägar, en skärmläsare som Skärmläsaren eller JAWS och Windows Taligenkänning.

Du kan välja de funktioner som du vill använda genom att göra inställningar i Hjälpmedelscenter i Windows. Mer information om hjälpmedelsinställningar i Windows finns i artikeln om att konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Outlook.

 • Efter den 1 oktober 2017 har tabellnavigering med hjälp av skärmläsare tillfälligt inaktiverats.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Outlook

I Outlook 2016 står namnet på det e-postkonto som du använder i mitten högst upp på skärmen. Appkontroller, som Minimera och Stäng, finns i det övre högra hörnet. Verktygsfältet Snabbåtkomst finns som standard uppe till vänster på skärmen. Det här verktygsfältet kan anpassas och innehåller vanliga kommandon som Skicka/ta emot alla mappar, Svara och Vidarebefordra.

Under verktygsfältet finns en uppsättning menyflikar, bland annat Start, Skicka/ta emot och Mapp. När du markerar en flik, visas ett menyfliksområde som gäller för just den fliken.

Om du till exempel väljer fliken Start i e-post visas ett menyfliksområde. I menyfliksområdet kan du välja olika objekt, som Ta bort, Svara och Vidarebefordra.

Outlook-vyer innehåller en mängd olika produktivitets- och schemaläggningsverktyg.

E-post

Första gången du använder Outlook 2016 öppnas Inkorgen. Som standard består Inkorgen av tre fönster: mappfönstret, meddelandelistan och läsfönstret.

Du kan anpassa dem på olika sätt. På menyfliken Visa finns till exempel olika alternativ för läsfönstret: Läsfönstret till höger om meddelandelistan, Läsfönstret under meddelandelistan eller Läsfönstret av.

Du kan hitta fler alternativ som det här i artikeln om kortkommandon för Outlook.

Kalender

Tryck på Ctrl+2 för att växla till kalendervyn.

Första gången du använder kalendern visas två fönster: mappfönstret och kalenderfönstret. Ovanför de här fönstren finns menyfliksområdet.

Mer information om kalenderalternativ finns i Kortkommandon för Outlook.

På fliken Start kan du välja att bara visa dagens kalender eller växla vy för att visa en vecka eller månad.

Mer information om kalendern finns i Kortkommandon för Outlook.

Kontakter

Tryck på Ctrl+3 för att växla till kontaktlistan.

Första gången du använder kontakterna visas två fönster: Mina kontakter (som innehåller mappar för de uppsättningar kontakter som du har länkat, till exempel din organisation, Skype för företag, samt andra länkade e-postkonton) och Kontakter, som är en lista över namn och kontaktinformation i alfabetisk ordning. Ovanför de här fönstren finns menyfliksområdet.

På fliken Start finns kommandoknappar för att skapa och hantera kontakter.

Mer information om kontakter finns i Kortkommandon för Outlook.

Aktiviteter

Första gången du använder aktivitetsvyn visas två fönster. Till vänster visas fönstret Mina uppgifter med en lista över dina att göra-poster, och till höger visas fönstret med uppgifterna. De översta flikarna är Arkiv, Start, Skicka/ta emot, Mapp, Visa och Berätta.

Om du vill öppna en ny uppgift trycker du Ctrl+N. Den nya uppgiften har fem flikar: Arkiv, Uppgift, Infoga, Formatera text, Granska och Berätta. Precis som vanligt ändras menyfliksområdet beroende på vilken flik du väljer.

På fliken Uppgift finns till exempel alternativen Spara och stäng, Ta bort och Vidarebefordra.

Under menyfliksområdet kan du tilldela ett ämne, startdatum, förfallodatum, status, procent färdigt och prioritet samt begära en påminnelse för uppgiften.

Mer information om uppgifter finns i Kortkommandon för Outlook.

Navigera med hjälp av kortkommandon

 • I Outlook för Office 365 på Windows navigerar du genom att trycka på tabbtangenten (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt).

 • Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på uppåtpilen och nedåtpilen, och väljer sedan genom att trycka på Retur.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Mer information om navigeringsalternativ finns i Kortkommandon för Outlook.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Kortkommandon för att navigera i e-post i Outlook

Kortkommandon för att navigera i kalendern i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Outlook 2016 för Mac i Office 365 använder sig av inbyggda hjälpmedelsfunktioner i Mac OS som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med filer. Du kan använda tangentbordsgenvägar, VoiceOver och talverktyg när du arbetar med Outlook 2016 för Mac i Office 365. Information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner på din enhet finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Outlook för Mac

När du öppnar Outlook 2016 för Mac, så visas Outlook-menyn längst upp på skärmen med alternativen inlagda efter Apple-menyn. Nedanför det här visas namnet på den aktuella vyn eller mappen, med centrerad justering. Som standard visas verktygsfältet Snabbåtkomst till vänster på skärmen. Det innehåller vanliga kommandon som Spara, Ångra och Gör om. På samma rad och till höger på skärmen finns rutan Sök och ikonen för delningsalternativ.

Nedanför det visas menyn Hjälp till att förbättra Office.

Under den här raden du hittar en uppsättning menyflikar, t.ex. Start och Ordna. Menyfliksområdet är placerat nedanför den här raden med flikar. Om du markerar en flik så visas motsvarande menyfliksområde. Varje menyfliksområde innehåller kommandon som är sorterade i grupper. Till exempel så kan du med fliken Verktyg växla till en menyflik där du kan lägga till konton eller importera data.

Vad som visas under menyfliksområdet beror på vad som valts för närvarande (en mapp eller en vy). Vyn Inkorgen innehåller till exempel en lista över meddelanden att läsa och en förhandsgranskningsruta för innehållet i det markerade meddelandet. Om du är i vyn Kontakter ser du en ruta till vänster med olika kategorier av personer, en ruta i mitten med personerna i den aktuella kategorin, och en annan ruta till vänster med kontaktinformation för den valda personen.

Längst ned på skärmen under det här huvudområdet finns ett navigeringsfält med vyer där du kan välja E-post, Kalender, Kontakter eller Uppgifter.

Navigera i Outlook

 • Växla till menyfliksområdet genom att trycka på F6. Tryck på Tabb om F6 inte fungerar. (Om du befinner dig i ett redigeringssammanhang kan det hända att du först måste trycka på Kommando+W.)

 • Växla mellan flikar med hjälp av piltangenterna.

 • När du befinner dig på den menyflik som du vill använda (t.ex. Start), trycker du på Tabb igen för att navigera till det första kommandot i menyfliksområdet.

 • Växla mellan kommandon i menyfliksområdet med tangenterna vänsterpil och högerpil.

 • Om du vill öppna en meny, till exempel Typsnitt eller Överstrykningsfärg, trycker du på nedåtpilen. (Tryck på VO+Skift+M för att öppna en meny i VoiceOver.)

 • Tryck på Blanksteg för att välja ett kommando.

 • Tryck på Esc för att avsluta.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Tangentbordsgenvägar för Outlook för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Outlook för iOS innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med filer. Det betyder att du kan använda tangentbordsgenvägar, VoiceOver (den inbyggda skärmläsaren i iOS-enheter), diktamensverktyg och andra funktioner, till exempel färgkontrast, som du kan ställa in på din iOS-enhet. Mer information om hjälpmedelsinställningar och funktioner på din enhet finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Outlook för iOS

När du startar appen Outlook för iOS öppnas Inkorgen. Den översta raden i Inkorgen innehåller knappen Visa navigeringsfönstret och knappen Sök till vänster, rubriken Inkorg i mitten och knappen Skriv till höger. Nedanför den visas en rad med e-postfilter och nedanför den finns en lodrät lista över e-postmeddelanden.

Menyfliksområdet för appen Outlook visas längst ned på skärmen. Använd flikarna för att navigera till olika områden:

 • E-post öppnar Inkorgen.

 • Kalender öppnar kalendervyn.

 • I Filer kan du bläddra bland filer, även på OneDrive.

 • Kontakter öppnar kontaktvyn, där dina kontakter visas.

 • Inställningar visar inställningar för appen Outlook som du kan ändra.

Konfigurera Outlook för iOS

Om du vill ändra appinställningarna flyttar du fokus till fliken Inställningar i menyfliksområdet längst ned på skärmen och dubbeltrycker. Fönstret Inställningar öppnas.

Svep åt höger för att gå nedåt genom inställningarna och svep åt vänster för att gå uppåt genom dem. Dubbeltryck när du hör den inställning du vill ha.

Alternativen för inställningar är följande:

 • Med Hjälp och feedback öppnas en skärm där du kan hitta hjälpavsnitt, kontakta kundsupport eller ge feedback till Microsoft.

 • I Konton kan du hantera alternativ för de e-postkonton som du har lagt till i appen. Om du vill lägga till ett nytt e-postkonto drar du med fingret tills du hör ”Lägg till konto” och dubbeltrycker.

  Under kontolistan finns rubriken E-post följt av inställningar relaterade till e-post, och sedan rubriken Kalender med inställningar för kalenderdelen av appen.

 • Mer innehåller inställningar för att bjuda in andra att använda appen Outlook eller upptäcka ytterligare Microsoft-appar för iOS.

E-postinställningar

Du kan ange alternativ för E-post genom att dubbeltrycka på någon av följande knappar:

 • Aviseringar: Ändra sådant som vilka e-postmeddelanden du aviseras om, ljudet som används för aviseringar och så vidare.

 • Standard: Ange standardkonto för e-post som ska användas i Outlook-appen.

 • Signatur: Ställa in signaturer för olika e-postkonton.

 • Svepalternativ: Ändra vilka åtgärder som Outlook-appen utför när du sveper åt höger eller vänster.

 • Prioriterad inkorg: Aktivera eller inaktivera Prioriterad inkorg. Som standard är det aktiverat, vilket gör att Outlook kan placera högprioriterade e-postmeddelanden i listan Prioriterad i Inkorgen.

 • E-post ordnad i trådar. Aktivera eller inaktivera det här alternativet. När alternativet är aktiverat ordnas dina meddelanden i ämnestrådar i Outlook.

 • Antal skyltar. Välj om du vill att Outlook ska visa oläst e-post bara för Prioriterad inkorg eller för alla e-postmeddelanden.

På varje inställningssida drar du nedåt för att höra alternativen och följer sedan anvisningarna för varje kontroll för att ändra dess inställning. När du har ändrat inställningarna på en sida flyttar du fokus till och dubbeltrycker på knappen Bakåt i det övre vänstra hörnet. Upprepa efter behov för att återgå till sidan Inställningar.

Kalenderinställningar

Du kan använda följande knappar för att ange alternativ för Kalender, genom att dubbeltrycka på knappen. Ändra sådant som standardaviseringsperiod för händelser, ljud som används för aviseringar och så vidare.

 • Aviseringar: Ändra sådant som standardaviseringsperiod för händelser, ljud som används för aviseringar och så vidare.

 • Standard: Ange vilken kalender som ska visas som standard.

 • Veckan startar: Ange vilken dag veckan ska starta med i kalendern.

 • Kalenderappar: Anslut till andra kalenderappar så att deras händelser visas i appen Outlook. När du väljer den här knappen visas en lista över tillgängliga kalenderappar, till exempel Evernote eller Facebook. Dra nedåt eller snärta åt höger för att höra dem. Om du vill lägga till en app drar eller snärtar du åt höger tills du hör ”Anslut”, och dubbeltrycker sedan. Följ anvisningarna för att ansluta appen.

På varje inställningssida drar du nedåt för att höra alternativen och följer sedan anvisningarna för varje kontroll för att ändra dess inställning. När du har ändrat inställningarna på en sida flyttar du fokus till och dubbeltrycker på knappen Bakåt i det övre vänstra hörnet. Upprepa efter behov för att återgå till sidan Inställningar.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Outlook för Android innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med filer. Du kan använda kortkommandon, Talkback (den inbyggda skärmläsaren i Android-enheter) och andra funktioner som färgkontrast som du kan ställa in på din Android-enhet. Mer information om hur du använder hjälpmedelsinställningar och funktioner på din enhet finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Outlook för Android

När du startar Outlook för Android första gången visas en rubrik längst upp, huvudinnehållet i mitten och en menyrad längst ned på skärmen. Till vänster om rubriken Outlook ser du knappen Öppna navigeringslådan och namnet på den aktuella vyn, till exempel Inkorgen eller Filer. Till höger om namnet Outlook ser du kommandona Sök och Inställningar.

Efter första gången startar Outlook i Inkorgen.

Längst ned på skärmen finns ett menyfält som innehåller följande fyra kommandon:

 • E-post öppnar Inkorgen.

 • Kalender öppnar kalendervyn.

 • Filer öppnar filvyn, där du kan bläddra bland filer från dina e-postkonton, filer som lagras på OneDrive osv.

 • Kontakter öppnar kontaktvyn, där dina kontakter visas.

Mellan rubriken längst upp och menyfältet längst ned finns skärmens huvudinnehåll: Inkorgen med e-postmeddelanden, kalendern, listan med dina filer och listan över personer och kontakter.

Inställningar för Outlook för Android

Konfigurera Outlook efter behov i Inställningar.

 1. Om du vill ändra dina Outlook-inställningar flyttar du fokus till och dubbeltrycker på fliken Inställningar i det övre högra hörnet på skärmen.

 2. Dra nedåt på skärmen om du vill höra de tillgängliga inställningarna. Om du vill rulla nedåt sveper du uppåt med två fingrar. Om du vill rulla uppåt sveper du nedåt med två fingrar. Om du vill öppna och få mer information om den inställning som du precis hört dubbeltrycker du. Om du vill aktivera eller inaktivera en inställning går du till och dubbeltrycker på växelknappen På/av. Här är exempel på några av de tillgängliga inställningarna:

  • Hjälp och feedback öppnar en skärm där du kan kontakta supporten, föreslå en funktion, få svar på vanliga frågor och felsöka problem.

  • Konton innehåller listan med e-post- eller lagringskonton som du har lagt till i Outlook-appen. Välj ett konto om du vill ändra kontoinställningarna. Om du vill lägga till ett nytt e-post- eller lagringskonto drar du tills du hör ”Lägg till konto” och dubbeltrycker.

  • E-post innehåller e-postrelaterade inställningar som du kan använda för att konfigurera meddelanden, standardkontot för e-post, din signatur, svepningsalternativ med mera.

  • Kalender innehåller händelserelaterade inställningar som du kan använda för att konfigurera aviseringar, standardkalendern och veckans första dag i kalendern.

  • Inställningar innehåller hjälpmedelsinställningar.

  • Mer innehåller kommandon för att bjuda in andra att använda appen Outlook och för att utforska fler Microsoft-appar för Android.

 3. När du har ändrat inställningarna på en sida flyttar du fokus till knappen Navigera upp i det övre vänstra hörnet och dubbeltrycker på den.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra e-posten i Outlook mer tillgänglig

Outlook E-post och Outlook Kalender innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionshinder, till exempel begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder, att chatta privat eller i grupper.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Outlook E-post

När du öppnar appen Outlook E-post visas Inkorgen för din e-post. Den översta raden i Inkorgen innehåller knappen Navigering längst till vänster. Dubbeltryck på skärmen om du vill expandera knappen. Ett navigeringsfönster öppnas där dina e-postkonton och favoritmappar i Outlook E-post visas. Rubriken ”Inkorgen” följt av kontotypen visas längre till höger, i mitten av skärmen, på den översta raden. Längst till vänster finns knappen Filter.

Under den översta raden finns en lista med dina e-postmeddelanden. Som standard visas det senaste e-postmeddelandet först.

Det finns ett verktygsfält med följande knappar nedanför e-postlistan:

 • Ny: Skriv ett nytt e-postmeddelande.

 • Markera: Markera ett e-postmeddelande i taget eller markera alla e-postmeddelanden.

 • Synkronisera: Uppdatera Inkorgen.

 • Sök: Sök efter e-post.

 • Fler alternativ: Visa och dölj en lista med följande alternativ:

  • Ta bort från Start eller Fäst på Start: Ta bort eller lägg till appgenvägen på skärmen Start.

  • Hantera konton: Ändra kontoinställningar eller lägg till nya konton.

  • Inställningar: Ändra inställningar, till exempel appens färger och automatiska svar.

Läsvyn för e-postmeddelanden

När ett e-postmeddelande är öppet visas information om meddelandet, till exempel avsändare och ämne, högst upp på skärmen. Meddelandets brödtext tar upp det mesta av utrymmet på skärmen nedanför informationen. Under meddelandet finns det ett verktygsfält som innehåller följande knappar:

 • Svara: Svara, svara alla eller vidarebefordra e-postmeddelandet.

 • Ta bort: Ta bort e-postmeddelandet.

 • Nyare: Flytta till ett nyare e-postmeddelande.

 • Äldre: Flytta till ett äldre e-postmeddelande.

 • Fler alternativ: Visa och dölj en lista med följande alternativ:

  • Markera som oläst: Ange att meddelandet ska vara oläst i Inkorgen.

  • Ange flagga eller Ta bort flagga: Lägg till eller ta bort en flagga.

  • Flytta: Flytta e-postmeddelandet till en annan mapp.

  • Sök: Sök i e-postmeddelandet.

  • Spara som: Spara en kopia av e-postmeddelandet.

Vyn för att skriva e-postmeddelanden

När du skriver ett e-postmeddelande visas fälten för mottagare och ämne högst upp på skärmen. Meddelandets brödtext tar upp det mesta av utrymmet på skärmen nedanför dem. Under meddelandet finns det ett verktygsfält som innehåller följande knappar:

 • Ta bort: Ta bort utkastet.

 • Bifoga: Lägg till bifogade filer.

 • Skicka: Skicka e-postmeddelandet.

 • Fler alternativ: Öppna menyfliksområdet med alternativ för redigering och granskning.

Navigera med hjälp av touch

 • Om du vill bläddra bland viktiga element samt navigera bland och i interaktiva element sveper du åt vänster eller höger.

 • Svep åt vänster eller höger om du vill växla mellan objekt i menylistor med alternativ.

 • Dubbeltryck på skärmen för att välja ett objekt i en lista.

 • Dubbeltryck på skärmen om du vill expandera en komprimerad menylista eller komprimera en expanderad meny.

 • Öppna en tidigare vy genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Navigeringsfält, knappen Bakåt” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Outlook Web App innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att chatta privat eller i grupper. Detta innebär att du kan använda hjälpmedelsfunktioner som är inbyggda din enhet eller dator, till exempel en skärmläsare, kontrast eller diktering verktyg för att arbeta med Outlook Web App. Om du vill veta mer om inställningar för hjälpmedel och funktioner i din enhet kan du se Konfigurera din enhet när du arbetar med hjälpmedel i Office 365.

Dessutom innehåller Outlook Web App en funktion som du kan begära tillgängliga e-postmeddelanden från andra. Mer information finns i begära tillgängliga e-postmeddelanden.

Meddelanden: 

 • Anvisningarna som gäller för E-post har dokumenterats med inaktiverat Läsfönster.

 • Anvisningarna som gäller för Kalender har dokumenterats med standardlayouten.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Outlook Web App rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som din webbläsare. Mer information finns i Hjälp om Microsoft Edge. Kortkommandona som skiljer sig från dem i programmet eftersom Outlook Web App körs i webbläsaren. Till exempel ska du använda Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa och ut från listan kommandon. Dessutom vanliga genvägar som F1 (hjälp) och Ctrl + O (Öppna) Använd till webbläsaren - inte Outlook Web App.

I det här avsnittet

Bekanta dig med Outlook Web app-layout

Layouten för Outlook Web App överensstämmer med de senaste internationella riktlinjerna om tillgängliga tangentbordsnavigering. Om du använder vissa tangentbordsgenvägar som är specifika för din skärmläsare kan dra du nytta av ARIA-kod på sidan.

Layouten för E-post

Obs!: Vi rekommenderar att du inaktiverar Läsfönster och att visa e-postmeddelanden som meddelanden och inte som konversationer. Tryck på Ctrl + Alt + A för att inaktivera Läsfönstret och Konversationer.

När du öppnar e-post i Outlook Web App visas huvudsakliga vyn först. Den fokuserar på listan meddelanden med det senaste e-postmeddelande markerat.

Det vågräta navigeringsfältet är högst upp på skärmen under fältet för URL-adressen. Det innehåller följande knappar: Startikon för app till vänster och fästa appar (om du har några), Skype, Meddelanden, Inställningar, Hjälp och knapparna för användarstatus.

Under navigeringsfältet finns huvudvyn som är uppdelad i två områden. Till vänster finns ett navigeringsfönster med ett sökfält högst upp och en lista över e-postmappar och grupper. Längst ned i navigeringsfönstret hittar du snabbåtkomstknapparna för E-post, Kalender, Kontakter och Uppgifter. Tryck på Tabb för att förflytta dig mellan objekten i det här fönstret.

Till höger om navigeringsfönstret finns meddelandelistvyn som tar upp större delen av skärmen. Här listas dina e-postmeddelanden. Ovanför meddelandelistan finns flikarna Prioriterad och Övrig, knappen Filter, nästa kalenderhändelse samt knappen Dagordning.

I meddelandelistan trycker du på Caps Lock + Retur för att öppna ett e-postmeddelande. E-postmeddelandet ersätter meddelandelistan på skärmen. Tryck på Caps Lock + blanksteg för att öppna snabbnavigeringsläget och navigera i det öppnade e-postmeddelandet. När du skriver ett e-postmeddelande ersätter textrutan meddelandelistan på skärmen.

Ovanför meddelandelistan, under navigationsfältet finns ett verktygsfält. När ett e-postmeddelande markeras i meddelandelistan visar verktygsfältet knapparna för de vanligaste åtgärderna, till exempel skapa ett nytt e-postmeddelande och svara på ett e-postmeddelande. Tryck på Tabb för att gå till det första objektet i verktygsfältet och tryck sedan på vänster- eller högerpilen för att förflytta dig i verktygsfältet. Om du inte har valt ett e-postmeddelande visas endast knappen Nytt i verktygsfältet.

Obs!: Om du vill öppna en lista över kortkommandon Outlook Web App genom att trycka på tangenten frågetecken (?).

Layouten för Kalender

När du öppnar kalendern i Outlook Web App du hör dagens datum och om det finns händelser för den dagen. Du hör också det totala antalet händelser för den aktuella månaden.

Det vågräta navigeringsfältet är högst upp på skärmen under fältet för URL-adressen. Det innehåller följande knappar: Startikon för app till vänster och fästa appar (om du har några), Skype, Meddelanden, Inställningar, Hjälp och knapparna för användarstatus.

Under navigeringsfältet finns huvudvyn som är uppdelad i tre områden. Till vänster finns ett navigeringsfönster med ett sökfält högst upp. Under sökfältet finns en komprimerad månadskalender och en lista med andra kalendrar och grupper. Längst ned finns snabbåtkomstknapparna för E-post, Kalender, Kontakter och Uppgifter. Tryck på Tabb för att förflytta dig mellan objekten i det här fönstret.

Kalendern för den aktuella månaden upptar större delen av skärmen bredvid navigeringsfönstret. Tryck på Tabb för att förflytta dig mellan kalenderhändelserna. Aktuell månad och år visas ovanför kalendern. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör att de meddelas. Du kan välja föregående eller nästa månad med knapparna och det finns även en månadsväljare.

I agendavyn till höger listas händelser som inträffar på den markerade dagen i kalendervyn. Tryck på Tabb för att förflytta dig mellan objekten i fönstret. Tryck på Retur för att öppna en händelse. Tryck på Esc för att lämna en händelse.

Ovanför agendavyn finns knappar som ändrar vyn i huvudkalendern. Välj bland följande alternativ: Dag, Arbetsvecka, Vecka, Månad och Idag. Tryck på Tabb för att gå till den aktuella markeringen och tryck sedan på vänster- eller högerpilen för att förflytta dig mellan alternativen. Tryck på blanksteg om du vill välja ett alternativ.

Ovanför kalendervyn och agendavyn, nedanför navigeringsfältet, finns ett verktygsfält. Den innehåller knappar för att till exempel skapa en ny händelse i kalendern och att dela en kalender. Tryck på Tabb för att gå till det första objektet i verktygsfältet och tryck sedan på vänster- eller högerpilen för att förflytta dig på verktygsfältet.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Tryck på Ctrl + F6 (framåt) eller Skift + Ctrl + F6 (bakåt) för att bläddra bland viktiga element. Tryck på Tabb och piltangenterna för att navigera bland och inom element som kan åtgärdas. Tryck på uppåtpilen eller nedåtpilen om du vill förflytta dig mellan objekt i listor med menyalternativ. Tryck på Retur eller blanksteg om du vill välja ett objekt i en lista. Om du vill visa en dold menylista trycker du på blanksteg. Tryck på Esc för att stänga en dialogruta eller flytta tillbaka fokus. Du kan öppna en snabbmeny (där det är tillgängligt) genom att trycka på Skift + F10 eller på snabbmenytangenten.

Tryck på Ctrl + F. för att få tillgång till fältet Microsoft Edge Sök.

Mer information finns i Kortkommandon i Outlook på webben.

Särskilda anmärkningar för Outlook Web app

I Outlook Web App, kan du enkelt att dina kontakter får veta att du föredrar att komma åt e-postmeddelanden.

Begär e-post som är anpassad för hjälpmedel

När en avsändare med hjälp av Outlook Web App lägger till dig som mottagare för ett e-postmeddelande, får avsändaren en avisering om du föredrar tillgängligt innehåll och en länk till tillgänglighetskontroll. Om alla tillgänglighetsproblem hittas i e-postmeddelandet, visas problemen, tillsammans med information om hur du löser dem.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Använd nedåtpilen för att använda fönstret Inställningar" och tryck sedan på nedåtpilen.

 2. I fönstret Inställningar trycker du på Tabb tills du hör "E-postlänk" och sedan trycker du på Retur.

 3. Tryck på Skift + Tabb tills du hör "Allmänt" och sedan trycker du på högerpilen.

 4. Tryck på nedpilen tills du hör "Hjälpmedelsinställningar " och sedan trycker du på Retur.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Avmarkerad, be avsändaren skicka innehåll som är tillgängligt" och sedan trycker du på blanksteg.

 6. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Spara” och tryck sedan på Retur.

  Obs!: Gå till inställningarna för hjälpmedel enligt anvisningarna ovan om du vill inaktivera den här funktionen. Tryck på Tabb tills du hör "Markerad, be avsändaren skicka innehåll som är tillgängligt" och sedan trycker du på blanksteg. Tryck på Tabb tills du hör "Spara, knapp" och sedan trycker du på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Kortkommandon i Outlook på webben

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Göra Outlook-e-post mer tillgänglig

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×