Lär dig att navigera i OneDrive för företag med hjälp av tillgängliga funktioner

Lär dig att navigera i OneDrive för företag med hjälp av tillgängliga funktioner

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

OneDrive för företag innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionshinder som begränsad rörlighet i fingrarna eller nedsatt syn att lagra och dela filer mellan enheter. Många hjälpmedelsfunktioner, t ex en skärm läsare, förstoringsglas eller taligenkänning är inbyggda till din dator. Om du vill ta reda på hur du använder dessa funktioner finns i Konfigurera din enhet när du arbetar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Tangentbordsgenvägar går du till kortkommandon för OneDrive för företag i Windows.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Lär känna OneDrive för företag-layout

Programmet OneDrive är inbyggd i Windows 10 och den visas som en OneDrive mapp i din Utforskaren. När du loggar in och konfigurera OneDrive för företag innehåller OneDrive mappnamnet organisationsnamnet Office 365, till exempel OneDrive – Contoso eller OneDrive@Contoso.com.

När du öppnar Utforskaren visas OneDrive för företag-mappen i navigeringsfönstret till vänster. När du markerar mappen innehållet visas på det objekt visa till höger, där du kan navigera in mappar (om det finns några) eller Välj och öppna filer.

Navigera med hjälp av tangentbordet

När OneDrive för företag visas som en mapp i din Utforskaren kan du öppna den och gå igenom innehållet som i alla Utforskaren-fönster.

Använd följande tangentbordsgenvägar för att navigera och bläddra genom de regioner och innehållet i Utforskaren:

 • Du kan växla mellan områdena, trycker du på TABB för att gå framåt och SKIFT + TABB för att gå bakåt.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på upp- eller nedpilen.

 • Tryck på Alt + Uppil piltangent om du vill gå upp en nivå. Om du vill gå tillbaka trycker du på Alt + vänster piltangent.

 • Tryck på RETUR om du vill öppna ett objekt.

Se även

Använd en skärmläsare för att synkronisera OneDrive för företag

Kortkommandon i OneDrive för företag i Windows

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med OneDrive för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

OneDrive för företag innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionshinder som begränsad rörlighet i fingrarna eller nedsatt syn att lagra och dela filer mellan enheter. Många hjälpmedelsfunktioner, t ex en skärm läsare, förstoringsglas eller taligenkänning är inbyggda till din dator. Om du vill ta reda på hur du använder dessa funktioner finns i Konfigurera din enhet när du arbetar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Mac OS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lär känna OneDrive för företag-layout

Du kan hämta och installera programmet OneDrive från App Store. En gång har konfigurerat med organisationskontot för att ansluta till din OneDrive för företag kan innehåller OneDrive mappnamnet organisationsnamnet Office 365, till exempel OneDrive – Contoso eller OneDrive@Contoso.com.

När du har konfigurerat OneDrive för företag ber dig att ta emot en standardplats eller väljer en annan plats för mappen OneDrive för företag på din Mac. Det här är dit du går för att hitta din OneDrive för företag. Bara bläddra till den mapp i Finder. När du markerar mappen, visas innehållet i Finder-vyn och du kan navigera ytterligare i mappar (om det finns några), eller Välj och öppna filer.

Du kan också öppna mappen OneDrive för företag via i status-menyn i menyraden Mac när programmet körs. Du har här ännu fler alternativ och inställningar för att välja på, till exempel inställningar – online visa, pausa eller återuppta synkroniseringen problemet rapportering och avsluta (om du behöver återställa).

Navigera med hjälp av tangentbordet

När OneDrive för företag visas som en mapp i Finder kan du öppna den och gå igenom innehållet som i alla Finder-fönster.

Om du vill komma åt OneDrive för företag via i status-menyn i menyraden, använda följande kortkommandon:

 • Om du vill gå till det första objektet på statusmenyn, trycker du på CTRL + ALT + M + M. Tryck på CTRL + alternativ + HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för att flytta mellan objekten på statusmenyn klickar.

 • Om du vill öppna en meny eller markera ett objekt trycker du på CTRL + ALT + BLANKSTEG.

 • Om du vill navigera på status-menyn trycker du på CTRL + alternativ + HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL.

 • Om du vill navigera objekt på en lista med piltangenterna.

Se även

Synkronisera OneDrive för företag med en skärmläsare

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med OneDrive för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

OneDrive för företag innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionshinder som begränsad rörlighet i fingrarna eller nedsatt syn att lagra och dela filer mellan enheter. Många hjälpmedelsfunktioner, t ex en skärm läsare, förstoringsglas eller taligenkänning är inbyggda i enheten. Om du vill ta reda på hur du använder dessa funktioner finns i Konfigurera din enhet när du arbetar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Lär känna OneDrive för företag-layout

När du öppnar OneDrive för företag-programmet på din iPhone öppnas i vyn filer. Det finns två knapparna till höger bredvid rubriken på rubrikraden: Lägg till och Sök. Knappen Lägg till öppnas en meny med alternativ inklusive, till exempel Skanna, överföra, ta ett foto eller en Video, Skapa en mapp, Skapa Flow, eller skapa en Word dokument, PowerPoint presentation, eller Excel kalkylblad i den här platsen.

Under rubrikraden finns till höger listvyn och miniatyrbildsvyn knappar för att välja hur mappar och filer visas.

Vyn huvudsakliga i mitten av skärmen visar innehållet i den markerade vyn. Under listan över innehållet är knappen Sök för att söka efter innehåll och knappen Papperskorgen för att öppna Papperskorgen.

Det finns följande fem knappar som öppnar motsvarande vyer längst ned på skärmen:

 • Filer visar filer och mappar i din OneDrive för företag.

 • Senaste visar de senaste filerna i din OneDrive för företag.

 • Delas visar filerna som andra har delat med dig. När du öppnar den här vyn öppnas på fliken delas som visar filer som delas med dig. Om du vill hitta ännu mer relevanta och intressanta innehåll kan du använda fliken Upptäck bredvid fliken delas. Fliken Upptäck kan innehålla både dina egna privata dokument och även presentera innehåll som delas med andra, till exempel i OneDrive för företag eller andra Office 365 platser.

 • Webbplatser kan du få tillgång till innehållet som är tillgängliga på din organisations SharePoint webbplatser.

 • Jag kan du välja om du vill komma åt OneDrive eller OneDrive för företag, om båda finns tillgängliga för dig. Du kan också komma åt offlinefiler, Papperskorgen, inställningar, hjälp och utloggning alternativ.

Navigera med hjälp av touch

Om du vill navigera och bläddra genom element i OneDrive för företag kan du använda följande gester:

 • Svep åt höger om du vill gå framåt och Svep åt vänster för att gå bakåt.

 • Om du vill markera eller öppna ett objekt, dubbelklicka på skärmen.

 • Du kan även utforska genom att trycka. Om du vill utforska, placera fingret på skärmen och dra runt. VoiceOver meddelar objekt som du når. Markera eller öppna ett objekt, lyfter fingret när du hör objektet och dubbeltryck sedan på skärmen.

Se även

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med OneDrive för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

OneDrive för företag innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionshinder som begränsad rörlighet i fingrarna eller nedsatt syn att lagra och dela filer mellan enheter. Många hjälpmedelsfunktioner, t ex en skärm läsare, förstoringsglas eller taligenkänning är inbyggda i enheten. Om du vill ta reda på hur du använder dessa funktioner finns i Konfigurera din enhet när du arbetar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Lär känna OneDrive för företag-layout

När du öppnar OneDrive för företag-programmet på en Android-telefon öppnas i vyn filer. Högst upp i vyn är rubrikraden. Till vänster om rubriken på rubrikraden är knappen Växla konto kan du välja om du vill komma åt kontot OneDrive eller OneDrive för företag om båda är tillgängliga för dig. Längst är till höger på samma rad Sök-knapp som öppnar ett textfält som du kan använda så här söker du efter information.

Under rubrikraden är knappen listruta för att sortera filer och mappar i vyn med olika kriterier. Till höger på samma rad är knappen Växla till vyn Samlingslista när du vill visa innehållet som en lista och även till höger är knappen Växla till vyn sida vid sida när du vill visa innehållet sida vid sida.

Vyn huvudsakliga i mitten av skärmen visar innehållet, filer och mappar, i den markerade vyn.

Är knappen Lägg till objekt under området med huvudinnehållet. Via den här knappen kan du komma åt Ny meny med följande alternativ: ta ett foto, Skanna, Skapa mapp och ladda upp.

Det finns följande fem knappar som öppnar motsvarande vyer längst ned på skärmen:

 • Filer visar filer och mappar i din OneDrive för företag.

 • Senaste visar de senaste filerna i din OneDrive för företag.

 • Delas visar filerna som andra har delat med dig. När du öppnar den här vyn öppnas på fliken delas som visar filer som delas med dig. Om du vill hitta ännu mer relevanta och intressanta innehåll kan du använda fliken Upptäck bredvid fliken delas. Fliken Upptäck kan innehålla både dina egna privata dokument och även presentera innehåll som delas med andra, till exempel i OneDrive för företag eller andra Office 365 platser.

 • Webbplatser kan du få tillgång till innehållet som är tillgängliga på din organisations SharePoint webbplatser.

 • Jag kan du komma åt dina offlinefiler måste Papperskorgen för anteckningsböcker, inställningar, hjälp och utloggning alternativ.

Navigera med hjälp av touch

Om du vill navigera och bläddra genom element i OneDrive för företag kan du använda följande gester:

 • Svep åt höger om du vill gå framåt och Svep åt vänster för att gå bakåt.

 • Om du vill markera eller öppna ett objekt, dubbelklicka på skärmen.

 • Om du vill uppdatera en vy, sveper du nedåt med två fingrar.

 • Svep uppåt med två fingrar för att stänga en meny utan att välja ett alternativ.

Se även

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med OneDrive för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

OneDrive för företag innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionshinder som begränsad rörlighet i fingrarna eller nedsatt syn att lagra och dela filer mellan enheter.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Lär känna OneDrive för företag-layout

När du öppnar OneDrive för företag-programmet på din Windows Phone öppnas i vyn alla filer. I det övre vänstra hörnet av vyn är meny-knapp som öppnar konton och inställningar-menyn. Du kan kontrollera vilket konto som OneDrive för företag för närvarande som används i den här menyn. Om du väljer det här kontot kan du kontrollera hur mycket lagringsutrymme som används i din OneDrive för företag. Du kan växla eller inaktivera meddelanden om innehåll som delas med dig, och hantera din e-postaviseringar eller lyssna på OneDrive för företag villkoren.

Använd samma menyknappen för att gå till följande vyer: alla filer, senast använda dokument, delas, upptäcka och webbplatser. Du kan även välja att gå Offline, öppna Papperskorgen eller gå till Kontoinställningar för att lägga till eller ta bort konton.

Till höger om menyn är knappen sidhuvudet om den aktuella vyn, till exempel alla filer. Längst är till höger på samma rad Sök-knapp som öppnar ett textfält som du kan använda så här söker du efter information.

Är området med huvudinnehållet som innehåller OneDrive för företag filer och mappar under den översta raden. I vyn, under listan över innehållet ned hittar du i programfältet som innehåller följande åtgärdsknappar:

 • Knappen Nytt öppnas en meny där du kan lägga till en Ny mapp, överföra nya objekt till OneDrive för företag och Ta bild eller video.

 • Välj knappen kan du välja en eller flera objekt i området med huvudinnehållet. När du har valt, kan du dela, ta bort eller behålla objekt offline. Du kan också välja att ladda ned, flytta, döpa om eller fästa ett objekt på startskärmen på din telefon.

 • Dela knappen kan du till exempel bjuda in andra till din OneDrive för företag objekt, kopiera eller dela en länk till objektet eller vyn som du redan har delat objekt med.

 • Visa information knappen visar tillgänglig information på ett objekt, till exempel typ av objekt, när den var senast ändrad, namn och storlek på objektet.

 • Knappen mer öppnas en meny med följande alternativ: Sortera efter, miniatyrer, Fäst på Start och Uppdatera.

Tillgängliga åtgärder beror på vilken typ och antal markerade objekt, så att alla alternativ inte kanske tillgängliga på alla tiden.

Navigera med hjälp av touch

Om du vill navigera och bläddra genom element i OneDrive för företag kan du använda följande gester:

 • Svep åt höger om du vill gå framåt och Svep åt vänster för att gå bakåt.

 • Om du vill markera eller öppna ett objekt, dubbelklicka på skärmen.

 • Svep uppåt med två fingrar för att rulla nedåt i området med huvudinnehållet. Om du vill rulla uppåt, sveper du nedåt med två fingrar.

 • Om du vill öppna en snabbmeny för ett objekt, dubbelklicka på skärmen med två fingrar.

OneDrive för företag innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det lättare för personer funktionshinder som begränsad rörlighet i fingrarna eller nedsatt syn, lagra och dela filer mellan enheter.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Tangentbordsgenvägar går du till tangentbordsgenvägar i OneDrive för företag på webben.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Lär känna OneDrive för företag-layout

OneDrive för företag körs i webbläsaren. I webbläsarfönstret, OneDrive namn visas i verktygsfältet, tillsammans med Office 365 startprogram som innehåller paneler som länkar till Microsoft-tjänster och Office Online program, inklusive Outlook, Excel Online, OneNote med mera. Verktygsfältet innehåller även kommandon för att få meddelanden, hantera inställningarna, få hjälp och öppna fönstret Mina konton för att visa och redigera din profil och kontoinformation information och loggar ut.

Under verktygsfältet är en menyrad som innehåller en sökruta till vänster. Sortera och visa alternativ och kommandot information är till höger på samma rad. Välj kommandot information öppnas ett informationsfönster till höger i fönstret huvudsakliga OneDrive och ger information om alla markerade mappen eller filen.

När du arbetar med dina mappar och filer, mellersta delen av menyn Adressfältet ändras och innehåller kommandon som är tillgängliga för det markerade objektet. I en vy som innehåller mappar innehåller menyraden till exempel kommandon (från vänster till höger) för att skapa eller överföra nya filer och mappar, skapa eller visa din flöden och synkronisera dina mappar. Om du har en vald fil menyraden innehåller kommandon (från vänster till höger) för öppna, dela, kopiera en länk, hämta, ta bort, flytta, och för att välja även fler kommandon.

Under menyn är fältet struktur mappar och filer som finns i din OneDrive för företag. Om du arbetar med en bred skärm, till exempel en stationär dator du har en vänstra fönstret som innehåller navigeringsträdet som innehåller följande kategorier: filer, senaste, delas och Papperskorgen. Om du arbetar med en smal skärm finns Visa kategorier i en meny med fler alternativ i verktygsfältet i stället för i vänstra rutan. Vyn huvudfönstret innehåller en lista med mappar och filer i den valda kategorin. När du väljer en mapp i vyn huvudsakliga visas den mappen öppnas och visar en lista över undermappar och filer.

När du väljer att öppna en fil öppnas i den aktuella fliken i webbläsaren eller i en separat webbläsarflik (till exempel i Word Online eller Excel Online ).

Navigera med hjälp av tangentbordet

OneDrive för företag körs i webbläsaren, så att den inte använda snabbtangenter eller tangenttips. Till exempel välbekanta kortkommandon som Ctrl + P (Skriv ut) och F1 (hjälp), köra webbläsarkommandon snarare än OneDrive för företag kommandon.

Du kan växla mellan OneDrive för företag områden, trycker du på TABB för att gå framåt och SKIFT + TABB för att gå bakåt. Markera ett objekt, trycka på blanksteg. Att bläddra inom menyer eller listor, trycka på Uppåtpil eller nedåtpil och trycker på blanksteg om du vill göra ett val. Tryck på Esc om du vill avsluta en meny eller läge.

Tabbordningen viktiga navigering cykliskt är:

 • Webbläsarkontroller

 • OneDrive-verktygsfältet

 • Navigeringsfönstret trädvyn.

 • Menyrad

 • Huvudfönstret innehållet

Se även

Kortkommandon i OneDrive för företag på webben

Grundläggande uppgifter med en skärmläsare med OneDrive för företag

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×