Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Lär dig att navigera i Excel med hjälpmedelsfunktioner

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Excel för Windows-skrivbordet i Office 365 innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionshinder att arbeta med filer. Detta innebär att du kan använda Excel-kortkommandon och funktionstangenter för Windows, en skärmläsare, till exempel Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, eller JAWS eller ett tal igenkänningen verktyg, till exempel Windows Taligenkänning för att arbeta med Excel.

Många hjälpmedelsfunktioner som skärmläsare, taligenkänningsverktyg och färgkontrastverktyg, är inbyggda i olika plattformar som Windows, Mac och Android. Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som fungerar på din enhet finns i artikeln Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365. Om du behöver hjälp med att utföra vanliga uppgifter i Excel för Windows-skrivbordsversion finns mer information i Hjälpmedel i Excel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Excel

I Excel står namnet på arbetsboken i mitten högst upp på skärmen. Appkontroller, som Miniminera och Stäng, finns i det övre högra hörnet. Verktygsfältet Snabbåtkomst finns som standard uppe till vänster på skärmen. Det här verktygsfältet kan anpassas och innehåller vanliga kommandon som Spara, Ångra och Gör om.

Under det här verktygsfältet finns ett antal menyflikar, som Start, Infoga, Formler, Data, Granska och Power Pivot. När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som gäller för just den här fliken nedanför fliken. Alla menyfliksområden innehåller kommandon, som är sorterade i grupper. Om du till exempel väljer fliken Infoga visas ett menyfliksområde. I det menyfliksområdet kan du välja olika objekt, till exempel tabeller, diagram, hyperlänkar eller illustrationer, som du kan infoga i kalkylbladet.

Cellerna i det aktiva kalkylbladet visas under menyfliksområdet och tar upp större delen av sidan. Vissa kommandon, som Granska eller Sök, öppnar ett fönster i mitten av kalkylbladet. Andra kommandon, som Dela, öppnar ett fönster till höger eller vänster om kalkylbladet.

Under cellerna finns ett fält som innehåller en flik för varje kalkylblad i arbetsboken. Du kan bläddra genom raden med flikar om du vill välja ett kalkylblad. Det kalkylblad som för tillfället är markerat kallas det ”aktiva kalkylbladet”.

Längst ned i Excel-fönstret finns statusfältet. Till höger i statusfältet finns kommandon för visningsalternativ för kalkylbladet (till exempel normal vy eller förhandsgranska sidbrytningar) samt ett skjutreglage och en knapp för zoom. När du väljer en grupp av celler visar statusfältet genomsnittet, antalet och summan av siffrorna i de valda cellerna. Du kan ändra det som listas i statusfältet genom att anpassa det sätt som Excel sammanfattar data. Om du vill anpassa statusfältet trycker du på F6 tills du hör ”Statusfält, verktygsfält”. (I Skärmläsaren hör du ”På, Normal knapp”. Tryck på Skift+F10. På menyn Anpassa statusfältet använder du uppåtpil och nedåtpil för att välja de alternativ du vill ha (till exempel Numeriskt antal, Max, Min och Scroll Lock) och trycker sedan på Retur.

Navigera med enbart tangentbordet

Om du vill navigera i Excel och växla mellan skärmelement (kalkylblad, menyfliksområde, åtgärdsfönster (om det är öppet) och statusfält/verktygsfält) trycker du på F6 (framåt) och Skift+F6 (bakåt).

 • Om du vill gå till nästa arbetsbokfönster när fler än ett arbetsbokfönster är öppet trycker du på Ctrl+F6.

 • Om du vill flytta mellan celler eller kolumner i en tabell trycker du på tabbtangenten (framåt) och Skift+Tabb (bakåt) eller använder piltangenterna. Om du vill markera en cell flyttar du fokus till cellen.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på uppåtpilen och nedåtpilen, och väljer sedan genom att trycka på Retur. Om du vill avsluta en meny eller ett läge trycker du på Esc.

 • Om du vill flytta till nästa eller föregående kalkylblad i en öppen arbetsbok, trycker du på Ctrl+Page Down eller Ctrl+Page Up.

Tips: Flytta snabbt fokus till den första flytande formen, t.ex. en bild eller en textruta, genom att trycka på Ctrl + Alt + 5. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland de flytande formerna. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

Mer information finns i Kortkommandon och funktionstangenter i Excel för Windows.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel för Windows

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Excel för Mac i Office 365 har verktyg och funktioner som kan hjälpa personer med funktionshinder. Du kan använda Excel för Mac med tangentbordet och VoiceOver inbyggda Mac OS-skärmläsare.

Mer information om inställningar för hjälpmedel och funktioner som fungerar i din enhet finns i Konfigurera din enhet när du arbetar med hjälpmedel i Office 365. Hjälp för att göra vanliga uppgifter i Excel för Mac finns i hjälpmedel för Excel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Excel för Mac

När du öppnar Excel för Mac visas Excel-menyn högst upp på skärmen med dess menyobjekt läggas till efter Apple-menyn. Under detta i verktygsfältet, namnet på dokumentet visas centrerad. Verktygsfältet Snabbåtkomst visas i det övre vänstra hörnet av skärmen. Det här verktygsfältet innehåller vanliga kommandon, till exempel Spara, Ångra och Gör om. Rutan Sök och delningsikonen alternativ är på samma rad och till höger på skärmen. Under dem är Att förbättra Office-menyn.

Under verktygsfältet hittar du en uppsättning menyflikar, som Infoga och Visa. Menyfliksområdet är placerat under raden med flikar. När du markerar en flik, visas ett menyfliksområde som gäller för just den fliken. Varje menyfliksområde innehåller kommandon, som är sorterade i grupper. Infoga-fliken visar en menyflik där du kan välja olika objekt, till exempel tabeller eller bilder, som du kan infoga i dokumentet.

Under menyfliksområdet finns namnrutan och formelfältet. I namnrutan visas den markerade cellens namn eller plats i kalkylbladet. I formelfältet visas innehållet i den aktuella cellen och du kan ange text eller formler som Excel använder för att göra beräkningar.

Nedanför finns arbetsboken, som visar det aktuella kalkylbladet. Kalkylbladet upptar större delen av skärmen. Ett nytt kalkylblad består av ett rutnät med tomma celler. Längst upp på kalkylbladet finns bokstäver eller bokstavskombinationer som utgör kolumnrubriker. Till vänster om kalkylbladet, och i bladets hela längd, anges radnummer med början från rad 1. Namnrutan som nämndes tidigare identifierar celler med hjälp av kolumnbokstav och radnummer, exempelvis C3.

Längst ner, till vänster under kalkylbladet, finns en flik för varje kalkylblad i arbetsboken. Till höger finns ett statusfält med knappar för att ändra sidlayout, förstoringsgrad med mera.

Navigera i Excel för Mac

När du öppnar en arbetsbok som standard är fokus i det aktuella kalkylbladet. Tryck på Fn + F6 för att få åtkomst till andra områden. Eller med VoiceOver i trycker du på VO + VÄNSTERPIL och VO + HÖGERPIL. Trycka på Fn + F6 loopar genom områden i gränssnittet:

 • Knappen Öppna/övre verktygsfältet

 • Aktuell flik i menyfliksområdet

 • Namnrutan i verktygsfältet

 • Kalkylbladet

 • ”Redo-knappen” i statusfältet.

Många tangentbord tilldelar specialfunktioner till funktionstangenter som standard. Om du vill använda funktionstangenten för andra ändamål måste du trycka på Fn + funktionstangenten. Om du inte vill behöva trycka på Fn-tangenten varje gång du använder en funktionstangent, kan du ändra inställningarna för Apple-systemet.

Navigera i en arbetsbok

 • Tryck på Fn+Skift+F11 om du vill infoga ett nytt kalkylblad. (Den här kombinationen fungerar bara om du tagit bort standardfunktionen för F11.)

 • Tryck på Alternativ + Högerpil för att gå till nästa kalkylblad i en arbetsbok.

 • Tryck på Alternativ + Vänsterpil för att gå till föregående kalkylblad i en arbetsbok.

Navigera i ett kalkylblad

Börja jobba genom att trycka på Fn + F6 tills fokus flyttats till kalkylbladet.

 • Tryck på piltangenterna för att flytta mellan cellerna i ett kalkylblad. (Observera att VoiceOver inte nödvändigtvis namnger celler när du flyttar mellan dem.)

 • Skriv in den text eller formel du vill att cellen ska innehålla.

 • Om du vill redigera innehållet i en cell trycker du på F2 och använd piltangenterna för att hitta rätt ställe. När du är klar med redigeringen trycker du på Retur.

 • För att markera ett cellområde placerar du fokus i cellen där du vill starta intervallet och håller sedan ned Skift medan du markerar celler med hjälp av piltangenterna.

Använda Snabbmenyn

Snabbmenyn innehåller ett antal vanliga åtgärder, som Klipp ut, Kopiera, Klistra in och Rensa. Om du vill öppna snabbmenyn, med fokus på en cell, trycker du på Fn + Skift + F10.

Snabbmenyn stängs automatiskt när du har valt en åtgärd. Tryck på Esc om du vill avsluta snabbmenyn utan att välja en åtgärd.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel

Kortkommandon i Excel för Mac

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Excel på iPad och Excel på iPhone för Office 365 fungerar med hjälpmedelsfunktionerna på din enhet, till exempel VoiceOver, en inbyggda skärmläsaren i iOS. Du kan använda gester eller externa tangentbord.

Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som fungerar på din enhet finns i artikeln Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.  Mer information finns i Hjälpmedel i Excel om du behöver hjälp med att utföra vanliga uppgifter i Excel för iOS.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Excel för iOS

När du öppnar en arbetsbok i Excel 2016 för iOS i Office 365, visas dess namn längst upp i skärmen, i mitten under statusfältet. Under den finns menyfältet Excel, som inkluderar menyfliksområdena. Arbetsboken visas under formelfältet.

 • När du arbetar med celler och formler trycker du för att markera en cell.

 • Dubbeltryck om du vill visa skärmtangentbordet och flytta insättningspunkten till formelfältet, där du kan redigera cellinnehållet.

 • Om du vill gå till andra kalkylblad i arbetsboken använder du flikarna längst ned i skärmen.

Navigera i Excel för iOS

Du kan navigera i Excel för iPad eller iPhone på flera sätt: kortkommandon, VoiceOver och skärmtangentbordet. Du kan också ha god hjälp av snabbmenyn för genvägar.

Navigera med tangentbordsgenvägar

Om du vill använda kortkommandon för att navigera finns det några bra artiklar om hur du använder externa tangentbord som innehåller listor med kortkommandon:

Navigera när du använder VoiceOver

VoiceOver hjälper dig röra dig inom Excel genom att namnge objekten på skärmen. Om du vill ta reda på var du är kan du exempelvis svepa med fingret nära mitten längst upp i skärmen tills du hör arbetsbokens namn. Under detta visas menyfältet och menyfliksområdet i Excel. När du flyttar VoiceOver-markören hör du namnen på knapparna och flikarna på menyfliksområdet.

Här är några tips för VoiceOver-navigering:

 • För att söka efter text i kalkylbladet eller för att söka och ersätta text, använder du sökknappen till höger om menyfliksområdet.

 • När VoiceOver-markören är i formelfältet, som finns under menyfliksområdet, säger VoiceOver ”Formelinnehåll”.

 • För att höra kalkylbladets radnummer, drar du med fingret längs med den vänstra kanten. För att höra kolumnbokstäverna, drar du med fingret till höger under formelfältet.

 • För att arbeta med celler, trycker du var som helst i ett kalkylblad. Du hör cellnamnet.

 • För att rulla i ett kalkylblad, använder du tre fingrar för att svepa uppåt eller nedåt eller från vänster till höger. VoiceOver identifierar cellområdet allteftersom du rullar.

 • För att komma åt alla blad i den aktuella arbetsboken, använder du bladflikarna i skärmens undre vänstra del. I det undre högra hörnet anger alternativet Summa summan för det markerade cellområdet.

Använda skärmtangentbordet

När du redigerar en cell visas tangentbordet på den undre halvan av skärmen. Två tangentbord är tillgängliga: Apples standardtangentbord och ett anpassat formeltangentbord som du kan använda för att snabbt komma åt siffror och symboler för dina formler.

Använd de två tangentborden så här:

 • För att växla till formeltangentbordet trycker du på 123-knappen i mitten till höger på skärmen. Om du använder VoiceOver sveper du tills du hör ”Formeltangentbord, knapp” och dubbeltrycker sedan.

 • För att växla till det normala tangentbordet dubbeltrycker du på knappen Abc. Om du använder VoiceOver sveper du tills du hör ”Standardtangentbord, knapp” och dubbeltrycker sedan på knappen.

 • Dubbeltryck på tangentbordsikonen längst ned till höger i skärmen för att stänga tangentbordet. Om du använder VoiceOver, hör du ”Dölj tangentbord” när du markerar knappen. Dubbeltryck på knappen.

Använda Snabbmenyn

Snabbmenyn (även kallad kontextmenyn) visas när du trycker och håller kvar på en cell, i formelfältet, en textruta eller andra objekt. Den ger snabb åtkomst till vanliga kommandon, som Klipp ut, Kopiera, Klistra in och Rensa.

När VoiceOver är aktiverat går du till cellen eller objektet du vill redigera och dubbeltrycker sedan med två fingrar. Du kan använda standardgester för VoiceOver för att navigera i menyn och markera olika alternativ.

Snabbmenyn stängs när du valt ett alternativ eller om du markerar en annan cell.

Se även

Använda ett externt tangentbord med Excel för iPhone

Använda ett externt tangentbord med Excel för iPad

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Excel för Android innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för användare med funktionshinder som begränsad rörlighet och nedsatt syn att skapa kalkylblad, filtrera data, arbeta med diagram med mera. Du kan använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android. Mer information om hjälpmedelsinställningar och hjälpmedelsfunktioner som är plattformsspecifika finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Excel för Android finns i Pekguiden för Excel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Excel för Android

När du öppnar Excel för Android på Office 365 visas filnamnet i det översta fältet. Menyraden för Excel visas under namnet och innehåller flikarna i menyfliksområdet, till exempel Arkiv, Start och Infoga. Till höger i samma fält ser du knapparna Dela, Ångra och Gör om.

När du markerar en flik visas en specifik flik för menyfliksområdet. Varje menyfliksområde innehåller kommandon sorterade i grupper. Infoga-fliken ändras till exempel till en menyflik där du kan infoga tabeller eller bilder i dokumentet.

Under menyfliksområdet finns namnrutan och formelfältet. I namnrutan visas namn eller den markerade cellens plats i kalkylbladet. I formelfältet visas innehållet i den aktuella cellen och du kan ange text eller formler som Excel använder för att göra beräkningar.

Nedanför finns arbetsboken, som visar det aktuella kalkylbladet. Kalkylbladet upptar större delen av skärmen. Ett nytt kalkylblad består av ett rutnät med tomma celler. Längst upp på kalkylbladet finns bokstäver eller bokstavskombinationer som utgör kolumnrubriker. Till vänster om kalkylbladet, och i bladets hela längd, anges radnummer med början från rad 1. Rutan Namn som nämndes tidigare identifierar celler med hjälp av kolumnbokstav och radnummer, exempelvis C3.

Längst ner, till vänster under kalkylbladet, finns en bladflik för varje kalkylblad i arbetsboken och en knapp för att lägga till ett nytt kalkylblad. Till höger finns ett statusfält med knappar för att ändra sidlayout, förstoringsgrad med mera.

Navigera i Excel för Android

Excel för Android är pekoptimerad. Om du behöver hjälp med att använda pekfunktioner i Excel finns mer information i Pekguide för Excel för Android.

Mer information om hur du arbetar med kortkommandon i Excel för Android med ett externt tangentbord finns på Använda ett externt tangentbord med Excel för Android.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Appen Excel Mobile för Windows 10 innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionshinder att skapa kalkylblad, filtrera data, arbeta med diagram med mera. Personer som är blinda eller som har nedsatt syn kan använda Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att få information om användargränssnittet (UI) uppläst för sig. Om du har ett externt tangentbord kan du använda kortkommandon.

Om du behöver hjälp med att utföra vanliga uppgifter i Excel Mobile for Windows 10 hittar du mer information i Hjälpmedel i Excel.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i Excel Mobile finns i pekguiden för Excel Mobile för Windows 10.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en Windows Phone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta eller PC.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Excel Mobile for Windows 10

När du startar Excel Mobile visas en navigeringsruta till vänster i appfönstret där du kan välja en befintlig fil. Om du vill skapa en ny arbetsbok visas en lista över mallar till höger i fönstret. När du har valt en mall eller öppnat en befintlig fil från navigeringsfönstret kan du gå igenom huvudområdena i Excel Mobile och välja de åtgärder du vill använda.

När du öppnar en arbetsbok i Excel Mobile finns en namnlist högst upp. I den finns namnen på flikarna i menyfliksområdet, till exempel Arkiv, Start och Infoga. Den innehåller även sökrutan Berätta, som du kan använda för att hitta kommandon eller få hjälp. Längst till höger i det översta fältet ser du knapparna Dela, Ånga och Gör om.

Under det översta fältet finns namnrutan och formelfältet.

 • Namnrutan visar namnet – om något har tilldelats – på en markerad cell, tabell, diagram eller ett annat objekt. Om inget namn har tilldelats visas en cellens placering (till exempel "C2") eller en allmän etikett, till exempel "Tabell3".

 • Formelfältet visar innehållet i cellens, vilket kan vara ett värde eller en formel.

Under rutorna Namn och Formel finns den huvudsakliga arbetsboken. Arbetsboken är ett rutnät med rader som är märkta med tal och kolumner som är märkta med alfabetiska tecken. Rad- och kolumnetiketter identifierar celler. Cellen "C2" finns i krysset mellan kolumn C och rad 2.

Längst ned på sidan under arbetsbokens rutnät finns en rad med bladflikar. Det finns en flik för varje kalkylblad i arbetsboken, även om det normalt bara är några få som visas. Bredvid bladflikarna finns en knapp som lägger till ytterligare kalkylblad och deras associerade bladflikar. Det finns även ett funktionsfält med funktioner som till exempel Summa.

Navigera med hjälp av tangentbordet

Följande är några av de vanligaste kortkommandona i Excel Mobile:

 • Tryck på Tabb för att flytta framåt genom elementen i användargränssnittet. Tryck på Skift+Tabb om du vill flytta bakåt. Du kan också använda piltangenterna för vissa element.

 • Tryck på Alt för att välja den aktuella fliken i menyfliksområdet. Tryck på Skift+Tabb direkt efter att ha tryckt på Alt för att gå direkt till Arkiv-menyn. Om du vill flytta mellan flikarna i menyfliksområdet, trycker du på vänster- eller högerpiltangenten eller på Ctrl+Tabb. Gå till alternativen för varje flik genom att trycka på nedpiltangenten och gå tillbaka till fliken genom att trycka på uppiltangenten. Tryck på Retur eller blanksteg om du vill välja ett alternativ.

 • Tryck på Skift+F10 om du vill visa snabbmenyn för en cell.

Mer information om kortkommandon specifika för Excel Mobile finns i Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Excel Mobile för Windows 10. Information om hur du använder en skärmläsare med Excel Mobile finns i artikeln om hur du kommer igång med en skärmläsare i Excel.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använda kortkommandon med ett externt tangentbord i Excel Mobile för Windows 10

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Excel Online innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enkelt för användare med begränsad rörlighet, nedsatt syn eller andra funktionsnedsättningar att arbeta med filer. Det innebär att du kan använda kortkommandon, skärmläsaren, den inbyggda Windows-skärmläsaren i Windows, eller ett taligenkänningsverktyg när du arbetar med Excel Online.

Mer information finns i Hjälpmedel i Excel om du behöver hjälp med att utföra vanliga uppgifter i Excel Online.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • För kortkommandon går du till Kortkommandon i Excel Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Excel Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel Online.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i Excel Online

Excel Online körs i webbläsaren. Du kan välja mellan två vyer: Läsvyn och redigeringsvyn. Excel Online-fönstret skiljer sig åt och olika kommandon är tillgängliga beroende på vilken vy du använder.

 • I läsvyn, kan du visa, skriva ut, dela, uppdatera dataanslutningar, beräkna om din arbetsbok och kommentera arbetsboken. Excel Online öppnas som standard i läsvyn.

  I läsvyn står det "Excel Online" i namnlisten högst upp i fönstret. På vänster sida i namnlisten finns startikonen för appar, den kontroll som innehåller paneler som länkar till Microsoft-tjänster och Office Online-program, bland annat E-post, Kalender, OneDrive, Excel, PowerPoint med flera.

  Under namnlisten finns ett verktygsfält som innehåller en uppsättning kommandon till höger (Redigera arbetsbok, Skriv ut, Dela, Data och andra) och, om utrymmet i webbläsaren räcker, namnet på arbetsboken i mitten.

 • Växla från läsvyn till redigeringsvyn genom att trycka på Ctrl + F6 tills du hör ”Excel Online”. Tryck på Ctrl + F6 igen för att gå till namnet på mappen som innehåller arbetsboken. Använd Tabb-tangenten för att gå till knappen Redigera arbetsbok, tryck på Retur-tangenten och använd sedan Nedpil för att välja Redigera i Excel Online.

  Använd redigeringsvyn för att göra ändringar i arbetsboken. Längst upp i Excel Online-fönstret finns namnlisten med startikonen för appar till vänster, namnet på programmet (”Excel Online”), en delningsknapp till höger och, om utrymmet i webbläsaren räcker, namnet på arbetsboken i mitten.

  Under namnlisten finns ett verktygsfält som är indelat i flikar: Arkiv, Start, Infoga, Data, Granska, Visa och Öppna i Excel. Menyfliksområdet är området under den här raden med flikar. När du markerar en flik, visas ett menyfliksområde som gäller för just den här fliken. Varje menyfliksområde innehåller kommandon, som är sorterade i grupper. Om du till exempel väljer fliken Infoga visas ett menyfliksområde. I menyfliksområdet kan du välja olika objekt, till exempel tabeller, diagram, hyperlänkar eller kommentarer, som du kan infoga i arbetsboken.

I både läsvyn och redigeringsvyn följer det aktiva kalkylbladet i arbetsboken kommandouppsättningen. Kalkylbladets celler tar upp det mesta av utrymmet på sidan. Vissa kommandon, som kommandot Gå till eller Sök, öppnar ett fönster i mitten av kalkylbladet. Andra, som för visning eller för att infoga kommentarer, öppnar ett fönster till höger eller vänster om kalkylbladet.

Under cellerna finns ett fält som innehåller en flik för varje kalkylblad i arbetsboken. Bläddra genom denna rad med flikar för att välja ett kalkylblad. Det kalkylblad som för tillfället är markerat kallas det ”aktiva kalkylbladet”.

Längst ned i Excel Online-fönstret finns statusfältet. När du väljer en grupp av celler listar statusfältet genomsnitt, antal och summa för siffrorna i de valda cellerna. Du kan ändra det statusfältet visar genom att anpassa det sätt som Excel sammanfattar data. Använd tabbtangenten för att gå till menyn Anpassa statusfält och tryck på Retur. På snabbmenyn använder du nedåtpilen för att välja ett alternativ (till exempel Numeriskt antal, Max eller Min) och trycker på Retur.

Navigera med hjälp av kortkommandon

 • Mer information om kortkommandon i Excel finns i Kortkommandon i Excel Online.

 • För att växla mellan webbläsarens adressfält och kalkylbladets innehåll i Excel Online trycker du på F6.

 • För att växla mellan olika områden i Excel Online – menyfliksområdet, kalkylbladet, fältet med kalkylbladsflikar och statusfältet, trycker du på Ctrl+F6.

 • Tryck på Ctrl + Alt + PgUp eller Ctrl + Alt + PgDn för att gå till ett annat kalkylblad i arbetsboken.

 • För att gå till en annan flik på ett verktygsfält eller växla mellan kommandon i ett menyfliksområde, trycker du på Tabb-tangenten (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt).

 • Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur. För att markera en cell placera du fokus på den.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på uppilen och nedpilen, och väljer sedan genom att trycka på Retur.

 • För att flytta runt bland cellerna använder du Tabb-tangenten, piltangenterna eller kortkommandon.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Använda Tala om det

Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta till att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord.

Så här använder du Berätta till att söka efter ett kommando:

 1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

 2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

 3. Skriv kommandot du vill använda. Skriv till exempel "punktlista".

 4. Tryck på nedpil för att bläddra igenom resultaten och välj ett genom att trycka på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon i Excel Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Göra Excel-kalkylblad mer tillgängliga

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×