Länka projekt för att skapa ett huvud projekt i Project

Länka projekt för att skapa ett huvud projekt i Project

Office 365-prenumeration, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

För att hålla ett stort projekt lättare kan du länka flera projektfiler tillsammans för att skapa ett huvud projekt/under projekts ordning (kallas även externa beroenden). Ett huvud projekt kan till exempel innehålla under projekts filer för rör dragning, elektrisk och carpentry arbete.

Länka projektfiler

 1. Skapa separata projektfiler för varje under projekt och öppna eller skapa det projekt som du vill ska vara huvudprojektet.

 2. Klicka på visa > Gantt-schemai huvudprojektet.

 3. Klicka på den rad under vilken du vill infoga ett under projekt i fältet aktivitets namn . Du kan infoga ett under projekt var som helst i aktivitets listan i huvudprojektet.

 4. Klicka på projekt > underprojekt.

  Menyfliksområdet Projekt med kommandot Infoga delprojekt.

 5. I rutan Infoga projekt väljer du det under projekt du vill infoga.

  • Om du vill infoga flera under projekt håller du ned CTRL och klickar på under projekten i den ordning som du vill infoga dem.

  • I de flesta fall vill du låta rutan Länka till projekt vara markerad, så att ändringar i under projektet återspeglas i huvudprojektet och vice versa. Om du bara vill kopiera ett under projekt till huvud projektet utan att filerna är dynamiskt länkade avmarkerar du kryss rutan.

 6. Klicka på Infogaeller infoga ett projekt i skrivskyddat format, klicka på pilen på knappen Infoga och klicka sedan på Infoga skrivskyddad. Om du infogar ett skrivskyddat projekt skapas en länk mellan de två projekten, men du kan inte uppdatera under projektet från huvudprojektet. Om du uppdaterar under projekt filen direkt visas ändringarna i huvudprojektet. Alternativet Infoga skrivskyddad är bara tillgängligt när rutan Länka till projekt är markerad.

Undvika dubblettnamn i länkade projekt

Om du länkar projekt som har resurser med samma namn skapar du dubblettnamn, vilket kan vara förvirrande. Du kan undvika det genom att avmarkera rutan Länka till projekt i dialog rutan Infoga projekt . Om du gör det ser du till att resursinformationen i huvudprojektet (till exempel löne satser, resurs kalendrar) kommer att behållas över under projektets resursinformation.

Obs!: När du uppdaterar ett olänkat under projekt från huvudprojektet kommer den ursprungliga under projekts filen inte att visa den här ändringen.

Ordna om under projekt i huvudprojektet

Om du har infogat en underprojekt i ett huvudprojekt och vill ordna om uppgifts listan kan du flytta infogat projekt uppåt eller nedåt i aktivitets listan.

 1. Välj visa > Gantt-schema.

 2. Välj ID-nummer för sammanfattningsaktivitet som representerar det infogade projekt som du vill flytta.

 3. Högerklicka och välj Klipp ut om du vill ta bort det infogade projektet.

  Obs!: Genom att klippa ut och klistra in uppgiften kan du ändra aktivitetens unikt ID (skiljer sig från aktivitets-ID som finns i den vänstra kolumnen i inmatnings tabellen) när den klistras in på en annan plats i aktivitets listan. Om du vill flytta aktiviteten utan att ändra ett unikt ID kan du dra uppgiften till den nya platsen i aktivitets listan. Om du vill dra uppgiften placerar du pekaren över aktivitetens ID i fältet ID. När den ändras till en korspil drar du uppgiften till den nya platsen. Informationen tas bara bort från projektplanen, inte bort förrän du klistrar in den igen.

 4. Markera ID-numret för den aktivitet nedan där du vill att projektet ska visas i aktivitets listan.

  Obs!: Om du infogar eller klistrar in ett projekt nedanför ett annat infogat projekt som bara innehåller den projektsammanfattningsaktivitet visas det projekt som du infogar eller klistrar in på samma nivå som det infogade projektet ovanför. Om du lägger till eller klistrar in under ett infogat projekt där alla dess aktiviteter visas blir det projekt som du infogar eller klistrar in ett under projekt till det infogade projektet ovanför.

 5. Om du vill klistra in projektet ovanför den markerade raden klickar du på Klistra in.

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

När ska jag använda kors projekt länkar i stället för samband mellan projekt?

Om projektet har en specifik uppgift som är beroende av en viss aktivitet i ett annat projekt kan du använda länkarna mellan projekt för att koppla aktivitets datumen till varandra. På det här sättet visas de nya datumen i din egen aktivitet om den uppgift som du är beroende av följ ande aktiviteter. Om projektet är beroende av en del av ett annat projekt, och beroendet inte nödvändigt vis är kopplat till en viss aktivitet, kan du använda olika projekt beroenden för att identifiera exakt vad varje projekt flyttar till relationen.

 1. Öppna båda projekten: projektet som innehåller den uppgift som du vill länka till och projektet som innehåller den aktivitet som du vill länka från.

  Klicka på ordna allafönster -menyn för något av projekten.

 2. Klicka på den aktivitet som du vill skapa ett samband till en extern föregående aktivitet.

 3. Klicka på aktivitets Information Knappbild och klicka sedan på fliken föregående aktiviteter .

 4. I kolumnen ID skriver du projektets namn och aktivitets-ID-nummer för den externa föregående aktiviteten, avgränsade med ett omvänt snedstreck. Skriv till exempel Project1\1 för aktivitets-ID 1 i en fil med namnet Project1.

Som standard meddelas du om data i ett externt länkat projekt har ändrats. De yttre föregående och efterföljande aktiviteterna visas när du öppnar ett projekt med externa länkar och du kan välja att acceptera eller alla ändringar.

 • Båda projekten måste sparas innan du kan länka till en extern aktivitet.

 • När du länkar aktiviteter i olika projekt som lagras i Microsoft Office Project Server måste den föregående personens aktivitets-ID vara rätt formaterat. I dialog rutan aktivitets information , på fliken föregående aktiviteter , i kolumnen ID , måste aktivitetens ID vara formaterat enligt följande exempel: <> \project1\42. I det här exemplet är project1 namnet på projektet som innehåller den föregående aktiviteten och 42 den föregående aktivitetens aktivitets-ID.

 • Externt länkade aktiviteter visas nedtonad i aktivitets listan. Om du dubbelklickar på en aktivitet med en extern efterföljande aktivitet eller en extern föregående aktivitet öppnas projektet som innehåller den externa aktiviteten, om projektet är tillgängligt.

Jag har länkat aktiviteter mellan projekt, men data stämmer inte överens.

När du använder alternativet Klistra in länk i dialog rutan Klistra in Special (Redigera -menyn) för att koppla aktiviteter, använder Project OLE (Object Linking and Embedding) för att ansluta. Endast fält som du har valt är länkade. Men det kan hända att en aktivitet har många fler informations fält som påverkar hur aktiviteten schemaläggs och att dessa fält kan vara dolda om du har en delad skärm.

Om du behöver skapa ett samband mellan aktiviteter i olika projekt kan du skapa externa samband (istället för att klistra in en länk) för att behålla ett korrekt schema.

När du använder alternativet Klistra in länk väljer du enskilda fält i stället för hela rader och länkar bara så mycket information som behövs för att undvika att schema informationen står i konflikt.

Mer information

Planer i planer: huvudprojekt och underprojekt

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×