Länka ihop formulär

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har ett långt formulär med flera objekt vill du ibland snabbt kunna öka detaljnivån och visa mer information om ett enstaka objekt. I Access kan du göra det genom att länka formuläret med flera objekt till ett formulär med ett enda objekt. När du klickar på ett objekt i formuläret med flera objekt öppnas formuläret med ett objekt och detaljinformationen visas.

Öppna ett formulär med ett enstaka objekt genom att klicka på ett ID i ett formulär med flera objekt.

Meddelanden: 

 • I den här artikeln gäller inte för Access-webbprogram – typ av databas du designa med Access och publicera online.

 • Om du menade någonting annat med att ”länka” kan du läsa Andra typer av formulärlänkning i slutet av den här artikeln.

Skapa formulären

I de flesta fall baseras de två formulären i en konfiguration där du kan öka detaljnivån på samma tabell eller fråga. Om du redan har två formulär som du vill använda, varav det ena är ett databladsformulär eller formulär med flera objekt och det andra ett detaljformulär eller formulär med ett enstaka objekt, kan du hoppa över det här avsnittet. Annars skapar du formulären genom att följa stegen nedan.

Skapa ett datablad eller formulär med flera objekt:

 1. Välj den tabell eller fråga i navigeringsfältet som innehåller de data som du vill använda i databladsformuläret.

 2. Klicka på Skapa > Fler formulär och sedan på Flera objekt eller Datablad beroende på vilken typ av formulär du vill skapa.

 3. Gör önskade designändringar. Ta bort så många kolumner som möjligt och lämna bara tillräckligt med information så att varje objekt kan identifieras.

 4. Spara och stäng formuläret.

Mer information om formulär med flera objekt finns i Skapa ett formulär med verktyget Flera objekt.

Skapa ett detaljformulär eller formulär med ett enda objekt:

 1. Välj den tabell eller fråga i navigeringsfältet som innehåller de data som du vill använda i detaljformuläret. Det här är antagligen samma tabell eller fråga som du använde för det första formuläret.

 2. Klicka på Skapa > Formulär.

 3. Gör önskade designändringar och spara och stäng formuläret.

Mer information finns i Skapa ett formulär med formulärverktyget.

Lägga till logiken som öppnar detaljformuläret

Nu ska du lägga till ett litet makro i databladsformuläret eller formuläret med flera objekt. Makrot öppnar detaljformuläret och ser till att rätt objekt visas.

Oroa dig inte om du inte är van vid att arbeta med makron. Du behöver bara kopiera och klistra in XML-koden nedan.

 1. Om du använder ett databladsformulär öppnar du det genom att dubbelklicka på det i navigeringsfönstret. Om du använder ett formulär med flera objekt högerklickar du på det i navigeringsfönstret och klickar sedan på Layoutvy.

 2. Öppna egenskapssidan genom att trycka på F4 om sidan inte redan är öppen.

 3. Klicka på den kolumn som du vil lägga till makrot i. Det här är den kolumn som du klickar på för att öppna detaljformuläret när makrot är klart. I bilden ovan har makrot lagts till i ID-kolumnen för frmContactList (frånKontaktlista).

Tips:  Du kan lägga till makrot i mer än en kolumn.

 1. Klicka i egenskapsrutan Vid klickning eller Vid dubbelklickning (beroende på om du vill att formuläret ska öppnas med en enkel- eller dubbelklickning på fältet) på fliken Händelse på egenskapssidan och klicka sedan på knappen Skapa Bild av knapp .

 2. Om du uppmanas att välja ett verktyg väljer du Makroverktyget och klickar på OK.

 3. Markera det här stycket med XML-kod och kopiera det till Urklipp genom att trycka på CTRL+C:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="ID" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="SaveRecord"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([ID])</Condition><Statements><Comment>Open the form to a new record if the current ID is Null</Comment><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="Requery"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Use a TempVar to pass a filter to the OpenForm action</Comment><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[ID]</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[ID]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="RefreshRecord"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

 4. Klicka i ett tomt området i Makroverktyget (strax under listrutan Lägg till ny instruktion) och klistra in makroåtgärderna genom att trycka på CTRL+V. Om allt blir rätt ser du inte XML-koden i Makroverktyget över huvud taget. Den utökas till de mer lättlästa makroblocken som du ser i nästa steg.

 5. Om det behövs ersätter du formulärnamnet (frmContactDetails) och namnet på kolumnen som du länkar till (ID) med namnet på ditt formulär och den kolumn som du använder för att länka ihop de två formulären. I bilden nedan ser du var du kan behöva ändra koden till dina identifierare:

  Ställen i exempelmakrot där du kan behöva ändra koden till identifierarnamnen i din databas.

 6. Klicka på Spara på fliken Design och klicka sedan på Stäng.

 7. Om du vill att den eller de klickbara kolumnerna ska visas som en hyperlänk så att användarna vet var de kan klicka kontrollerar du att kolumnen fortfarande är markerad, klickar på fliken Format på egenskapssidan och tilldelar Visa som hyperlänk värdet Alltid.

 8. Spara och stäng formuläret och öppna det sedan igen och testa makrot genom att klicka eller dubbelklicka på den kolumn som du har ändrat.

Mer information om makron i stationära databaser finns i Lägga till logik i en kontroll i en stationär databas.

Andra typer av formulärlänkning

Om du vill skapa en kombination av formulär och underformulär och länka finns dem tillsammans, i Skapa ett formulär som innehåller ett underformulär (ett 1: n - formulär).

Information om hur du skapar ett formulär som är länkat till en datakälla som en tabell eller fråga finns i avsnittet Skapa ett formulär med formulärverktyget.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×