Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

OneNote innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det lättare för personer med funktionshinder som begränsad rörlighet i fingrarna eller nedsatt syn att arbeta med anteckningsböcker, avsnitt och sidor. Mer information om inställningar för hjälpmedel och funktioner som är specifika för platform finns i Konfigurera din enhet när du arbetar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med OneNote-layouten

Eftersom OneNote är molnbaserat kan du använda samma anteckningsbok på alla dina enheter. OneNote synkroniserar innehållet automatiskt.

När du öppnar OneNote är fokus på rubriken för en anteckningsbokssida. Första gången du öppnar OneNote hör du "Rubrik. OneNote: En samlad plats för alla dina anteckningar".

OneNote erbjuder tre vyer: Normal vyerna, Helsida visas och Docka till skrivbordet. Docka till skrivbordet är samma som Normal vy, men dockade på ena sidan av skärmen. Mer information om helsidesvyn finns i använda helskärmsläget.

I normalvyn.OneNote har en övre fältet som innehåller flikar i menyfliksområdet. Varje flik i menyfliksområdet öppnas menyfliksområdet med relaterade kommandon som de flesta Office produkter. En lista med kortkommandon som du kan använda för att öppna varje flik i menyfliksområdet finns i Navigera med hjälp av ett tangentbord.

Nedanför den övre raden finns två fönster, ett sidfönster och ett navigeringsfönster. På en sida finns ett eller flera innehållsblock där du kan skriva in anteckningar.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Du kan använda OneNote med kortkommandon. Mer information finns i kortkommandon i OneNote för Windows.

 • Tryck på F6 för att flytta mellan navigeringsfönster, menyer och innehållsområdet.

 • Använd piltangenterna om du vill flytta i ett innehållsområde.

  Obs!: Använd inte Tabb-tangenten för att navigera i det huvudsakliga innehållsblocket i OneNote. Om du trycker på Tabb i huvudpanelen skapar du ett indrag för innehållet.

 • Tryck på Tabb för att flytta mellan knappar och menyalternativ, och aktivera dem genom att trycka på blanksteg.

Menyflikarna i OneNote är Arkiv, Start, Infoga, Rita, Historik, Granska, Visa och Utbildningsverktyg. Andra speciella flikar, som fliken Layout för tabeller, visas bara när de behövs.

I den här tabellen hittar du kortkommandona för att öppna de olika menyflikarna:

Om du vill öppna fliken

Trycker du på

Startsida

Alt+H

Infoga

Alt+N

Rita

Alt+D

Historik

Alt+S

Granska

Alt+R

Visa

Alt+W

Utbildningsverktyg

Y2

Specialfunktioner för att använda OneNote

Använda helskärmsläge

Du kan använda OneNote helskärmsläget så att vyn enklare. Detta gör det enklare för dig själv och Skärmläsaren navigera mellan en sida.

 1. Tryck på Alt för att flytta till på en OneNote sida i menyraden huvudsakliga fliken tills du hör den markerade fliken.

 2. På menyraden på huvudfliken trycker du på Tabb tills du hör: "Helskärmslägen, knappen komprimerad" och tryck sedan på Retur. En undermeny öppnas. Du hör: "Knappen Ritning i helskärm" och tryck sedan på Retur.

  Du använder nu helskärmsläge. Fokus är på huvudinnehållsområdet.

 3. Tryck på Alt om du vill avsluta helskärmsläget. Du hör det första objektet i verktygsfältet. Tryck sedan på Tabb tills du hör: "Knappen Avsluta ritning i helskärmsläge". Tryck sedan på Retur.

Ändra textstorlek

Du kan ändra storlek på texten i namnlister, menyer, meddelanderutor, palettrubriker, ikoner och verktygstips utan att ändra skärmupplösningen. 

 1. Tryck på Windows-tangenten i valfri vy. Du hör: "Start-fönstret, sökrutan, redigering".

 2. I sökrutan skriver du "Gör texten större". Du hör: "Göra text och andra objekt större eller mindre". Tryck sedan på Retur. Du hör: "Inställningsfönstret, visning ett, anpassat".

 3. I fönstret Inställningar, tryck på TABB tills du hör: ”avancerade inställningar för hyperlänken”. Tryck på RETUR. Du hör: ”avancerade fönstret med inställningarna”.

 4. Tryck på TABB tills du hör: ”avancerade storlek eller text och andra objekt hyperlänk”. Tryck på RETUR. Du hör: ”Visa fönster, styra panelen start länk”.

 5. Tryck på TABB tills du hör: ”stationära element, namnlister, redigerbar kombinationsruta komprimeras”. Om du vill expandera kombinationsrutans lista trycker du på Alt + Nedåtpil. Tryck ned och upp piltangenterna för att flytta på listan. Tryck på RETUR när du hör ett alternativ som du vill ändra.

 6. Tryck på TABB tills du hör: ”teckenstorlek”, följt av den aktuella teckenstorleken. Om du vill expandera kombinationsrutans lista trycker du på Alt + Nedåtpil. Tryck ned och upp piltangenterna för att flytta på listan. Tryck på RETUR när du hör ett alternativ som du vill ändra.

 7. Tryck på TABB tills du hör: ”oskyddad fet kryssruta”. Tryck på blanksteg om du vill att texten fet stil. Du hör: ”markerat”.

 8. Tryck på TABB tills du hör: ”Använd knappen”. Tryck på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote 2016

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote for Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga

OneNote för Mac på Office 365 finns hjälpmedelsfunktioner som förbättrar omfattande funktioner som är inbyggda i Mac OS. Det här avsnittet ger en översikt över dessa funktioner, till exempel tips på navigeringsfältet med hjälp av tangentbordet.

Mer information om hur du använder de inbyggda hjälpmedelsfunktionerna finns i Konfigurera enheten att arbeta med hjälpmedel i Office 365. Mer information om hur du använder OneNote finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i OneNote för Mac.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • I den här artikeln förutsätts att du har aktiverat helskärmsläge för tangentbordsåtkomst och att du har aktiverat VoiceOver och känner till kommandot VO (du använder det genom att trycka på Ctrl+Alt).

I det här avsnittet

Bekanta dig med OneNote-layouten

När du öppnar OneNote för Mac visas OneNote-menyn högst upp på skärmen med menykommandona inlagda efter Apple-menyn. Namnet på dokumentet visas nedanför och är centrerat. Som standard ligger verktygsfältet Snabbåtkomst till vänster på skärmen. Det här verktygsfältet innehåller vanliga kommandon som Ångra och Gör om. På samma rad och till höger på skärmen finns aviseringar och ikonen för delningsalternativ. Nedanför dem finns menyn Hjälp till att förbättra Office.

Under den här raden du hittar en uppsättning menyflikarna, som Infoga och Visa. Menyfliksområdet är placerat under den här raden med flikar. När du markerar en flik, visas ett menyfliksområde som gäller för just den här fliken. Varje menyfliksområde innehåller kommandon, som är sorterade i grupper. Infoga-fliken växlar till exempel till en menyflik som låter dig välja olika objekt, till exempel tabeller eller bilder, som du kan infoga i dokumentet.

Navigera i OneNote med hjälp av tangentbordet

 • Tryck på Kommando + O för att gå till den plats där du kan öppna andra anteckningsböcker eller skapa en ny.

 • Tryck på Control + G för att visa en lista över öppna anteckningsböcker.

 • Tryck på VO + F för att söka igenom anteckningsböcker.

Navigera i en OneNote-anteckningsbok

 • Du växlar mellan olika avsnitt i en anteckningsbok genom att trycka på Kommando + Skift + { eller }

 • Om du vill växla mellan olika sidor i ett avsnitt gör du följande.

  1. Om du vill flytta fokus i listan på sidan trycker du på Kommando + Ctrl + G.

  2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen, eller Kommando + PageUp eller PageDown, för att välja föregående eller nästa sida i avsnittet.

  3. Gå till den första sidan i listan med Alt + Home. Gå till den första sidan i listan med Alt + End.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga

OneNote för iOS använder de inbyggda hjälpmedelsfunktionerna i iOS för att hjälpa personer med funktionshinder att använda appen. Du kan till exempel använda skärmläsaren i iOS, VoiceOver, eller dikteringsverktyget för att ange text.

Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som fungerar på din enhet finns i artikeln Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365. Mer information om hur du använder OneNote finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i OneNote för iOS

OneNote för iOS-programmet innehåller följande vyer: Huvudvy, avsnittslista, sidlista och arbetsytan.

Huvudvyn i OneNote för iOS-programmet innehåller en lista över de OneNote-anteckningsböcker du har. Du kan också skapa nya anteckningsböcker i den här vyn. I det övre vänstra hörnet högst upp i huvudvyn finns inställningsknappen, bredvid den i mitten finns ett sökfält och i det övre högra hörnet finns en knapp för meddelanden. Under den översta raden finns en länk till Senaste anteckningar följt av listan över anteckningsböcker. Längst ned på skärmen finns det en knapp för att lägga till en ny anteckningsbok.

Om du vill gå till en anteckningsbokssida går du först till en anteckningsbok i huvudvyn, sedan till ett avsnitt i anteckningsboken i listan Avsnitt och slutligen till en anteckningsboksida i listan Sidor. När du öppnar en anteckningsboksida i listan Sidor öppnas en arbetsyta. Arbetsytan innehåller i regel en sidrubrik, ett datum och ett eller flera innehållsblock.

När du öppnar programmet för första gången öppnas det i huvudvyn. Nästa gång öppnas den vyn där du var när du avslutade.

Navigera med hjälp av touch

Här följer några användbara gester för att navigera i OneNote för iOS-programmet med touch:

 • Om du vill gå mellan objekten på skärmen drar du åt höger för att gå framåt på skärmen eller vänster för att gå tillbaka på skärmen.

 • Om du vill markera ett objekt eller en åtgärd dubbeltrycker du på skärmen.

 • Om du vill se vad som visas på skärmen placerar du fingret på skärmen och dra det långsamt runt. VoiceOver läser upp objekten när du når dem. När du hör namnet på det objekt du vill markera lyfter du fingret och dubbeltrycker.

 • Om du vill redigera, flytta eller ta bort en anteckningsbok, ett avsnitt eller en sida placerar du först fokus på objektet och sveper sedan uppåt eller nedåt med ett finger för att gå igenom de tillgängliga åtgärderna.

 • Om du vill navigera runt på arbetsytan drar du åt höger eller vänster med ett finger. När du redigerar ett objekt på arbetsytan dubbeltrycker du på skärmen med två fingrar för att få fram snabbmenyn.

 • Om du vill avsluta sökfönstret och stänga sökläget sveper du bokstaven "z" med två fingrar.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga

OneNote för Android innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för användare med funktionshinder som begränsad rörlighet och nedsatt syn att arbeta med anteckningsböcker, avsnitt och sidor. Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som är plattformsspecifika, se Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Det finns flera inbyggda hjälpmedelsfunktioner i din enhet, till exempel TalkBack och inställningar för högkontrastfärger. Information om hur du använder OneNote finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Bekanta dig med OneNote för Android-appens layout

OneNote för Android-appen innehåller följande vyer:

 • Huvudvyn

 • Avsnittsvyn

 • Sidlista

 • Canvas

Huvudvyn i OneNote för Android-appen innehåller en lista över de OneNote-anteckningsböcker du har. Du kan också skapa nya anteckningsböcker i den här vyn. Högst upp i huvudmenyn finns knappen Fler alternativ till höger och knappen Sök till vänster om den. Under den översta raden finns det en länk till ditt konto. Under den finns det en länk till Senaste anteckningar, följt av listan över anteckningsböcker. Längst ned på skärmen finns det en knapp för att lägga till en ny anteckningsbok.

Om du vill gå till en anteckningsbokssida går du först till en anteckningsbok i huvudvyn, sedan till ett avsnitt i anteckningsboken i vyn Avsnitt och slutligen till en anteckningsboksida i listan Sidor. När du öppnar en anteckningsboksida i listan Sidor öppnas en arbetsyta. Arbetsytan innehåller i regel en sidrubrik, ett datum och ett eller flera innehållsblock.

Om du har använt appen tidigare öppnas den i vyn där du slutade.

Navigera med hjälp av touch

Här följer några användbara gester för att navigera i OneNote för Android-appen med touch:

 • Om du vill gå mellan objekten på skärmen drar du åt höger för att gå framåt på skärmen eller vänster för att gå tillbaka på skärmen.

 • Om du vill markera ett objekt eller en åtgärd dubbeltrycker du på skärmen.

 • Om du vill se vad som visas på skärmen placerar du fingret på skärmen och dra det långsamt runt. TalkBack läser upp objekten när du når dem. När du hör namnet på det objekt du vill markera lyfter du fingret och dubbeltrycker på skärmen.

 • Om du vill kopiera, flytta eller ta bort ett avsnitt eller en sida fokuserar du först på objektet och dubbeltrycker sedan och håller ned för att öppna snabbmenyn. Svep åt höger tills du hittar det alternativ du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote.

 • Om du vill navigera runt på arbetsytan drar du åt höger eller vänster med ett finger.

 • Svep nedåt och sedan åt vänster för att gå tillbaka i valfri vy. Det här är samma som att trycka på knappen Bakåt.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga

OneNote för Windows 10 innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för användare med funktionshinder som begränsad rörlighet och nedsatt syn att arbeta med anteckningsböcker, avsnitt och sidor.

Det finns flera inbyggda hjälpmedelsfunktioner i din dator eller enhet, till exempel Skärmläsaren, Förstoringsglas och inställningar för högkontrastfärger. Information om hur du använder OneNote finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i OneNote för Windows 10-appen

När du öppnar OneNote-appen hör du rubriken på den senast öppnade anteckningsboken.

Tryck på F6 för att gå till det övre fältet. Du hör: ”Start tab”. Den översta raden innehåller navigeringsfönstret knappen menyfliksområdet flikarna och (Start, Infoga, Rita och Visa ). Du hittar även andra alternativ som beskrivs i nästa avsnitt.

Navigera i OneNote för Windows 10 med hjälp av tangentbordet

De primära tangenter för navigering i är F6 och TABB-tangenten.

 • När du använder ett tangentbord för att förflytta dig mellan navigering fönster, menyer och redigeringsområdet, trycker du på F6 tills du hör det du vill ha.

 • Tryck på TABB tills du hör det och tryck på RETUR om du vill aktivera dem om du vill flytta mellan knapparna och menyobjekt.

  Obs!: I OneNote huvudsakliga innehållsfönstret, Använd inte på TABB för att navigera. I det här fönstret gör att trycka på TABB-tangenten innehåll indraget.

När du trycker på F6 växlar mellan dessa punkter:

 • Flikarna i menyfliksområdet: Start, infoga, rita och Visa. När du går till menyfliksområdet genom att trycka på F6 hör du namnet på den markerade fliken.

  Varje flik öppnas menyfliksområdet med kommandon, till exempel alternativ för sidredigering. Observera att Zooma kommandona på fliken Visa.

 • Navigeringsfönstret anteckningsbok. Du kan höra ”senaste anteckningar knappen” eller namnet på en av dina anteckningsböcker.

  Navigeringsfönstret innehåller en lista med anteckningsböcker. Från listan kan du öppna eller skapa flera anteckningsböcker. Du hittar även appinställningar och användarens kontoinformation.

 • Knappen Sök. Du kan höra: ”Sök, knappen”.

  Ange texten du vill söka efter och tryck på Retur.

 • Avsnittet navigeringsfönstret. Du kan höra namnet på en av dina avsnitt.

  Visar en lista över avsnitt och innehåller den knappen Nytt avsnitt.

 • Sidan navigeringsfönstret. Du kan höra namnet på någon av sidorna i ett avsnitt.

  Här finns en lista över sidor och knappen Ny sida.

 • Sidarbetsyta. Du kan höra: ”OneNote aktuella sidan, innehåll spärra”. Det här är där du kan redigera sidinnehåll.

Navigera med hjälp av kortkommandon

Hela listan med kortkommandon i OneNote för Windows 10 finns i Kortkommandon i OneNote för Windows 10.

En del praktiska kortkommandon finns i tabellen nedan:

Om du vill

Tryck

Öppna navigeringsfönstret för anteckningsboken

CTRL + G

Flytta fokus till det aktuella avsnittet i listan

Ctrl+Skift+G

Flytta fokus till den aktuella sidans i listan.

Ctrl + Alt + G

Skapa ett nytt avsnitt

CTRL + T

Skapa en ny sida

CTRL + N

Dölj navigeringsfönstret

Du kan förenkla OneNote för Windows 10-vyn och dölja navigeringsfönstret.

 1. Gå till knappen Helskärmslägen enligt anvisningarna i Använd helskärmsläge och tryck på Retur.

 2. På undermenyn Helskärmslägen trycker du på nedpilen tills du hör: "Av, knappen Dölj navigering". Tryck sedan på Retur.

 3. Om du vill visa navigeringsfönstret igen går du till undermenyn Helskärmslägen och trycker på nedpilen tills du hör: "På, knappen Dölj navigering". Tryck sedan på Retur.

Använda helskärmsläge

Du kan använda helskärmsläget i OneNote för Windows 10 så att sidvyn blir enklare. Det här gör det enklare för dig och skärmläsaren att navigera på en sida.

 1. Om du vill flytta på en OneNote för Windows 10 sida i menyraden huvudsakliga fliken trycker du på Alt. Du hör den markerade fliken.

 2. På menyraden huvudsakliga fliken tryck på TABB tills du hör ”fullständig skärmlägen knappen komprimerad” och tryck sedan på RETUR för att öppna undermenyn. Du hör: ”helskärm där rita knappen”. Tryck på RETUR för att markera den.

  Du använder nu helskärmsläge. Fokus är på huvudinnehållsområdet.

 3. Om du vill avsluta i helskärmsläge, trycker du på Alt. Du hör det första objektet i verktygsfält. Tryck på TABB tills du hör: ”avsluta helskärmsläge rita knappen”. Tryck på RETUR.

Ändra textstorlek

Du kan ändra storlek på texten i namnlister, menyer, meddelanderutor, palettrubriker, ikoner och verktygstips utan att ändra skärmupplösningen. 

 1. Tryck på Windows-tangenten i valfri vy. Du hör: "Start-fönstret, sökrutan, redigering".

 2. I sökrutan skriver du "Gör texten större". Du hör: "Göra text och andra objekt större eller mindre". Tryck sedan på Retur. Du hör: "Inställningsfönstret, visning ett, anpassat".

 3. I fönstret Inställningar, tryck på TABB tills du hör: ”avancerade inställningar för hyperlänken”. Tryck på RETUR. Du hör: ”avancerade fönstret med inställningarna”.

 4. Tryck på TABB tills du hör: ”avancerade storlek eller text och andra objekt hyperlänk”. Tryck på RETUR. Du hör: ”Visa fönster, styra panelen start länk”.

 5. Tryck på TABB tills du hör: ”stationära element, namnlister, redigerbar kombinationsruta komprimeras”. Om du vill expandera kombinationsrutans lista trycker du på Alt + Nedåtpil. Tryck ned och upp piltangenterna för att flytta på listan. Tryck på RETUR när du hör ett alternativ som du vill ändra.

 6. Tryck på TABB tills du hör: ”teckenstorlek”, följt av den aktuella teckenstorleken. Om du vill expandera kombinationsrutans lista trycker du på Alt + Nedåtpil. Tryck ned och upp piltangenterna för att flytta på listan. Tryck på RETUR när du hör ett alternativ som du vill ändra.

 7. Tryck på TABB tills du hör: ”oskyddad fet kryssruta”. Tryck på blanksteg om du vill att texten fet stil. Du hör: ”markerat”.

 8. Tryck på TABB tills du hör: ”Använd knappen”. Tryck på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga

OneNote Online körs i en webbläsare. Det gör att du kan använda det på nästan alla enheter som kan använda webbläsare. Alla enhetsplattformar, som Windows, Mac och iOS, har inbyggda hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare att använda OneNote. Du kan till exempel använda en skärmläsare, ett förstoringsglas eller ett dikteringsverktyg. De här instruktionerna gäller för en Windows-dator.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote Online körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote Online.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i OneNote

I fönstret OneNote Online är menyraden med flikarna längst upp. Under flikarna är ett verktyg i menyfliksområdet med olika alternativ beroende på fliken markerade under menyfliksområdet, till vänster på skärmen är området fönstret som innehåller listan listan anteckningsböcker, avsnitt och sidor lista. Område för sidredigering sträcker sig från mitten av skärmen så långt till höger kant.

De landmärken som används i OneNote Online är:

 • Lista över Microsoft-tjänster

 • Menyrad

 • Listan Anteckningsböcker

 • Sidredigeringsområde (arbetsytan)

Navigera i OneNote Online med hjälp av tangentbordet

Du kan navigera landmärken i OneNote Online genom att trycka på Ctrl + F6.

Om du vill navigera i OneNote Online och växla mellan skärmelement trycker du på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt). Om du vill markera ett objekt trycker du på Retur. Om du vill bläddra i menyer eller listor trycker du på uppåtpilen eller nedåtpilen, och väljer gör du genom att trycka på Retur. Och om du vill avsluta en meny eller ett läge trycker du på Esc.

Om du vill bläddra avsnitt och sidor i en anteckningsbok med Skärmläsaren, trycker på SR + UPPIL flera gånger tills du hör: ”objekt”. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör: ”anteckningsböcker”. Använda SR tangenten + HÖGERPIL för att bläddra genom listan avsnitt och sidor listan.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Tangentbordsgenvägar i OneNote Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Göra OneNote-anteckningsböcker mer tillgängliga

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×