Lär dig att navigera i appen Kontakter med hjälpmedelsfunktioner

Appen Kontakter i Office 365 innehåller hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionsnedsättning att använda appen. Personer som är blinda eller som har nedsatt syn kan använda skärmläsare för att få information om användargränssnittet (UI) uppläst för dem.

Många hjälpmedelsfunktioner är inbyggda i datorn eller enheten. Mer information om dessa hjälpmedelsfunktioner finns i Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

I det här avsnittet

Bekanta dig med layouten i appen Kontakter

Appen Kontakter hjälper dig att hantera din kontaktinformation. Precis som andra Office 365-appar är appen Kontakter en webbaserad app som används i en webbläsare. Du öppnar appen Kontakter genom att välja den panelen i startprogrammet i Office 365. Använd Tabb och Skift+Tabb för att flytta runt mellan elementen i appen.

 • Navigeringsfönstret

  När du öppnar appen Kontakter är fokus på Aktuella kontakter, en grupp i det vänstra navigeringsfönstret. Om du vill söka efter någon trycker du på Skift+Tabb för att gå till sökrutan. Tryck på Tabb för att bläddra igenom grupperna i fönstret, till exempel Dina kontakter, Katalog och Grupper, som du tillhör. När du väljer ett objekt i navigeringslistan ändras innehållet i huvudfönstret baserat på urvalet.

  Längst ned i navigeringsfönstret finns knapparna E-post och Kalender (Outlook på webben), appen Kontakter som du använder och appen Uppgifter.

  Tryck på Tabb igen så flyttas fokus till banderollen högst upp i huvudfönstret Kontakter.

 • Huvudfönstret

  Innehållet i huvudfönstret ändras baserat på vilket objekt som valts i navigeringsfönstret.

  Det översta fältet i huvudfönstret innehåller knapparna Ny (kontakt, kontaktlista eller grupp) och Hantera (importera och exportera). Det kan också finnas andra alternativ som Redigera favoriter, som visas när du väljer Aktuella kontakter i navigeringsfönstret och gör att du kan lägga till någons namn som favorit.

Navigera med tangentbordsgenvägar i appen Kontakter

Eftersom appen Kontakter fungerar med din webbläsare fungerar tangentbordsgenvägarna som fungerar i din webbläsare även i appen Kontakter. Men om din webbläsare inte stöder tangentbordsgenvägar kan du använda Tabb för att flytta framåt och Skift + Tabb för att flytta bakåt.

I följande tabell beskrivs de tangentbordsgenvägar som du kan använda för att navigera i användargränssnittet för appen Kontakter – de som ingår i de flesta webbläsare, och de som är specifika för Kontakter.

Kommentarer

 • Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer som webbläsare när du använder appen Kontakter. Om du gör det har du tillgång till tangentbordsgenvägarna som är tillgängliga i Internet Explorer.

 • Tangentbordsgenvägarna i den här tabellen gäller för en svensk tangentbordslayout. Tangenter på tangentbord med andra layouter kanske inte stämmer exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Om en genväg kräver att du trycker på två eller flera tangenter samtidigt avgränsas tangenterna med ett plustecken (+) i den här tabellen.

Om du vill

Tryck på

Gå framåt till nästa område, knapp, länk eller alternativ i en dialogruta eller om du vill stänga en meny

Om du till exempel vill gå från en navigeringslänk eller knapp till nästa eller gå till nästa informationsområde när du visar, lägger till eller redigerar en kontakt. Eller om du till exempel vill stänga menyn Grupper. Gå till nästa alternativ i dialogrutan Länkar.

Tabbtangenten

Gå tillbaka till föregående område, knapp eller länk

Skift+Tabb

Gör något av följande:

 • Gå från en kontakt till nästa i en kontaktlista eller gå till föregående kontakt

 • Markera fler kontakter när en kontakt redan är markerad

 • Flytta mellan och välja alternativ på en meny

Piltangenterna

Markera eller avmarkera kryssrutan för en kontakt i en kontaktlista eller ett alternativ i en dialogruta

Blanksteg

Ta bort alla markeringar på en sida och uppdatera sidan i webbläsaren

F5

Aktivera en knapp eller länk eller öppna en meny

Om du till exempel lägger till eller redigerar kontaktinformation och vill spara informationen trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Spara och trycker sedan på Retur. Eller, om du lägger till en kontakt i en grupp trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Använd på menyn Grupper och trycker sedan på Retur.

Retur

Lägg till en ny kontakt

Ctrl+N

Redigera en markerad kontakt

Ctrl+E

Spara ändringar i kontaktinformation

CTRL+S eller Ctrl+Retur

Öppna menyn Grupper när en kontakt är markerad

Tips: Använd pilknapparna om du vill flytta mellan och välja alternativ på menyn.

g

Öppna dialogrutan Länkar när en kontakt är markerad

Tips: Tryck på Tabb om du vill flytta mellan och välja alternativ i dialogrutan.

l

Öppna dialogrutan Ta bort när en kontakt är markerad

Tips: Om du vill ta bort den markerade kontakten trycker du på Tabb för att gå till knappen Ta bort och trycker sedan på Retur.

Ta bort

Stänga en dialogruta

Esc

Gå till rutan Sök.

/

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders